System ERP dla Utrzymania ruchu

System Sistrade udostępnia narzędzie kontroli utrzymania infrastruktury, urządzeń lub komponentów, co pozwala ustalić plan utrzymania ruchu, rejestrować zapobiegawcze i naprawcze utrzymania ruchu oraz uruchomić zlecenia serwisowe.

System ERP dla Kontroli jakości

Celem Sistrade Quality Control jest kontrola jakości procesów produkcji, począwszy od kontroli surowców, półproduktów i wyrobu końcowego.

Zarządzanie energią

System zarządzania energią pozwala użytkownikowi wiedzieć jak, gdzie i kiedy są zużywane zasoby energetyczne firmy.

ERP Ekoefektywność

Oprogramowanie Sistrade ECOManager jest narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji, które łączy w sobie oddziaływanie na środowisko z wynikami ekonomicznymi. Celem jest określenie ekoefektywności procesu produkcyjnego równol ...

Business Intelligence Software

Systemy BI pozwalają uzyskać informację o czynnikach, które wpływają na działalność firmy, przyczyniając się do poprawy procesu podejmowania decyzji.

System ERP do zarządzania projektami

Sistrade® Zarządzanie projektami to nowy moduł opracowany przez firmę SISTRADE, w całkowitym oparciu o środowisko internetowe, który pozwala firmie na rozszerzenie się do innych partnerów biznesowych.

System ERP do Zarządzania Badaniami, rozwojem i innowacjami (RDI)

SISTRADE opracowała rozwiązanie, pozwalające na wsparcie innowacji, jako zbiór najlepszych pomysłów.

System ERP Web2Print

Sistrade Web2Print jest narzędziem opartym w technologii www. Funkcjonalność ułatwia klientom drukarni wykonywanie procesu zamówienia używając aplikacji internetowej.

BSC - Balanced Scorecard (Zrównoważona karta wyników)

Sistrade BSC - Zrównowazona karta wyników umożliwia ocenę wydajności firmy z róznych perspektyw. Kluczowe procesy biznesowe przedsiębiorstwa są integrowane z celami i strategią.

System ERP E-Biznes

Sistrade MIS|ERP Business to Business, głównym celem, którego jest handel między firmami za pośrednictwem Internetu.

Dashboard Builder

Sistrade Dashboard Builder jest platformą internetową, za pomocą której użytkownicy mogą konfigurować i tworzyć pulpity przedstawiające KPI w tabeli lub na wykresie, nie potrzebując do tego umiejętności do rozwoju programowania.