Zrównoważona karta wyników (BSC) umożliwia ocenę wydajności firmy z różnych perspektyw. Identyfikuje i określa wszystkie procesy biznesowe w ten sposób umożliwiając krytykę lub wsparcie w odniesieniu do działań, odpowiedzialności hierarchicznej, zarządzania i monitorowania.

Korzystanie z Sistrade® BSC umożliwia firmie określenie i parametryzację wszystkich wskaźników niezbędnych do pomiaru wydajności uwzględniając wiele perspektyw. W trakcie parametryzacji, użytkownik określa zestaw procesów z ich wskaźniki. Uwzględniając integrację tych kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, dotyczących celów i strategii firmy.

Korzystanie z Sistrade® BSC umożliwia także projektowanie interfejsów lub kart wyników, zgodnie z ich profilem korzystania: elementy analizy mogą być przeglądane i analizowane w formatach plików graficznych i analitycznych.

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -