Co to jest Business Intelligence?

Jest to termin odnoszący się do aplikacji i technologii służących do gromadzenia i analizowania dużych ilości danych, jak również informacji o działalności organizacji. Systemy BI pozwalają organizacjom uzyskać informację o czynnikach, które wpływają na codzienną działalność firmy, przyczyniając się tym samym do poprawy procesu podejmowania decyzji.

Sistrade® BI jest narzędziem w 100% opartym o przeglądarkę internetową, zorientowanym na użytkownika, które pomaga w asertywnym podejmowaniu decyzji używając dynamicznych i atrakcyjnych pulpitów.

System dostarcza informacji i analizy dotyczących problemów firmy, które użytkownicy próbują rozwiązać, zwiększając ich wartość dodaną i szybkie rozwiązanie tych problemów. Głównym celem jest zwiększenie wydajności firm, umożliwiając dostęp do wielu źródeł danych w celu analizy sprzedaży i kupna, a także monitorowanie sytuacji finansowej, podgląd ruchów magazynowych i procesów produkcyjnych. Narzędzie to jest w pełni zintegrowane z wielojęzycznym i wieloplatformowym Sistrade ERP. Pulpity nawigacyjne są dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Pulpity nawigacyjne

Obecnie Sistrade® BI udostępnia trzy pulpity nawigacyjne dla następujących obszarów:

 • Sprzedaż;
 • Finanse;
 • Zakupy;
 • Magazyn;
 • Produkcja.

Sprzedaż

Pulpit nawigacyjny Sprzedaży zawiera analizę sprzedaży i finansów, z możliwością:

 • Analizować sprzedaży według marży zysku;
 • Fakturowanie produkcji;
 • Płatności dla dostawców;
 • Wpływy od klientów.

Zakupy

Pulpit nawigacyjny Zakupów zawiera analizę zakupów i zapasów z możliwością:

 • Analizować głównych dostawców;
 • Najczęściej kupowane produkty;
 • Ciągła inwentaryzacja;
 • Podgląd wskaźnika obrotu zapasami.

Produkcja

Pulpit nawigacyjny Produkcji zawiera wskaźniki produkcyjne, z możliwością:

 • Analizować stopień przestrzegania terminu, w którym wskaźnik zadowolenia jest przedstawiony między uzgodnioną datą dostawy i rzeczywistą datą;
 • Analizować koszty zlecenia produkcyjnego (rzeczywisty koszt versus obliczony versus wartość sprzedaży);
 • Analizować wskaźnik czasu konfiguracji, gdzie można wyświetlać procent czasu konfiguracji w stosunku do ogólnej produkcji, pozwalając użytkownikowi sprawdzić czas konfiguracji maszyn do dokonania danej produkcji;
 • Analizować współczynnik dostępności: okres czasu maszyna/rozdział/zakład powinien pracować w porównaniu z aktualnym czasem pracy.

Funkcje

Pulpity nawigacyjne pozwalają użytkownikowi analizować na dostawcę, towar, rok, kwartał, miesiąc lub nawet dzień. Pulpity nawigacyjne mogą być aktualizowane co godzinę, codziennie, co tydzień, a nawet miesiąc, dostarczając bardziej poprawne i zawsze aktualne analizy. Narzędzie to pozwala na eksportowanie pulpitów nawigacyjnych do XML, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF i Word. Wykorzystuje wyłącznie technologię Microsoft.

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -