Utwórz Swoje Pulpity Managerskie

 

Sistrade® Dashboard Builder jest platformą internetową, za pomocą której użytkownicy mogą konfigurować i tworzyć pulpity przedstawiające KPI w tabeli lub na wykresie, nie potrzebując do tego umiejętności do rozwoju programowania.

Sistrade® Dashboard Builder to narzędzie przeciągania i upuszczania, w którym można wybrać wskaźniki lub kategorie i utworzyć dynamiczne pulpity managerskie. Można także skonfigurować dystrybucję KPI na pulpitach i udostępniać je na kilku ekranach.

Dzięki tej nowej platformie można konfigurować i tworzyć zoptymalizowane i pulpity managerskie w czasie rzeczywistym do przeglądania i analizy danych liczbowych.

Sistrade® Dashboard Builder:

> Wybierz procedury poprzednio utworzone w SQL
> Dynamicznie ustawiaj odczyt parametrów dla SQL
> Dostosowywanie wykresów
> Parametryzacja kolorów, tytułów i legend
> Ustawianie celów na wykresie
> Wykresy w 3D
> Dostosowywanie pulpitów managerskich
> Wybierz najważniejsze pulpity, aby monitorować rozwój sprzedaży, zapasów i procesu produkcyjnego

 

Lepsze decyzje dla Twojej firmy

Sistrade® Dashboard Builder daje dostęp do informacji, które pomogą podejmować lepsze decyzje biznesowe. Wybierz najważniejsze KPI dla Twojej firmy, ustaw istotne wskaźniki i podejmij działania.

 

Wykresy różnych typów

Sistrade® Dashboard Builder umożliwia wyświetlanie wielu wykresów w jednym układzie, zapewniając różne typy wykresów, w tym 3D, słupek, kolumna, stos, warstwy, mapa cieplna, lejek, geomapę, linie, licznik i wykres kołowy.

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -