Sprawdzaj. Poprawiaj. Zapobiegaj. Kontrola jakości dla Industry 4.0

Celem Sistrade® Quality Control jest kontrola jakości procesów produkcji, począwszy od kontroli surowców, półproduktów i wyrobu końcowego. Wdrożenie odpowiedniej polityki jakości i kontroli procesów prowadzi do obniżenia kosztów produkcji.

Sistrade® Quality Control umożliwia kierownikom analizę wszelkich działań w celu realizacji danej operacji, a również osób odpowiedzialnych za poszczególne działania. Sprawdzania, przeprowadzane przez osoby odpowiedzialne za dany produkt, rejestrowane są w aplikacji, automatycznie są wyznaczone operacje do wykonania tych kontroli.

Gdy istnieje podejrzenie niezgodności lub wątpliwości w zakresie jakości, kierownik może wykonywać badania/próby danego materiału za pomocą odpowiedniego sprzętu. Z możliwością śledzenia, kierownik jakości może wiedzieć, co podlega kontroli i badaniom aż do momentu przyczyny. Za pomocą opcji kalibracji użytkownik rejestruje wszystkie kalibracje wykonane na urządzeniach, wyszczególniając, kto wykonał, kiedy i za pomocą jakiego sprzętu, można również zobaczyć historię wykonywanych kalibracji.

Sistrade® Quality Control pomaga w zarządzaniu niezgodności, ich rejestracji, a także ich początków i przyczyn. Koszty zarządzania i kontroli niezgodności, mają być podzielone przez centrum kosztów i automatycznie włączone do sprawozdania finansowego firmy.

Moduł Quality Control udostępnia:

Historia testów kontrolnych
Statystyki produktów niezgodnych
Certyfikaty kontroli jakości
System alarmów
Tworzenie testów i grup testów
Kalibracje
Koszty kontroli jakości
Traceability
Akcje naprawcze w czasie rzeczywistym
Przyjazny interfejs wprowadzania danych
Definicje tolerancji i odchyleń
Konfiguracja procesu kontroli jakości i procesu akceptacji
Identyfikowalność użytkowników i czasu wykonania badań
Interfejs dostosowany do urządzeń przenośnych
Możliwość podpięcia urządzeń pomiarowych
Analiza odpadu na zmianę produkcyjną
Ilość niezgodnych zleceń
Graficzne analizy

 

Pulpity managerskie

Pulpity managerskie, przedstawiające KPI z każdego działu. Pokazują tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym.

Kontrola jakości:

  • Graficzny interfejs
  • Podział w przypadku analiz surowców na rodziny i podrodziny
  • Niezgodności

 

Business Intelligence

Sistrade® Business Intelligence pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Obecnie Sistrade® BI udostępnia trzy pulpity nawigacyjne dla następujących obszarów:

  • Sprzedaż
  • Finanse
  • Zakupy
  • Magazyn
  • Produkcja

 

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -