Czy wiesz, że nieodpowiednie zarządzanie aktywami może prowadzić do ogromnych strat finansowych?

W organizacjach koniecznie jest zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie ruchu, ponieważ inwestycje w zasoby są bardzo znaczące, a ich nieskuteczność powoduje straty finansowe, które mogą być krytyczne. System Sistrade® udostępnia narzędzie kontroli utrzymania infrastruktury, urządzeń lub komponentów, co pozwala ustalić plan utrzymania ruchu, rejestrować zapobiegawcze i naprawcze utrzymania ruchu oraz uruchomić zlecenia serwisowe. Wszystkie te informacje zleceń serwisowych można powiązać z systemem planowania produkcji, gdzie w planie produkcji, system rezerwuje czas na wykonanie tych zamówień.

System Sistrade® pozwala na zarządzanie zasobami w ramach jednej platformy, 100% Web i zintegrowanej z uzupełniającymi modułami, zapasy i zakupy, planowanie, kontrola jakości. Jest to wielofirmowy, wielo-lokalizacyjny, wielojęzyczny, wielowalutowy system. Użytkownik może konfigurować Profil dostępu, Worflow zatwierdzeń, Konfigurację powiadomień, Opcje wyszukiwania i Wyszukiwanie pełnotekstowe.

Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa (EAM) udostępnia:

Hierarchiczna struktura majątku
“Equipment tree”
Specyfikacja techniczna maszyn
Automatyczne zlecenia konserwacji
Zlecenia naprawcze i korygujące
Rozliczanie napraw urządzenie
Planowanie pracy mechaników i konserwatorów
Analizy napraw

Moduł utrzymania ruchu pozwala na utrzymaniu w gotowości wszystkich maszyn oraz wszelkich aktywów firmy jak np. hale produkcyjne czy budynki. Dbanie o maszyny, infrastrukturę oraz inne składowe majątku firmy sprawia, że produkcja jest zyskowna i efektywna a firma jest mniej podatna na niespodziewane straty finansowe.

 

Equipment Tree

Wraz ze wzrostem stopnia złożoności sprzętu, utrzymanie nie jest już zaplanowane na wszystkie jego części składowe, lecz w zależności od potrzeb poszczególnych „pod-urządzeń” lub komponentów. Dlatego, SISTRADE opracowała swój system oparty na Drzewie sprzętu. Za pomocą tego drzewa sprzętu, można przeglądać strukturę każdego zasobu i przygotować plany utrzymania, które mogą być wysłane do każdego „pod-urządzenia”/komponentu lub sprzętu w całości.

Zapobiegawcze utrzymanie ruchu

Organizacja powinna ustanowić procesy, aby aktywnie identyfikować potencjalne awarie aktywów oraz ocenić potrzebę podjęcia działań zapobiegawczych. System Sistrade® pozwala określić plany utrzymania/inspekcji. Dane plany mogą posiadać konfigurowalną okresowość (czas, km, godziny pracy itp.) i alerty wysyłane na pocztę elektroniczną.

 

Naprawcze utrzymanie ruchu

Gdy niezgodność lub incydent występuje w systemie aktywów, muszą one być wprowadzone do systemu Sistrade®, aby generować zlecenie na naprawcze utrzymanie ruchu. Dołączona do tych zleceń zdarzeń / interwencji jest informacja dotycząca zdarzenia, co ułatwia rozwiązanie problemu. Organizacja przechowuje udokumentowane informacje jako dowód:

  • Rodzaj niezgodności lub incydentu oraz wszelkie późniejsze działania podjęte;
  • Wyniki wszelkich działań naprawczych.

 

Rejestr zdarzeń

System umożliwia zapisywanie zdarzeń, awarii i zapytań na utrzymanie, poprzez interfejsy dostosowane do dowolnego urządzenia (np. smartfony i tablety).

 

Zapytania na utrzymanie ruchu

Gdy użytkownik tworzy lub zatwierdza plany zapobiegawczego utrzymania, jak również zapytania na utrzymanie naprawcze, zostają stworzone zapytania na utrzymanie ruchu. Z systemem Sistrade®, podczas przygotowania zapytania na utrzymanie ruchu, informacja powiązana z jego realizacją może być ustawiona. Niniejsza informacja zawiera dane sprzętu, materiałów potrzebnych do interwencji, opis zdarzenia, informacje o utrzymaniu do przeprowadzenia, pracownicy zaangażowani, itp. Rejestr interwencji

Poprzez interfejs gromadzenia danych, system wykonuje stały monitoring utrzymania. Pracownik, przy rozwiązaniu zapytania na utrzymanie, gromadzi informację za pomocą tabletu lub czytnika kodów kreskowych. W ten sam sposób, materiał użyty podczas interwencji może być obliczony. Sistrade® posiada proste interfejsy dostosowane do smartfonów oraz tabletów.

Zarządzanie częściami zamiennymi

Moduł zarządzania zapasami i częściami zamiennymi, pozwala ustawić drzewo komponentów/części dla każdego z zasobów, włączając materiały w określone utrzymania, głównym celem jest zarządzanie przychodzącymi i wychodzącymi zapasami części zamiennych.

 

Integracja z planowaniem

Dla firm przemysłowych, gdzie zarządzenie utrzymaniem ruchu jest krytycznie ważnym procesem, system Sistrade® posiada wykres GANTT, aby ułatwić planowanie wszystkich zadań powiązanych z utrzymaniem. Informacja danego wykresu może być wymieniona z informacją planowania produkcji, w ten sposób użytkownicy mogą analizować dane pomiędzy produkcją i utrzymaniem ruchu. W ten sposób, użytkownicy mają aktualne informacje o wszystkich operacjach przeprowadzonych w poszczególnych urządzeniach.

 

Podwykonawstwo

Gdy organizacja zleca działania, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów zarządzania aktywami, powiązane ryzyko powinno być oceniane. W tym celu, Sistrade® pozwala na kontrolowanie zleconych procesów i działań. W ustawieniach zapytania na interwencję, należy wskazać dostawcę do wykonywania działań, dzięki czemu organizacja może kontrolować zlecone utrzymanie.

 

Raporty

  • Dzienne wskaźniki oraz czas interwencji na pracownika/aktyw
  • Dane techniczne
  • Equipment tree
  • Koszty utrzymania
  • Rejestry utrzymania
  • Prognozy utrzymania

 

 

Zobacz rozwiązanie utrzymanie ruchu:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -