Lepsza efektywność energetyczna w Twojej firmie

Energia elektryczna jest zasobem wymagającym starannego zarządzania nie tylko w gospodarstwach domowych, ale przede wszystkim w firmach. System zarządzania energią pozwala użytkownikowi wiedzieć jak, gdzie i kiedy są zużywane zasoby energetyczne firmy.

Wdrożenie systemu zarządzania energią w firmie, może doprowadzić do 10% polepszenia w zużyciu energii, które może być uważane i służyć jako nowe źródło energii.
Obecnie kierownik może mieć dostęp do większości kosztów przedsiębiorstwa, takich jak szczegółowe informacje kosztów łączności oraz konsumpcji paliwa pojazdu.

Zarządzanie energią

Optymalne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie może znacznie obniżyć koszty. Efektywność energetyczna pozwala na wykonanie tego samego produktu przy niższym zużyciu energii, i na coraz bardziej wymagającym rynku, niższe koszty energii oznaczają bardziej konkurencyjną firmę.

System zarządzania energią Sistrade® może stać się niezbędnym narzędziem dla poprawy zużycia energii firmy, zwiększenia jej konkurencyjności na rynku, a także przyczynia się do poprawy odpowiedzialności cywilnej, co minimalizuje wpływ działalności w społeczeństwie.

Rozwiązanie Sistrade udostępnia:

Narzędzie SISTRADE dostarcza rozwiązanie, które mierzy w dokładny sposób stopień zużycia energii na zlecenie produkcyjne bądź całościowo.

Zainstalowane czujniki zbierają dane o faktycznym zużyciu energii przez maszyny produkcyjne bądź działy przedsiębiorstwa (biura, magazyny, hale itp.).

> Nadzór zakładu za pomocą przeglądarki internetowej z wskazaniem zużycia energii przez urządzenia
> Konfigurowanie ikon według zakresów tolerancji w celu ostrzegania użytkownika o odchyleniach od wartości domyślnej większych niż x%
> Informacja w czasie rzeczywistym o zużyciu energii oraz alarmowanie w poszczególnych etapach procesu, jeśli różnice między zużyciem rzeczywistym i zoptymalizowanym przekraczają pewną wartość
> Informacja w czasie rzeczywistym o zestawie parametrów związanych z monitorowaniem energii na urządzenie lub maszynę
> Monitorowanie analizatorów energii umieszczonych na każdej maszynie
> W module Shop Floor Control/Manufacturing Execution System można wprowadzać informację o zużyciu na maszynę
> Wymiana danych zużycia energii na maszynę i rodzaj produktu
> Wykres porównawczy standardowego zużycia energii na operację z rzeczywistym zużyciem
> Graficzne monitorowanie w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki internetowej zużycia energii na maszynę, produkt oraz sektor
> Analizy sektorowe w tabelach i wykresach
> Ciągłe porównywanie zużycia na zespół pracowniczy. W danym okresie czasu możliwa jest wymiana danych pracowników z natychmiastowym zużyciem oraz wysyłanie powiadomień dla użytkownika o odchyleniach w stosunku do normy.

 

Makro funkcje systemu Sistrade energia

> Algorytmy korelacji pomiędzy sprzętem i pomierzonymi parametrami zużycia energii
> Graficzne i analityczne monitorowanie różnych parametrów każdego analizatora energii, takich jak: Napięcie fazowe; Średnie napięcie fazowe; Prąd fazowy; Średni prąd fazowy; Moc fazowa; Moc ogólna; Współczynnik mocy fazowej; Współczynnik mocy ogólnej; Zniekształcenia harmoniczne napięcia; Zniekształcenia harmoniczne prądu; Moc czynna na maszynę
> Konsultacje zużycia w poszczególnych okresach czasu, na analizatora, na zmianę, na oddział, a również inne kryteria filtrowania
> Funkcje dotyczące kontroli faktur dostawcy energii elektrycznej. System pozwala na kalkulowanie kosztów wraz z kosztami energii elektrycznej
> Elementy danego okresu rozliczeniowego, wskazując energię szczytową i pozaszczytową, moc czynną i bierną
> Utrzymanie i konfiguracja parametrów oraz kosztów energii
> Zapis kosztów energii na cykl produkcji i na czas
> Porównanie kosztów i czasu na produkcję i na linię.

 

Zalety rozwiązań optymizacji energii procesów produkcyjnych

> Autonomia uruchomienia programu zarządzania energią, który jest zdolny do redukcji kosztów
> Dane dostępne w czasie rzeczywistym dla ułatwienia podejmowania decyzji
> Zmniejszenie kosztów energii
> Poprawa wydajności energetycznej procesów i działań
> Kontrola kosztów energii
> Zwiększenie okresu użytkowania sprzętu
> Podwyższenie ogólnego poziomu świadomości w organizacji i w całym łańcuchu wartości, o korzyściach płynących z systematycznego zarządzania energią
> Możliwość integracji z istniejącymi systemami zarządzania
> Innowacje i ciągłe doskonalenie w zużyciu energii
> Poprawa wizerunku marki i reputacji
> Przewaga konkurencyjna nad firmami, które mają tendencję do zaniedbywania tej kwestii odpowiedzialności społecznej
> Ograniczenie wpływu na środowisko, wynikającego z działalności
> Zabezpieczenie przed niestabilnościami rynku energii.

 

 

Zobacz rozwiązanie ekoefektywności & zarządzania energią:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -