Zapewnij sukces projektu zgodnie z planem!

Sistrade® Zarządzanie Projektami to nowy moduł opracowany przez firmę SISTRADE, w całkowitym oparciu o środowisko internetowe, który pozwala firmie na rozszerzenie się do innych partnerów biznesowych. Moduł ten zapewnia zarządzanie różnymi obszarami firmy, począwszy od zamówień, projektowania artykułów, monitorowania fakturowania, spedycji i planowania działań.

Sistrade® Zarządzanie Projektami może obsłużyć rosnącą liczbę projektów w przedsiębiorstwie, zapewniając szybsze i bardziej efektywne zarządzanie, jak również zmniejszenie obciążenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie wszystkimi informacjami związanymi z projektem.

Korzystając z Sistrade® ZP, firmy mogą monitorować wszystkie procesy zachodzące w różnych bieżących projektach, uzyskując prawidłowe i sprawne zarządzanie, jak również uniknąć poślizgów i zapewnić powodzenie projektu.

Sistrade® ZP to aplikacja do przechowywania, przetwarzania i organizowania różnych informacji uzyskanych w firmie.

Project Management Software allows:

> Dwa rodzaje wykresów (drzewo/hub)
> Zarządzanie projektami w czasie rzeczywistym
> Tworzenie / modyfikacja / usuwanie projektów
> Tworzenie wykresów / raportów
> Przydzielenie/oddzielenie środków na projekty
> Przypisywanie zasobów do działalności
> Dodanie / usunięcie operacji
> Wyświetlanie zadań na poszczególne składniki
> Ocena dostawców
> Szybki dostęp do informacji
> Tygodniowy przegląd nakładu pracy
> Diagram Gantta dla projektów
> OPPM (One Page Project Manager)
> Prognozy dotyczące stanu projektu
> Metodologia start/stop w wykonaniu działalności
> Automatyczne powiadomienia przez e-mail
> Dostęp do ekranu roboczego
> Kontrola postępu działań
> Powiązanie dokumentów zewnętrznych do projektów
> Porównawcze raporty pomiędzy planowanymi i faktycznymi
> Gromadzenie wartości rzeczywistych zasobów przeznaczonych na realizację projektu (czas, koszty, itp.)
> Podgląd workflow działań.

 

Wykresy HUB

Moduł zarządzania projektami może być prezentowany poprzez HUB, za pomocą którego użytkownik może wybrać różne opcje modułu za pomocą jednego kliknięcia.

Możliwość parametryzacji modułu ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Zarządzania organizacją działów firmy;
 • Zarządzania zasobami zaangażowanymi w czynności projektowe;
 • Zarządzania etapami projektu;
 • Zarządzania składowymi projektu;
 • Zarządzania czynnościami i aktywnościami;
 • Zarządzania czynnikami projektu.

 

Ocena Dostawców

Aplikacja umożliwia dostęp do dostawców według określonych parametrów konfigurowalnych. Gdy istnieją interakcje z danym dostawcą, ocena tej interakcji może być złożona. Później, można uzyskać dostęp do informacji z uwzględnieniem ocen złożonych do danej daty.

 

Szczegóły Projektu

Funkcja ta umożliwia dostarczenie szczegółów, są to dodatkowe komponenty, moduły i działania, które są częścią projektu wg nomenklatury PMBOK.

> Określenie modułów projektu
> Określenie elementów modułu
> Określenie operacji elementu
> Określenie zespołu pracy
> Dodanie/usunięcie dokumentów projektu
> Podgląd dokumentów związanych z projektem

 

OPPM (One Page Project Manager)

Zarządzanie projektami na stronie (OPPM - One Page Project Manager), uproszczone narzędzie do zarządzania projektami, gdzie a każdy wybrany projekt, który również został wstawiony do systemu można mieć dostęp do:

 • Cele – pokazuje zakończenie celi do danej daty;
 • Terminy (prognozowany początek i koniec) – data początku, zakończenia, czas trwania w dniach do zakończenia (w tym przypadku odnosi się do działalności, komponentu lub modułu);
 • Czas % - Poślizg procentowy realizacji (w tym przypadku odnosi się do działalności, komponentu lub modułu);
 • Realiz % - Fizyczny procent zakończenia;
 
 • Prognozowany czas - prognozowane godziny dla zakończenia, określone w prognozie;
 • Faktyczny czas - godziny spędzone i policzone dla realizacji działalności, komponentu lub modułu;
 • Dostępny czas – czas dostępny dla zakończenia działalności, komponentu lub modułu;
 • Prezentacja w diagramie Gantt.

 

Dostęp do ekranu roboczego

Ekran roboczy każdego użytkownika posiada wszystkie działania, za które użytkownik jest odpowiedzialny, które są wyświetlane pogrupowane według projektu, zostanie przedstawiony również przegląd tygodniowego nakładu pracy. Użytkownik może uruchomić/zatrzymać działalność z wykorzystaniem metody START/STOP, czas będzie liczony oraz informacja o spędzonym i dostępnym czasie zostanie podana.

> Kontrola stanu działalności
> Rejestr działalności projektowej
> Konsultacje operacji w toku i operacji zakończonych

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -