Czekamy na innowacje z tobą. Pracujmy razem!

Innowacja jest jednym z kluczowych czynników linii produktów Sistrade. Sistrade ciągle stara się zwiększać swoje zdolności innowacyjne, aby przewidywać nowe technologie i potrzeby swoich klientów. W związku z tym założona została grupa innowacyjna Sistrade o nazwie Sistrade Research Nucleus, poświęcona intensywnym badaniom i rozwojowi. Z drugiej strony Sistrade ma zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów oprogramowania z dużym doświadczeniem w rozwoju oprogramowania i skupiających się zarówno na sprawdzonych w czasie, jak i najnowszych technologiach.

Sistrade zawsze szuka nowych partnerów, aby wspólnie planować i rozwijać projekty innowacyjne oraz wykraczać poza granice wiedzy i technologii. W świecie innowacji nie mamy podejścia „uniwersalne dla wszystkich” ani z góry przyjętych pomysłów: każdy projekt jest innym przedsięwzięciem. Elastyczność jest kluczowym elementem: możemy zapewnić zaawansowane możliwości badawcze, wiedzę programistyczną, testy lub zarządzanie. Możemy również przynieść cenne dane i cennych partnerów z naszej rozległej sieci klientów - gdy potrzebny jest pilot użytkownika końcowego, możemy go dostarczyć. Szczycimy się udanymi projektami krajowymi i międzynarodowymi i zawsze chętnie słuchamy twoich pomysłów - napisz do nas!

Obszary zainteresowań badawczo-rozwojowych

> Industry 4.0
> Augmented Reality
> Badania operacyjne
> UX / HMNI
> Cyberbezpieczeństwo
> AI i ML
> Ekoefektywność
> Inżynieria Oprogramowania
> I-IOT
> Big Data
> Sektory kreatywne

Industry 4.0 / Smart Manufacturing

W ostatnich latach Industry 4.0 był gorącym tematem i nadal pozostanie, gdyż branże przechodzą do tego nowego paradygmatu. Sistrade uczestniczy w wielu projektach w ramach Przemysłu 4.0 i ma doświadczenie w takich tematach, jak Digital Twin, Digital Thread, Predictive Maintenance, Automated Warehousing i AGV control, ERP/MES, rozproszona produkcja itp. Ponadto Sistrade korzysta z bliskiej współpracy z klientami branżowymi i dużego doświadczenia w dostarczaniu oprogramowania branżowego.

 

Augmented Reality

Augmented Reality to popularna technologia, która pozwala na nakładanie się rzeczywistości z cyfrowymi artefaktami wizualnymi w celu wzbogacenia rzeczywistości o dodatkowe informacje wizualne. Sistrade ma własne doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań Augmented Reality do zastosowań przemysłowych, zarówno za pośrednictwem specjalistycznych okularów AR (Microsoft Hololens), jak i urządzeń mobilnych.

Badania operacyjne

Badania operacyjne to obszar wiedzy o coraz większym zakresie zastosowań. Potrzeba skutecznego planowania i optymalizacji jest potrzebą dla wszystkich działań biznesowych i przemysłowych.
Sistrade ma duże doświadczenie w obszarze badań operacyjnych, a mianowicie w optymalizacji sieci, optymalizacji planowania produkcji. Zawsze chętnie poszerzamy swoją wiedzę i doświadczenie w tych obszarach oraz badamy powiązania z innymi obszarami wiedzy.

 

UX/HMI

User Experience to podstawowy obszar badań, jeśli chodzi o projektowanie systemu. Industry 4.0 i ewolucja technologiczna zwiększają potrzebę wydajnej interakcji w interfejsach użytkownika i systemach przemysłowych.
Sistrade jest głęboko zaangażowana w badania interfejsów użytkownika i interfejsów człowiek-maszyna, zarówno w inżynierii oprogramowania, jak i podejściu branżowym, jako sposób na poprawę postrzeganej wartości z perspektywy użytkownika.

 

Cyberbezpieczeństwo

W miarę postępu digitalizacji we wszystkich obszarach ekonomicznych i społecznych, a także przy gwałtownym wzroście liczby połączonych urządzeń, osób i organizacji, zwiększa się odpowiednio możliwość ataku ze strony podmiotów o złych intencjach.
Jako firma konsultingowa, której oprogramowanie jest wdrażane w wielu branżach i sektorach działalności na całym świecie, Sistrade jest zainteresowana ciągłymi badaniami stosowanymi we współpracy z graczami cyberbezpieczeństwa oraz wspieraniem transferu technologii w celu poprawy bezpieczeństwa swoich produktów.

 

Sztuczna inteligencja / Uczenie maszynowe

Rosnąca automatyzacja i digitalizacja implikują odpowiednią analizę systemów automatycznych. Ze wzrostem przepływu danych, których szybkie przetwarzanie wykracza poza ludzkie możliwości, konieczne jest umożliwienie maszynom wykonywania automatycznych zadań wnioskowania z coraz większą złożonością.
Sistrade rozwija obecnie swoje możliwości w dziedzinie Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego i w maksymalnym stopniu uwzględniła obecne i potencjalne projekty oraz współpracę w tej dziedzinie we wszystkich obszarach zastosowania.

 

Ekoefektywność

Środowisko i wydajność są ściśle związane z przyszłością gospodarki. Bardziej przyjazna dla środowiska gospodarka potrzebuje wydajniejszych gałęzi przemysłu przy minimalnej ilości odpadów. Sama minimalizacja odpadów przynosi organizacjom korzyści ekonomiczne i konkurencyjne, co się przyczynia do tego, że ekoefektywność staje się ważnym tematem dla menedżerów najwyższego szczebla. W odpowiedzi, Sistrade opracowała innowacyjne oprogramowanie do pomiaru i optymalizacji wydajności systemów produkcyjnych oraz metodologii badań w celu poprawy wyników ekonomicznych przemysłu. W tym kierunku Sistrade uważa, że wspólne prace badawczo-rozwojowe z zewnętrznymi partnerami przemysłowymi i badawczymi są wysoce pożądane, ponieważ są całkowicie otwarte na inicjatywy i projekty współpracy.

 

Inżynieria Oprogramowania

Sistrade, jako firma konsultingowa, ma wieloletnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania. Doświadczenie to odzwierciedla się w kwalifikacji zasobów ludzkich, linii produktów i doskonałości wdrożonego oprogramowania.
Sistrade to solidny i niezawodny partner w zakresie inżynierii oprogramowania dla każdego projektu, oferujący indywidualne rozwiązania, z zaawansowanym pozyskiwaniem wymagań, architekturą i projektowaniem systemu, rozwojem, integracją, testowaniem i zarządzaniem cyklem życia oprogramowania. Jesteśmy otwarci na naukę nowych technologii oraz efektywnie współpracujemy z innymi partnerami, co sprawia, że Sistrade jest odpowiednią opcją dla projektów badawczo-rozwojowych.

 

I-IOT

Paradygmat Industry 4.0 zakłada, że ogromne ilości danych przepływają oddolnie, przy czym dane są wytwarzane na poziomie sprzętu i przenoszone na wyższe poziomy organizacji. Produkcja i komunikacja danych na poziomie urządzeń wymaga szeregu czujników i urządzeń sieciowych. I-IOT ma podstawowe znaczenie dla kompleksowej digitalizacji procesów i jako taka jest dziedziną o dużym znaczeniu dla Sistrade i wysoce pożądaną w przypadku potencjalnych projektów.

 

Big Data

Dane jest podstawą i fundamentem Industry 4.0. Ogromne ilości danych gromadzone przez infrastruktury I-IOT wymagają skutecznej transmisji, czyszczenia, obróbki, zestawiania i przechowywania. W związku z tym Big Data jest obszarem wiedzy wysoko cenionym przez Sistrade. Uczestniczyliśmy w kilku projektach Big Data i obecnie rozwijamy swoje wewnętrzne możliwości i oczekujemy współpracy w ambitnych projektach w tej dziedzinie.

 

Sektory Kreatywne

Sistrade uczestniczy również w projektach badawczo-rozwojowych poza tradycyjnymi sektorami przemysłowymi i biznesowymi. Doskonałymi przykładami są dwa projekty, w których Sistrade bierze udział w sektorach kreatywnych: stworzenie platformy społecznościowej w celu usprawnienia tworzenia naukowych treści wideo oraz stworzenie platformy współpracy w celu zwiększenia wartości książki w formie papierowej z treściami cyfrowymi.

 

Innowacja z nami

Żaden problem nie jest zbyt trudny i żaden projekt nie jest dla nas zbyt szeroki. Słuchamy twoich pomysłów. Jesteśmy kreatywni. Uważamy, że otwarte innowacje, w których kilku partnerów z komplementarnymi kompetencjami współpracuje, wspiera transfer technologii oraz łączy różne doświadczenia i innowacyjne podejścia. Sistrade ma historię udanych projektów w kraju i za granicą, będąc niezawodnym i doświadczonym partnerem, jest również uznanym członkiem organizacji klastrów przemysłowych i szczyci się wzajemnie korzystną współpracą z firmami, instytucjami badawczymi i uniwersytetami na arenie międzynarodowej.

 

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -