Wdrożenie rozwiązania, które przyniesie widoczną korzyść Twojej firmie!

Kalkulacje lub oferty - rozwiązania opracowane przez SISTRADE umożliwiające organizacjom opracowanie kalkulacji lub oferty w sposób uporządkowany na podstawie parametryzacji, pozwala to na odpowiedź klientom w najkrótszym i wygodnym terminie. Wynikiem takiej szybkości jest widoczny zwrot z inwestycji dla firmy. [Zwrot z Inwestycji (ROI)].

Korzystając z oprogramowania Sistrade® klient lub dostawca w dowolnym miejscu świata, za pośrednictwem Internetu, może wprowadzić wstępne dane kalkulacji na dalsze obliczenia estymatora. Kalkulacja może być zrealizowana na podstawie poprzednio wykonanych prac lub utworzona jako nowa praca. Po rejestracji, system określa koszt i oblicza marże.

Kalkulacja może być rozwijana opierając się na zestawie usług zawartych między organizacją i klientem, zawierający cenę każdej usługi i zwany cennikiem usług. W szerszej perspektywie, a nie biorąc pod uwagę usług oddzielnie, mogą one być określone jako zestaw, zwany cennikiem produktów, który przyznaje klientowi cenę każdego produktu ustaloną a priori.

 

 

MIS|ERP Sistrade®, przygotowując kalkulację, umożliwia kontrolę informacji dostarczanej przez klienta (modele, próbki koloru, zdjęcia) od razu oblicza wszystkie koszty związane z pracą w tym częściowe i ogólne koszty przygotowania, koszty produkcji, koszty spedycji i przewozu, w tym oceniając środki formatów pracy, koszty zasobów/maszyn, czas instalacji i inne potrzeby; koszty operacji uwzględniając etapy podwykonawców, całkowity koszt z identyfikacją kosztu/zysku. Na koniec, stosuje się marże finansowe, indeksy bankowe, prowizje, koszty administracyjne, koszty stałe, odwołanie itp. Kalkulacje lub oferty wydrukowane są w języku i walucie klienta i mogą być wysłane pocztą elektroniczną, w ten sposób skracając czas odpowiedzi. Po zakończeniu kalkulacji ilości bazowej oprogramowanie Sistrade® pozwala obliczyć wartości kalkulacji innych wielkości opartych na kalkulacji ilości bazowych.


Drukarnie produkujące prace w druku offsetowym (akcydens, książki, gazety, czasopisma) charakteryzują się unikalnym ciągiem technologicznym. Wymagają zatem od producenta systemu MIS|ERP, nie tylko dokładnej znajomości technologii ale również możliwości zapobiegania wszelkich błędów produkcyjnych oraz obniżenia kosztów produkcji.

System Sistrade® to zintegrowany system informatyczny spinający drukarnię offsetową w jedną całość. Zarządza nią począwszy od otrzymania zapytania ofertowego, poprzez przygotowalni, druk, introligatornię, a skończywszy na wysyłce gotowego produktu do klienta końcowego.

Drukarnie produkujące etykiety na wąskowstęgowych maszynach fleksograficznych, cyfrowych czy też offsetowych, charakteryzują się unikalnym łańcuchem technologicznym, aniżeli pozostałe gałęzie poligrafii. Wymagają zatem od producenta systemu MIS|ERP, nie tylko dokładnej znajomości technologii ale również możliwości zapobiegania wszelkich błędów produkcyjnych oraz obniżenia kosztów produkcji.

Jedną z ciekawszych opcji systemu Sistrade® jest moduł kalkulacyjny zaprojektowany specjalnie pod proces druku etykiet. To system proponuje najekonomiczniejszy ciąg technologiczny wykonania etykiety według zadanych parametrów. Mianowicie tworzy kombinacje dostępnych maszyn drukujących, dostępnych cylindrów drukowych o różnych raportach, podłoży drukujących, przeszukuje bazę wykrojników, układa etykiety w różnoraki sposób na formie drukowej. Wszystko to po to aby finalnie przedstawić najefektywniejszy i najtańszy ciąg technologiczny.

Drukarnie produkujące pudełka charakteryzują się unikalnym łańcuchem technologicznym, aniżeli pozostałe gałęzie poligrafii. Wymagają zatem od producenta systemu MIS|ERP, nie tylko dokładnej znajomości technologii ale również możliwości zapobiegania wszelkich błędów produkcyjnych oraz obniżenia kosztów produkcji.

Sistrade® jest narzędziem organizującym i usprawniającym produkcję w drukarniach produkujących pudełka. Moduł kalkulacyjny posiada doskonale sparametryzowany nie tylko proces druku ale w szczególności procesy introligatorskie. Przede wszystkim sztancowanie, składanie i klejenie opakowań, wklejanie okienek, prace manualne, laminowanie na zimno i gorąco, wytłaczanie alfabetu Braille'a.

Szeroko pojęte drukarnie "szeroko-wstęgowe" charakteryzują się unikalnym łańcuchem technologicznym, aniżeli pozostałe gałęzie poligrafii. Wymagają, zatem od producenta systemu MIS|ERP, nie tylko dokładnej znajomości technologii, ale również możliwości zapobiegania wszelkich błędów produkcyjnych oraz obniżenia kosztów produkcji.

Proces technologiczny jest niezwykle skomplikowany oraz wymaga zwrócenia uwagi na wiele istotnych szczegółów. Dlatego też wymagane jest kompleksowe zarządzanie produkcją, począwszy od kreacji opakowania, wykonanie form drukowych, laminacje podłoża, zadruk skończywszy na konfekcji. Wymagane są narzędzia, które pomogą w zarządzaniu magazynem form drukowych, bazą aniloksów i cylindrów drukowych. System musi doskonale zarządzać pracą przygotowalnią fleksodrukową bądź wklęsłodrukową, ze względu na ogromną czasochłonność przy powstawaniu form drukowych.


Ekstruzja folii jest ogromnie skomplikowanym procesem, wymagającym połączenia zaawansowanych maszyn produkcyjnych, wykwalifikowanego personelu oraz systemu informatycznego zdolnego pobierać dane z procesu produkcji. Powyższy system informatyczny ma dwa najważniejsze zadanie. Po pierwsze, jest niezbędnym narzędziem do otrzymania faktycznych kosztów wytworzonego produktu. Po drugie pozwala podjąć czynności aby obniżyć koszty produkcji oraz poprawić jej wydajność.

Na rynku, wytwarza się folie stosując dwie podstawowe metody ekstruzji - rozdmuchu oraz wylewania (cast). Jedną z popularnych metod wytwarzania folii jest ekstruzja z rozdmuchem folii, gdzie substratem są tworzywa sztuczne w postaci granulatu. Są one stapiane w wysokiej temperaturze i przetłaczane przez okrągłą głowicę. Powstały w ten sposób rękaw folii, jest wyciągany do góry przez specjalny system rolek. Tworzywo zostaje schłodzone i przybiera kształt stałej folii. Ekstruzję metodą rozdmuchu stosujemy do produkcji folii polietylenowych jedno- i wielowarstwowych.

Zasadniczo proces ekstruzji jest procesem, który polega na przejściu pod wpływem działania ciśnienia materiału przez otwór (pierścień) tak, aby formowany materiał uzyskał przekrój równy temu otworowi.

Biorąc pod uwagę niedawne pojawienie się druku cyfrowego z własną specyfiką, Sistrade® jest dostosowana do tej nowej rzeczywistości, umożliwiając wdrożenie w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym działających na obszarze druku cyfrowego małoformatowego, wielkoformatowego, ulotek itp. Jest to aplikacja wysoce zindywidualizowana, co świadczy o zdolności przystosowania się do rzeczywistości każdej firmy i do parametryzacji nowych funkcji związanych z różnymi obszarami biznesowymi.

Sistrade® specjalizuje się w zakresie druku formularzy ciągłych lub pojedynczych. Projekt powstał w wyniku potrzeby wdrożenia Sistrade® w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym, w drukarniach zajmujących się drukiem składanek komputerowych. Jest to rozwiązanie wysoce zindywidualizowane, co świadczy o zdolności przystosowania się do nowych specyfikacji.

Sistrade® specjalizuje się w zakresie druku i konfekcjonowania kopert. Projekt powstał w wyniku potrzeby wdrożenia Sistrade® w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym, w drukarniach zajmujących się drukiem kopert z okienkiem lub bez niego, kopert typu auto mailer lub kopert utajnionych (data mailer), CF standardowy lub CF z cięciem, kopert foliowych, itp. Jest to rozwiązanie wysoce zindywidualizowane, co świadczy o zdolności przystosowania się do nowych specyfikacji.

W celu udzielenia rozwiązań dla określonej dziedziny wszywek i taśm tekstylnych, Sistrade® dla przemysłu w tym sektorze został opracowany. Jest to rozwiązanie wysoce zindywidualizowane, co świadczy o zdolności przystosowania się do nowych specyfikacji.

Sektor wydawniczy jest sektorem działalności, który bierze udział w produkcji średnich i dużych realizacji graficznych, Sistrade® specjalizuje się w tym obszarze działania. Integracja Sistrade® odpowiada potrzebom branży wydawniczej, która rozwija szeroki zakres działań operacyjnych związanych z produkcją i wprowadzaniem do obrotu gazet i czasopism o różnych częstotliwościach.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę przemysłu metalurgicznego. Przemysł ten składa się z warsztatów i producentów części, którzy stosują różne procesy produkcyjne. W niektórych przypadkach firmy te są ekspertami poszczególnych procesów. Sektor metalurgiczny używa często procesu produkcji seryjnej każdego kawałku. Produkcja dużych elementów wymaga większej uwagi na zarządzanie czasem i kosztami. Czasami produkcja części jest dość długa, w trakcie procesu transformacji wykonywana jest przez wiele osób i maszyn, w ten sposób, nieodpowiednie zarządzanie maszynami i siłą roboczą, może zwiększyć koszty produktu.

Karty danych technicznych sitodruku przechowują wszystkie informacje związane z produktem i jego wariantami. W karcie danych produktu można zarządzać informacją techniczną kolorów, wymiarów, siatki i jej użycia, informacji dla klientów i załączników. Karty danych są podstawą procesu, w którym gromadzone są informacje umożliwiające nowe kalkulacje produktu lub jego wariantu. Sistrade® ERP przyspieszyło zarządzanie kalkulacją sitodruku, umożliwiając użytkownikom w jednej kalkulacji zarządzać wieloma wariantami produktu, optymalizując w ten sposób czas reakcji na nowe zamówienia od klientów.

Przemysł spożywczy jest tradycyjnie sektorem dotyczącym jakości, higieny, bezpieczeństwa i logistyki, stosującym w tym celu zaawansowaną technologię. Zazwyczaj jest to dziedzina wykorzystująca rozwiązania technologiczne do automatyzacji procesu napełniania, czyszczenia, CIP (czyszczenie na miejscu), mycia, brakuje jednak korzystania z systemu kontroli i nadzoru całego parku przemysłowego lub nawet w trakcie realizacji procesów optymalizacji procesu logistycznego. SISTRADE zobowiązuje się do realizacji tych potrzeb, skupiając się na dostarczaniu rozwiązań, które doskonale odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie w zwiększaniu jakości i produktywności, redukcji kosztów i ochrony środowiska w przemyśle spożywczym.

SISTRADE oferuje nowe zintegrowane rozwiązania dla producentów kabli dla dystrybucji energii elektrycznej.

Zostało opracowane rozwiązanie dla tego sektora do zarządzania i kontrolowania produkcji kabli. System jest przygotowany do pracy z przewodami izolowanymi (niskie, średnie i wysokie napięcie), w tym dla podziemnych i podmorskich kabli; przewodów powietrznych; przewodów aluminiowych lub miedzianych; i innych rodzajów przewodów.

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania sprzedażą:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -