Co to jest CRM?

Sistrade CRM (Zarządzanie relacjami z klientami) jest podstawowym narzędziem dla firmy dążącej do podniesienia jakości w zakresie relacji z klientami. Wielka konkurencyjność i, bardzo często recesja, obowiązuje firmy do adaptacji i poszukiwania sposobu polepszenia relacji z klientami, aby nie tylko utrzymać istniejące relacje, ale również w celu rozwoju. Według zasady Pareto, 20% klientów firmy przynosi 80% zysków, dlatego niezmiernie ważne jest również określenie i skoncentrowanie wysiłków na najważniejszych klientach, zwiększając zyski i rozwijając relacje oparte na zaufaniu i lojalności.

Poza szczególnym uwzględnieniem istniejących klientów, Sistrade CRM dostarcza również firmom narzędzia do badań rynku, które pozwalają na zarządzanie potencjalnymi klientami, nowymi ofertami i ich rezultatami, jak również pozwalają badać przyczyny, które doprowadziły do zatwierdzenia lub odrzucenia oferty, wdrażając w taki sposób ciągłą poprawę procesu sprzedaży, zapewniając, że błędy nie zostaną powtórzone i uzyskując informacje zwrotne od klientów, które mogą być przydatne w przyszłości.

Portfolio zadowolonych klientów ma bezpośredni wpływ na firmę, ponieważ oznacza to większy zwrot dla firmy przez klienta, co sprawia wzrost wolumenu sprzedaży, wielkości prowizji związanych z sprzedawcami, zmniejszenie liczby skarg i usprawnienie procesu produkcyjnego dzięki większej wydajności.
Głównym celem modułu Sistrade CRM jest dostarczenie narzędzi niezbędnych dla firmy w celu uwzględnienia wszystkich punktów satysfakcji klientów, co pozwala klientowi na pracę nie tylko w bardziej zaangażowany, ale przede wszystkim w bardziej inteligentny sposób, dostarczając wszystkie niezbędne informacje just in time.

 

Kalendarz

Zarządzanie wydarzeniami (spotkania, wyjazdy służbowe, itp.), które zostały zaplanowane lub odbywają się według ustalonej częstotliwości. Celem jest określenie działań przeprowadzanych z danym klientem, w określonym czasie. Konsultacja wydarzeń za dzień, tydzień lub miesiąc dla każdego użytkownika.

Konta

Możliwość podania prognozy sprzedaży z celami wyznaczonymi według określonych parametrów, takich jak rok, sprzedawca, klient, typ produktu, element i inne, które mogą być określone według ilości i wartości sprzedaży.

 

Możliwości Handlowe

Użytkownik może zarządzać możliwościami handlowymi lub może wstawiać nowe możliwości ze wszystkimi szczegółami, obserwować rozwój działalności i zmiany stanu i dokonywać konsultacji.

 

Tablica Wskaźników

Jest to narzędzie administracyjne, które pozwala na szybki podgląd całego środowiska firmy. Zapewnia ono łatwy dostęp do kluczowych informacji firmy w łatwy, szybki sposób dla zminimalizowania ryzyka i zmniejszenia niepewności przy podejmowaniu decyzji. Kalkulacje, zamówienia, zlecenia produkcyjne, fakturowanie, reklamacje, udostępnione w skróconej formie, to tylko niektóre z informacji zawartych w Tablicy Wskaźników Sistrade CRM.

Usługi Posprzedażowe

Wszystkie firmy, które chcą się wyróżnić od swoich konkurentów, powinny ustanowić wysokie standardy jakościowe. Skargi stanowią jeden z czynników, które należy uwzględnić przy ustanowieniu danych standardów. Moduł Sistrade CRM pozwala zarządzać reklamacjami w firmie, zapewniając wszystkie potrzebne informacje, aby powstrzymać nietypowe sytuacje, poprawiając proces produkcyjny. Bardziej wydajny proces produkcji jest wynikiem niższego kosztu produktu, co sprawia, że firma jest bardziej konkurencyjna.

 

Raporty Sistrade CRM

Możliwość podglądu różnych map i raportów sprzedaży, zarządzania sprzedażą i zarządzania relacjami z klientami.

 • Konta;
 • Konta i adresy;
 • Konta i kontakty;
 • Kontakty i adresy;
 • Konta i historia komunikatów;
 • Konta i możliwości sprzedaży;
 • Szczegóły konta;
 • Reklamacje;
 • Rzeczywisty/Prognozowany rozwój obrotu handlowego;
 
 • Raport skarg;
 • Raport rocznych prognoz;
 • Lista klientów ABC;
 • Analiza kwartalnej wydajności;
 • Konta i adresy na sprzedawcy;
 • Raport zdarzeń na klienta;
 • Nowe klienci na sprzedawcę;
 • Zmiana klientów pomiędzy sprzedawcami.

 

Pulpity managerskie

Pulpity managerskie, przedstawiające KPI z każdego działu. Sistrade wybrało ze wszystkich swoich wdrożeń najbardziej istotne KPI i zaimplementowało je do systemu. Know-how i dobre praktyki pozwalające na podniesienie kultury organizacji na wyższy poziom.

Panele managerskie dostępne dla kierowników

 • Tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym
 • Klient/sprzedawca/kraj

 

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania sprzedażą & CRM:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -