Zwiększenie sprzedaży z zintegrowanym systemem!

Rozwiązanie zarządzania sprzedażą Sistrade nie jest tradycyjnym oprogramowaniem zarządzania sprzedażą, ale zintegrowanym systemem wsparcia zarządzania, który obejmuje różne narzędzia związane z zarządzaniem produkcją, zarządzaniem dostawami, zarządzaniem finansowym, a nawet zarządzaniem relacjami z klientami, w ten sposób zbliżając się do dobrego zarządzania, dodając, łącząc i uzupełniając wszystkie informacje. Automatycznie kojarzy informacje rachunkowości ze sprzedażą i finansami, informację produkcji i logistyki ze sprzedażą, co pozwala w łatwy sposób przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową (każdy ruch jest odzwierciedlony w księgowości).

 • Zarządzanie ofertami;
 • Cennik dynamiczny;
 • Zarządzanie zamówieniami;
 • Wielokrotne plany dostawy oferty;
 • Wielokrotne adresy dostawy;
 • Fakturowanie do jednostki innej oferty;
 • Zarządzanie fakturami klientów;
 
 • Traktowanie prowizji dystrybutorów;
 • Traktowanie prowizji sprzedawców;
 • Funkcje bezpośredniego wysyłania pocztą elektroniczną z plikiem wiadomości w bazie danych;
 • Możliwość dołączania plików, takich jak zamówienia klienta;
 • Zarządzanie i kontrola spedycji;
 • Wysyłanie z dowodami dostawy.

 

Zarządzanie Ofertami

Z szerszej perspektywy komunikacji marketingowej z klientami, jak również dla klientów, którzy składają zapytania ofertowe różnych produktów, przyjęcie wielu kalkulacji staje się trudne. Z tego powodu, powstał moduł zarządzania ofertami, który pozwala ugrupować dane kalkulacji w jednym dokumencie, co ułatwia komunikację z klientem, wyłącznie za pomocą jednego dokumentu/jednostki. Zarządzanie ofertami, pozwala każdej z wybranych kalkulacji ustawić walutę i jednostkę, w której oferta jest wysłana. Zapytania ofertowe różnych kalkulacji są zgrupowane i mogą być wysyłane w liście z wynikiem ogólnej oferty. Złożyć ofertę można także automatycznie za pomocą poczty elektronicznej.

 

Zamówienia

Podmoduł zamówień zawiera funkcje związane z zarządzaniem zleceniami, co pozwala na konsultację portfela zamówień na każdy status (w oczekiwaniu, potwierdzony, zatwierdzony do produkcji, itp.), przedstawiciela, sprzedawcy, opracowania raportów z analizami sprzedaży wg rodzaju towaru, kraju lub wg przedstawiciela. Zamówienia poprzez osoby trzecie, kontrolują limit kredytowy i związane z nim ograniczenia, a gdy wartość ta zostanie przekroczona, zamówienie nie może być zatwierdzone do produkcji, dopóki nie zostanie potwierdzone finansowo. Każda linia zamówienia może łączyć różne rodzaje kosztów (prowizje pośrednika, koszty transportu itp.), kilka rodzajów rabatów (do 3 poziomów rabatów handlowych). Jak i kalkulacja, zamówienie jest automatycznie drukowane w języku i walucie klienta. Dla każdej linii można ustawić harmonogram dostaw, rozłożone w czasie i miejscu dostawy. Definicja ta będzie później wykorzystywana przez moduł logistyki do wsparcia wysyłki materiału. Z systemem przepływu pracy do akceptacji zamówień, możliwe jest sprawdzenie każdego kroku zamówienia od chwili jego rejestracji. Istnieje również system sprawozdawczości, w którym można ustawić alarmy, zawiadamiające o zmianach stanu dokumentu.

 

Fakturowanie

SISTRADE zapewnia moduł fakturowania, która pozwala na przygotowanie i drukowanie faktur i raportów sprzedaży. Oprócz fakturowania, użytkownik może stworzyć faktury proforma, noty kredytowe i debetowe, a także inne dokumenty. Aplikacja ułatwia podsumowanie faktury, gdzie możliwe jest dokonanie pewnych poprawień wyników końcowych.

Dzięki funkcji śledzenia dokumentów, użytkownik może kontrolować dokumenty generowane przez moduł sprzedaży (kalkulacje, zamówienia, dowody dostaw, zlecenia produkcyjne, faktury, itp.), wyświetlić listę zleceń produkcyjnych, zamówień lub kalkulacji klienta.

Mechanizm ten pozwala ustalić plan fakturowania, w którym można jednocześnie dodać kilka faktur, które mogą pochodzić z różnych zamówień, dowodów lub zleceń produkcyjnych tej samej jednostki. Proces polega na wybraniu faktur lub dowodów, które mają być wysłane, system tworzy i wysyła faktury bez interwencji człowieka.

Funkcja dziennej sprzedaży pozwala na wykaz wszystkich wydanych dokumentów sprzedaży, z lub bez podatku VAT. Stosując aplikację możliwe jest kontrolowanie wszystkich prac wysłanych i zafakturowanych. System pozwala na wysyłanie faktur elektronicznych poprzez EDI, zapewniając w ten sposób, że dokumenty są zgodne z prawem.

W razie potrzeby, SISTRADE posiada rozwiązania fakturowań elektronicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Rozwiązanie to pozwala na jednostkę wydającą faktury elektroniczne:

 • Wydanie faktury;
 • Obliczenie podsumowania elektronicznego faktury;
 • Szyfrowanie podsumowania faktury przyciskiem zaawansowanego podpisu elektronicznego (Advanced Electronic Signature);
 • Wysłanie faktury elektronicznej;
 • Przechowywanie dokumentów elektronicznych, generując odpowiednie indeksowanie (z danymi wymaganymi przez prawo), do późniejszego wydania okresowego wykazu wszystkich wydanych faktur elektronicznych w wymaganym terminie.

Rozwiązanie pozwala dla odbiorcy:

 • Rozszyfrowanie podsumowań;
 • Obliczenie nowego podsumowania oryginału wydanej faktury;
 • Porównania obu podsumowań do zatwierdzenia faktur odebranych;
 • Konwersja i integracja danych faktury, zatwierdzonych w formacie istniejącego systemu rachunkowości.

SISTRADE posiada doświadczenie i know-how do pracy z różnymi standardowymi protokołami, wykorzystywanymi w formacie przekazania elektronicznego w celu zapewnienia, że dane wydanego dokumentu (faktury) są konwertowane na format systemu odbioru i zintegrowane z tym systemem.

 

Wysyłka

Moduł ten jest odpowiedzialny za wysyłkę gotowego produktu. Wysyłka może być włączona do faktury, gdy jest bezpośrednio zmniejszana z magazynu wyrobów gotowych. Użytkownik może tworzyć dowody dostawy dla dostawców i klientów. Dowody dostaw wydają wyjścia materiału traktowanego, jako sprzedaż i zapisują ilości i wartość. CMR dostawcy wydawane są do monitorowania transportu materiału.

 

Raporty

Możliwość wyświetlania różnych wykresów i raportów sprzedaży, zarządzania sprzedażą i zarządzania relacjami z klientami.

 • Dziennik sprzedaży;
 • Roczne sprawozdanie sprzedaży;
 • Ranking sprzedaży;
 • Portfel zamówień;
 • Kontrola dokumentów;
 • Sprzedaż w poszczególnych krajach;
 • Wydajność pracowników;
 • Rentowność produkcji w toku;
 
 • Raport prowizji;
 • Czas reakcji kalkulacji;
 • Raport sprzedaży ze względu na rodzaj pracy;
 • Rozwój faktur tygodniowych, miesięcznych i rocznych;
 • Rentowność sprzedaży;
 • Podsumowanie;
 • Wykres IntraStat.

 

Pulpity managerskie

Pulpity managerskie, przedstawiające KPI z każdego działu. Sistrade wybrało ze wszystkich swoich wdrożeń najbardziej istotne KPI i zaimplementowało je do systemu. Know-how i dobre praktyki pozwalające na podniesienie kultury organizacji na wyższy poziom.

Panele managerskie dostępne dla kierowników

 • Tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym
 • Klient/sprzedawca/kraj

 

Business Intelligence

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja
 • Sprzedaż
 • Magazyny i zakupy
 • Produkcja
 • Kontrola jakości
 • Środki trwałe

 

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania sprzedażą:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -