Wdrożenie rozwiązania Sistrade® jest nie tylko przeznaczone do zainstalowania produktu zarządzania przemysłem poligraficznym i opakowaniowym, ale wdrożenie rozwiązania, które przyniesie widoczne zwroty dla organizacji.

Podczas gdy wielu nadal uważa ROI (zwrot z inwestycji), jako ćwiczenie matematyczne, które podlega ciągłym zmianom i cierpi z powodu błędów, w tym przypadku oznacza zwrot z inwestycji i liczony jest w miesiącach, gdy inwestycje będą amortyzowane, aby rozpocząć generowanie zysku. Oznacza to, że zwrot z inwestycji ma tendencję do obliczenia jak długo firma powinna oczekiwać, aby odzyskać nakłady (inwestycje) do wdrażania technologii, a zatem podać odpowiedź, czy inwestycja jest rzeczywiście opłacalna.

Obliczanie zwrotu z inwestycji z Sistrade®

Korzystając ze zwykłego równania do obliczania oszczędności w trakcie realizacji modułu kalkulacji, możemy stwierdzić, że:

Jeżeli estymator ma koszt godziny około 10,00€, a następnie:
Przed Sistrade®:

  • Czas poświęcony na przygotowanie kalkulacji = 15 minut;
  • Koszt całkowity = 2,50€;

Z Sistrade®:

  • Czas poświęcony na przygotowanie kalkulacji = 2 minuty;
  • Koszt całkowity = 0,33 €

Pod koniec roku, przy użyciu Sistrade® zysk finansowy stanowi € 16.000, jak również zysk dostępności czasu, który może być przekształcony w realizacji więcej kalkulacji, tj. dla każdej kalkulacji, wykonanej w tradycyjny sposób można wykonać siedem kalkulacji z Sistrade®.

Tak więc, jeżeli całkowity koszt realizacji wynosi około 15.000 €, to inwestycja zostanie zwrócona w czasie krótszym niż rok. To wyliczenie nie uwzględnia innych wzrostów wydajności, bardziej niematerialnych, takich jak:

  • Natychmiastowa reakcja na zapytanie o kalkulację. Ile to jest warte?;
  • Wizerunek firmy, która szybko wysyła szczegółowe kalkulacje: Ile to jest warte?;
  • Dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których kalkulacje są często wykonywane przez kierownika, ile jest warty czas, gdyż wykonywanie kalkulacji zajmuje mniej czasu?

Zdaniem ekspertów, sukces zwrotu ROI dla firm, które chcą wdrożyć ERP odzwierciedla się następujących kwestiach:

Czy ERP zwiększa zadowolenie klientów?

Sistrade® znacznie zwiększa satysfakcję klienta, gdyż klient korzysta z najnowszych technologii, z interaktywnym interfejsem. Funkcjonalność dostępu do systemu z dowolnego miejsca na świecie, także stanowi wartość dodaną dla klienta.

Czy zmniejszają się koszty zarządzania?

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania - Sistrade®, przekłada się bezpośrednio na skrócenie czasu realizacji codziennych zadań, a tym samym na zmniejszenie kosztów zarządzania.

Czy spowoduje zmniejszenie inwentaryzacji zapasów?

Z Sistrade® użytkownik wie, istniejące zasoby w czasie rzeczywistym, co powoduje bardziej efektywne kontrolowanie wejść i wyjść magazynowych. Informacje, które system uruchamia, umożliwiają firmie określić zasady wyjść magazynowych, do zmniejszenia zapasów, a jednocześnie zwiększenia ich obrotów.

Czy umożliwi to obniżenie kosztów materiałowych poprzez lepsze zarządzanie zakupami?

Sistrade® zapewnia zakładowi moduł, który dostarcza narzędzi do kontroli działań, monitorowania produkcji, planowania, określenia kosztów przemysłowych, co w zasadzie pozwala dokładnie kalkulować rzeczywiste koszty zlecenia produkcyjnego, planować zlecenia produkcyjne i jednocześnie kontrolować czasu procesów transformacji. Dzięki temu, użytkownik może interweniować w celu optymalizacji procesów, działań, planowania, co prowadzi do efektywnego obniżenia kosztów produkcji.

Oczywiście, inne czynniki mogą wpłynąć na zaakceptowanie projektu, takie jak: poprawa jakości, szybkość i niezawodność usług uzyskanych z inwestycji w I.T., ponieważ są one trudne do pomiaru, prawie nie wchodzą w skład ROI. W tym przypadku uwzględniane są cele ekonomiczne.

Podsumowując:

Dla większości firm, które zamierzają inwestować w projekty IT, ROI jest nie tylko matematyczną abstrakcją, jest raczej kwestią przetrwania.

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -