Lepsze decyzje w zarządzaniu!

Zarządzanie magazynem i zakupami ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zarządzania firmą, ponieważ działania w tej dziedzinie mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe i operacyjne firmy. Obecnie, bardzo ważnie jest posiadanie szybkiego i skutecznego systemu zdolnego do wspierania kwestii dotyczących decyzji zakupu, co kupić, od kogo i w jakich ilościach. Z tych powodów firma SISTRADE udostępniła dla swoich klientów system zarządzania magazynem i zakupami, dający się dostosować do różnych zasad działalności każdej organizacji.

Dlaczego zakupy i magazyn zarządzane Sistrade?

> Zwiększenie czasu
> Kustomizacja i adaptacja
> Wprowadzenie oszczędności w firmie
> Oparcie o technologię www wspiera zarządzanie kilkoma oddziałami
Podgląd najważniejszych KPI dla działu zakupowego i magazynowego dzięki pulpitom managerskim.

 

Zarządzanie dostawcami

Katalog dostawców to miejsce pozwalające na zarządzanie cenami od różnych dostawców. Tutaj definiowana jest polityka cenowa i rabatowa od wszystkich dostawców i poddostawców danego przedsiębiorstwa.

 • Zarządzanie umowami i ustaleniami z dostawcami;
 • Kartoteka towarowa;
 • Katalog surowców;
 • Cenniki;
 • Definicja automatycznych reguł produktowych;
 • Automatyczne zapytania;
 • Analiza ofert oraz archiwum wszystkich ofert (cenników surowców) od dostawców;
 • Konwersje ofert w zamówienia surowców;
 
 • Rejestracja zapytań o cenę do dostawców;
 • Poziomy uprawnień oraz poziomy akceptacji;
 • Generowanie zamówień na podstawie analizy zapotrzebowania na surowce (MRP);
 • Szybkie zlecenia zakupu – jedno kliknięcie;
 • Automatyczne generowanie zleceń zakupu i wysyłka ich e-mailem bezpośrednio z systemu;
 • Integracja z portalami dostawców;
 • Zarządzanie podwykonawcami.

 

MRP - Material Requirements Planning

Funkcjonalność pozwala na stworzenie za pomocą jednego kliknięcia listy potrzebnych surowców do zakupu. System analizuje zaakceptowane zlecenia produkcyjne, sprawdza stany magazynowe surowców potrzebnych na produkcję tych zleceń. Finalnie, prezentuje listę wszystkich materiałów do zakupu. Jeśli w kilku zleceniach używamy tego samego surowca, sumuje je na jednym zapotrzebowaniu. Proces jest w pełni automatyczny.

Zlecenia produkcyjne

 • Zapotrzebowanie materiału
  • Wybór materiałów
 • Bill of materials
 • Surowce alternatywne
 • Analizy zakupów
  • Kalkulacja zakupów i produkcji
  • Rezerwacje materiałów
  • Materiały do zakupu
 

Pozostałe funkcjonalności

 • Zarządzanie minimalnym stanem magazynowym surowców;
 • Sugerowane rezerwacje;
 • Grupowanie surowców w jednym zamówieniu;
 • Pełna identyfikowalność surowców;
 • Dynamiczne wykresy 3D.

 

Zarządzanie Zakupami

W zarządzaniu zakupami, system analizuje potrzeby ostrzeżeń magazynu w celu wymiany zasobów. Użytkownik może wymagać zakupu i za pomocą listy potrzeb, system wydaje zakupy do dostawcy. Zakupy mogą być kontrolowane poprzez analizę stanu realizacji zlecenia. Aplikacja może wydać oświadczenia z dostawami materiałów i ich kodów kreskowych, które mają być używane na recepcji materiału. Przez odczyt kodu kreskowego system rejestruje wejścia materiału, które są automatycznie odzwierciedlone w stanie magazynowym.

Analiza potrzeb

 • Analiza potrzeb w podziale na magazyn;
 • Ostrzeżenia dla magazynów;
 • Zapotrzebowania na zakup surowca;
 

Zakupy

 • Zatwierdzenie i akceptacja zlecenia zakupu;
 • Zdefiniowanie planu dostawy do magazynów (gdzie i na kiedy);
 • Wybór dostawcy;
 • Wysłanie e-maila z systemu ze zleceniem zakupu;
 • Ewentualny wybór podwykonawców (np. transport).

Wybór podwykonawców

 • Wysłanie surowca do podwykonawcy;
 • Przyjęcie materiału;
 • Dostawa;
 • Przyjęcie materiału od podwykonawcy.
 

Faktury od dostawcy

 • Rejestracja faktur od dostawców;
 • Integracja z księgowością;
 • Płatności z systemu.

 

Magazyn

Moduł magazynowy Sistrade® MIS|ERP w czasie rzeczywistym kontroluje poziom zapasów w firmie produkcyjnej i usługowej. To kompletny WMS pozwalający na optymalne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada wszystkie funkcjonalności systemu klasy WMS.

 • Aktualny stan magazynowy;
 • Kontrola przyjęć;
 • Modyfikacja stanów magazynowych;
 • Tworzenie indywidualnych zapytań i indywidualnych raportów przez różnych użytkowników;
 • Przegląd cen i wycen surowców na magazynie;
 • Analiza ruchów magazynowych danego surowca;
 • Przeszukiwanie partii;
 • Wydania na produkcję i zwrot z produkcji;
 • Korekty magazynowe;
 
 • Konta materiałów z powiązaniem z zakupami i rezerwacjami;
 • Szczegóły kosztów magazynowania;
 • Dostawy, lista wysyłki, kompletowanie, lista pakowa;
 • Alerty bezpieczeństwa o minimalnym stanie magazynowym;
 • Wiele lokalizacji;
 • Pełna identyfikowalność.
 • Bezpośrednie przyjęcie towaru na magazyn;
 • Przyjęcie towaru i późniejsze potwierdzenie przyjęcia;
 • Rejestracja dokumentów od dostawcy;
 • Zarządzanie magazynem za pomocą kodów kreskowych.

 

Koszty Produkcyjne

Aby wycenić odpływy i transfery surowców i produkcji w toku należy ustawić tryb wyceny związany z każdym artykułem / grupą artykułów. Ta definicja jest używana dla każdego ruchu zapasów i koncentruje się na jednym z czterech możliwych trybów wyceny:

 • Średnia cena artykułu
 • Średnia cena magazynowa
 • Cena nabycia
 • Standardowy koszt

Zdefiniowany tryb jest odpowiedzialny za uzyskanie jednostkowego kosztu materiałów użytych w różnych zleceniach w całym procesie produkcyjnym.

Kryteria wyceny
Jeśli chodzi o zmiany stanu zapasów, wszystkie zmiany są wyceniane zgodnie z metodą wyceny przypływu i odpływu zapasów. Definicja metody wyceny musi być dostosowana do każdego procesu biznesowego.

Definicja kosztu
Niezależnie od przyjętego systemu wyceny ważne jest, aby istniała poprawna definicja wszystkich kosztów bezpośrednich. Koszty te stanowią koszt/godzinę wszystkich zasobów zaangażowanych w operacje. Koszty pracy należy ponownie obliczyć tylko wtedy, gdy następuje korekta lub wstępna definicja kosztów pracowników. Do tych kosztów dodaje się koszty włączenia materiałów i koszty podwykonawstwa, które mają wpływ na koszty materiałów. Inne koszty poniesione na zasoby (ekonomiczne koszty operacyjne) muszą być uwzględnione w kalkulacji kosztu/godzinę maszyny.

[zobacz wszystkie]

 

Raporty i Analityka

Sistrade® zapewnia różne standardowe raporty dla wszystkich obszarów systemu ERP, umożliwiając szybki dostęp do kluczowych informacji o firmie. Oto kilka przykładów raportów:

Zarządzanie zakupami

 • Kartoteki towarowe;
 • Analiza potrzeb;
 • Analiza zapotrzebowań i zakupów;
 • Zakupy danego towaru;
 • Zakupy rodziny surowców;
 • Najważniejsze wskaźniki działu zakupów;
 • Współczynniki i KPI;
 • Koszty podwykonawców;
 • Kontrola faktur dostawców.
 

Zarządzanie magazynem

 • Magazyn;
 • Kartoteka towarowa;
 • Podsumowanie ruchów magazynowych;
 • Wyszukiwanie partii;
 • Wyszukiwanie stanów magazynów;
 • Prognozowanie zapasów;
 • Kontrola zużycia;
 • Wyjścia na produkcję;
 • Konta materiałów;
 • Śledzenie partii;
 • Ceny partii;
 • Produkty gotowe;
 • Wysyłka;
 • Zwroty do klientów.

 

Pulpity managerskie

Pulpity managerskie przeznaczona dla kierowników magazynu oraz działu zakupu. W sposób intuicyjny wyświetlają najważniejsze wskaźniki (KPI) danego działu.

Panele managerskie dostępne dla kierowników

 • Tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym
 • Klient/sprzedawca/kraj

 

 

Business Intelligence

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja
 • Sprzedaż
 • Magazyny i zakupy
 • Produkcja
 • Kontrola jakości
 • Środki trwałe

 

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania magazynem:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -