Rozwiązanie Sistrade MIS|ERP do zwiększenia wydajności w Twojej firmie

MIS|ERP* Sistrade® jest rozwiązaniem do zarządzania procesami biznesowymi, opracowanym przez firmę SISTRADE. Jest to zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie, które zapewnia średnim i dużym firmom funkcję inteligentnej kalkulacji, zarządzania zamówieniami, zakupów i zapasów, zarządzania produkcją, zarządzania obszarem finansowym i inne funkcje.

Sistrade® jest rozwiązaniem opartym na przeglądarce internetowej gotowym do ulokowania się w świecie business-to-business, udoskonalającym operacje i wydajność dla zrównoważonego wzrostu zysków, zgodnie z głównymi koncepcjami Industry 4.0. Dzięki funkcjom, które zapewniają zgodność z digitalizacją poprzez integrację, IoT i przetwarzanie Big Data, Sistrade® pomaga wiodącym firmom na ich drodze do cyfrowej transformacji. Interfejs aplikacji jest dostępny z przeglądarki internetowej, co umożliwia dostęp w dowolnym miejscu na świecie.

*MIS (Management Information System) | ERP (Enterprise Resource Planning)

MIS|ERP Sistrade® jest dostępny dla procesów biznesowych, takich jak:

Branża poligraficzna i opakowaniowa

 

Druk etykiet i opakowań giętkich

 

Rynki pionowe

Zarządzanie sprzedażą

Rozwiązanie technologiczne Sistrade® MIS|ERP automatyzuje zarządzanie sprzedażą, wpływając na wydajność wszystkich innych obszarów firmy. Narzędzia Sistrade® MIS|ERP pozwalają sprzedawcom na szukanie potencjalnych klientów, rejestrowanie zapytań ofertowych, konsultowanie bieżących kont klientów. Przy użyciu Sistrade® CRM (Customer Relationship Management) możliwe jest rejestrowanie danych kontaktowych i finansowych klientów, informacji o trwających projektach lub zamówieniach, specjalnych cenach, jak również informacji o konkurencji, które od teraz są w zasięgu zespołu sprzedaży.

Wynikiem zastosowania aplikacji internetowej, zarządzanie i monitorowanie wydajności zespołu oraz identyfikacja pojawiających się możliwości jest znacznie szybsza i dokładniejsza. Dzięki temu, zespoły sprzedaży mogą teraz oferować bardziej personalizowaną obsługę, a kierownictwo może skupić się na optymalizacji rozwiązań do zwiększenia wydajności.

Użytkownik może sporządzać kalkulacje, zapisywać zamówienia i faktury, zarządzać procesem wysyłki, analizować kontrahentów i inne szczegóły, a wszystko to jest obsługiwane w ramach przepływu pracy. Intuicyjny i starannie opracowany system przepływu pracy zarządza regułami zatwierdzania pomiędzy różnymi jednostkami (dokumentami, osobami, procesami, itp.) w całym obszarze sprzedaży w firmie.

Integracja z innymi obszarami firmy, takimi jak zakupy, zapasy i obszar produkcji przekształca to w naprawdę potężne narzędzie, które może pomóc w procesie podejmowania decyzji, zapewniając, że całe zarządzanie sprzedażą jest nie tylko dokładne, szybkie i opłacalne, ale także zgodne z innymi działami firmy.

Logistyka 4.0

Zarządzanie zapasami i zakupami ma kluczowe znaczenie, ponieważ wydajność w tym obszarze ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe i operacyjne. Przyjęcie szybszego i prostszego narzędzia do zarządzania zapasami i zakupami jest niezbędne do wspierania decyzji. Na efektywność operacji zarządzania magazynem wpływa bardzo wiele czynników, a przy ogromnej ilości drobnych szczegółów do uwzględnienia, wiele faktów można przeoczyć, co powoduje straty lub opóźnienia. Przyjęcie szybszego, prostszego i elastycznego rozwiązania w postaci narzędzia magazynowo-zakupowego jest niezbędne do wsparcia decyzji. Moduł zapasów i zakupów jest odpowiedzialny za usprawnienie całego procesu zakupów, a także podejścia dostawców do łańcucha wartości firmy. Wdrożenie WMS - systemu zarządzania magazynem może obniżyć koszty zarządzania magazynem o 40 %. Może to mieć ogromny wpływ na wydajność całego procesu produkcyjnego.

Zarządzanie Produkcją i Przemysł 4.0

Rozwiązanie do zarządzania produkcją obejmuje systemy MES (Manufacturing Execution System), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) oraz Planowanie. Jest to zestaw rozwiązań, który przyczynia się do systematycznego i spójnego przepływu informacji w firmie, zwiększając efektywność procesu produkcyjnego. Moduł ten, całkowicie zgodny z głównymi koncepcjami Przemysłu 4.0, pozwala na efektywne, elastyczne i zintegrowane modelowanie, automatyzację i optymalizację obszarów związanych z automatyzacją produkcji, planowaniem, zarządzaniem zleceniami produkcyjnymi, wyceną kosztów i gromadzeniem danych produkcyjnych, pozwalając użytkownikom skupić się na analizie wskaźników jakości i szybkości działania. Analiza skutkuje szybkim podejmowaniem decyzji, wykrywaniem wąskich gardeł i zwiększeniem dostępności sprzętu, mniejszą ilością odpadów, wspomaganiem wyceny kosztów przemysłowych, ogólną poprawą produktywności przemysłowej oraz, oczywiście, poprawą obsługi klienta.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich obszarów produkcyjnych pozwala na obniżenie kosztów produkcji dzięki skróceniu czasu produkcji oraz posiadanie dokładniejszych i bardziej wiarygodnych informacji z hali produkcyjnej. Gdy tylko jest to możliwe, gromadzenie danych odbywa się automatycznie, bez udziału człowieka, z wykorzystaniem koncepcji IoT (Internet of Things). W dowolnym miejscu i czasie klient wie, na jakim etapie produkcji znajduje się jego zlecenie i kiedy zostanie zakończone. Moduł Zarządzania Produkcją przenosi monitorowanie hali produkcyjnej na inny poziom, dostarczając szczegółowych raportów o wydajności produkcji, pracowników i zasobów firmy. 

Księgowość, Zarządzanie Finansami & i Zasobami ludzkimi

Zarządzanie finansami to zestaw działań administracyjnych polegających na planowaniu, analizie i kontroli operacji finansowych przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji wyników ekonomiczno-finansowych z działalności operacyjnej. Moduł Księgowości posiada automatyczną integrację z innymi modułami automatyzując tym samym cały proces, co skutkuje bezpieczną i szybką integracją zapisów księgowych i obliczeń, zapobiegając powstawaniu błędów i pozwalając na większe poświęcenie czasu na analizę. Aby ułatwić i usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi firmy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, firma SISTRADE opracowała moduł Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Narzędzie to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc każdej firmie w zarządzaniu głównymi kwestiami związanymi z wydajnością zasobów ludzkich, jak również w rozwijaniu i wspieraniu talentów firmy, identyfikując ich potrzeby i śledząc ich ewolucję. Moduł Środki Trwałe pozwala użytkownikowi na efektywne zarządzanie całym cyklem życia zasobów w firmie, wykonywanie operacji związanych z aktywami oraz drukowanie raportów amortyzacji, przeszacowania oraz zysków i strat.

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -