Sistrade MES – Manufacturing Execution System

Sistrade MES (Manufacturing Execution System) dostarcza firmom rozwiązania do automatyzacji procesów przemysłowych zgodnie z paradygmatem Przemysł 4.0.

Sistrade SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition

System SCADA to nowe pokolenie oprogramowania, które rewolucjonizuje wszystkie technologie odgrywające ważną rolę w smart factory stosujących koncepcję IoT.

System ERP - Planowanie

Planowanie w Sistrade® odbywa się głównie z wykorzystaniem wykresu Gantta. Zlecenia produkcyjne można wrzucać do wykresu ręcznie lub automatycznie.