Jak zwiększyć wydajność produkcji?

Oprogramowanie do zarządzania produkcją jest niezbędnym narzędziem dla firm, które chcą zoptymalizować swoje procesy produkcyjne i osiągnąć większą efektywność w swoich operacjach. System MES (Manufacturing Execution System) umożliwia monitorowanie, kontrolę i optymalizację procesów produkcyjnych, promując efektywność, jakość i widoczność operacji przemysłowych. Oferuje funkcje takie jak monitorowanie w czasie rzeczywistym, śledzenie, kontrola jakości, optymalizacja procesów, zarządzanie zapasami i integracja z innymi systemami, zapewniając bardziej skuteczne i poinformowane zarządzanie produkcją.

Sistrade MES (Manufacturing Execution System) dostarcza firmom rozwiązania do automatyzacji procesów przemysłowych zgodnie z paradygmatem Przemysł 4.0. Wdrażanie technologii Internetu rzeczy (IoT); natychmiastowe monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, takich jak OEE; dynamiczne planowanie produkcji to pierwszy krok gwarantujący poprawę wydajności przemysłowej.

SISTRADE oferuje rozwiązania generujące informacje potrzebne do szybkiego podejmowania decyzji, zwiększające produktywność, zgodne z koncepcją 4.0.

 

Transformacja cyfrowa z rozwiązaniem Sistrade MES

 

Zalety:

> Maksymalna automatyzacja gromadzenia danych produkcyjnych
> Informacje w czasie rzeczywistym do podejmowania decyzji
> Pomiar wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness)
> Wzrost dostępności sprzętu
> Zmniejszenie ilości odpadów
> Obniżenie kosztów produkcji ze względu na krótszy czas produkcji
> Wzrost wiarygodności zgromadzonej informacji
> Wykrywanie wąskich gardeł
> Wspomagane obliczanie kosztów przemysłowych
> Ogólne polepszenie produktywności przemysłowej
> Pełna identyfikowalność procesu produkcyjnego
> Monitorowanie i kontrola parametrów procesu
> Lepsza obsługa klienta
> Ciągłe wsparcie doskonalenia

 

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi (ZP)

Instrukcje pracy wysyłane do hali produkcyjnej nazywane są zleceniem produkcyjnym i mogą być wydawane ręcznie lub generowane automatycznie poprzez rejestrację zamówienia klienta lub przez MRP (Material Requirements Planning).

 • Automatyczne generowanie przez MRP
 • Zarządzanie seriami i wersjami
 • Workflow zatwierdzeń
 • Bill of materials
 • Routing of process (marszruta)
 
 • Załączanie dokumentów do procesu produkcyjnego
 • Parametry maszyny
 • Połączenie z kartą technologiczną
 • Grupowanie zleceń
 • Partia produkcyjna
 

Moduł Karta technologiczna to komponent systemu, który może być częścią rozwiązania Sistrade MES. W karcie technologicznej użytkownik definiuje wszystkie elementy związane z produkcją artykułu X dla klienta Y. W karcie technologicznej można zdefiniować maszyny biorące udział w procesie produkcyjnym, jak również proces i parametry kontrolne dla produkcji produktu. Innym istotnym aspektem KT jest określenie przedziałów tolerancji dla każdego parametru kontrolnego alarmowania. Poprzez wartości zbierane automatycznie z maszyny system porównuje odczytaną wartość z zakresem tolerancji.

 

Gromadzenie danych

W miarę możliwości, gromadzenie danych odbywa się automatycznie, bez ludzkiej ingerencji, z zastosowaniem koncepcji „Internetu rzeczy”. Zawsze istnieją jednak elementy, których system nie może zidentyfikować bez pomocy operatora. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się za pomocą przemysłowych konsol z ekranem dotykowym lub urządzeń mobilnych, takich jak tablety czy smartfony.

Sistrade umożliwia organizacjom automatyzację procesów produkcyjnych, optymalizację linii produkcyjnych przekształcając je na SMART FACTORY.

Główne funkcje

 • Podgląd planu produkcji
 • Wspomagane uruchamianie ZP
 • Kontrola czasu operacji
 • Przydział operatorów
 • Rejestracja zużycia materiałów
 • Kontrola bezproduktywnego czasu
 • Rejestracja i klasyfikacja produkowanych partii
 • Historia produkcji
 • Monitorowanie wskaźników (OEE i inne)
 • Kontrola jakości
 

Zalety

 • Wzrost jakości danych
 • Zminimalizowanie błędów ludzkich
 • Dokładna informacja
 • Szybkość pozyskiwania danych

Automatyczne gromadzenie danych

 • Poprzez karty akwizycyjne
 • Odpowiednie kontrolery PLC (np. Omron, Siemens)
 • Poprzez standardowy protokół (np. OPC Server, XML)
 • Poprzez relacyjne bazy danych maszyn
 

Przykłady sygnałów do pobierania z maszyny

 • Stan maszyny (Run/Stop)
 • Chwilowa prędkość
 • Średnia prędkość
 • Wyprodukowana ilość
 • Czas przygotowania i produkcji
 • Przestoje i ich przyczyny
 • Zużyta ilość materiału
 • Inne istotne sygnały procesu produkcyjnego

 

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Całkowita efektywność wyposażenia określa ilościowo, jak dobrze jednostka produkcyjna działa w porównaniu z jej zaprojektowaną wydajnością w okresach operacyjnych.
Sistrade zapewnia nadzór i analizę OEE w czasie rzeczywistym do optymalizacji wydajności produkcji, przyczyniając się do ciągłego doskonalenia.

 • Analiza wydajności
 • Analiza przestojów
 • Wskaźnik dostępności
 • Wskaźnik wydajności
 • Wskaźnik jakości
 
 • Wskaźnik OEE
 • Wykresy i raporty
 • Optymalizacja wydajności i niezawodności
 • Wydajność na zmianę, maszynę, pracownika, dzień, miesiąc i rok
 • Inne wskaźniki wydajności

 

Rejestracja produkcji

Sistrade MES przystosowany jest do zbierania danych z produkcji w sposób manualny lub automatyczny za pomocą kontrolerów PLC, instalując czujniki na maszynach.

 • Rejestracja wyprodukowanej ilości w konsoli przemysłowej
 • Rejestracja wyprodukowanej ilości za pomocą automatyki przemysłowej
 • Kalkulacja produkcji poprzez funkcję Czas i prędkość produkcji
 • Podpięcie do wag
 • Bezpośrednia rejestracja odpadów podpięta do wag
 • Produkcja w dwóch jednostkach pomiarowych (np. metry i kilogramy)
 • Identyfikowalność procesu produkcyjnego

 

Zużycie surowców

 

Sistrade MES oferuje różne sposoby rejestrowania zużycia materiałów w maszynie. Metody zużycia są konfigurowane zgodnie z potrzebami każdego klienta. System pozwala nie tylko na manualne lub w pełni automatyczne zużycie surowca, ale również umożliwia hybrydowy tryb zużycia tego samego ZP w danej maszynie, gdzie część surowca jest rejestrowana poprzez odczytanie kodu kreskowego na opakowaniu, a pozostałe są zużywane automatycznie.

 • Wielopoziomowa definicja materiału
 • Manualne zużycie za pomocą kodów kreskowych
 • Automatyczna konsumpcja materiałów
 • Wstępne potwierdzenie wyjść materiałów z magazynu
 
 • Definicja formuł w zleceniu produkcyjnym
 • Chwilowe zużycie na maszynę i zmianę
 • Alerty dotyczące rozmieszczenia surowców w ZP i maszynie
 • Alarmowanie o odchyleniach między zużyciem a produkcją
 

 

Koszty produkcyjne

 

Proces produkcyjny może być bardzo kosztowny, dlatego zarządzanie kosztami produkcyjnymi jest kluczową działalnością dla każdej firmy produkcyjnej. Suma bezpośrednich kosztów materiałów, pracowników i kosztów produkcji stanowi przemysłowy koszt wytworzenia. Sistrade rejestruje wszystkie koszty surowców, w tym koszty pośrednie, do celu obliczenia kosztu najbardziej zbliżonego do rzeczywistego.

 • Koszt
 • Koszty zleceń w toku
 • Porównanie kalkulacji i faktycznego kosztu wytworzenia
 • Zyskowność zlecenia
 
 • Automatyczny update kosztów
 • Dystrybucja kosztów pośrednich po kluczach
 • Dystrybucja kosztów bezpośrednich po kluczach
 

 

Kontrola jakości

Reputacja firmy polega na jakości jej produktów i usług, co potrzebuje wysokiego stopnia kontroli jakości, aby spełnić wymagania klientów. Sistrade MES oferuje pełną gamę rozwiązań dedykowanych do poprawy kontroli jakości w firmie, wychwytuje niezgodności. Zarządza sprawnością i kalibracją sprzętu pomiarowego. Doskonale optymalizuje koszty dzięki zmniejszeniu ilości produktów niepełnowartościowych. Wszystkie dane zebrane w tym module mogą być analizowane w wielu raportach. Ważną funkcjonalnością są również certyfikaty, które mogą być definiowane bezpośrednio w systemie.

Główne funkcje

 • Konfiguracja paramentów jakości dla każdego procesu
 • Definicja przedziałów tolerancji
 • Przyjazny interfejs
 • Historia testów kontrolnych
 • Statystyki produktów niezgodnych
 • Certyfikaty kontroli jakości
 • Identyfikowalność procesu produkcyjnego
 • Identyfikowalność użytkowników i czasu wykonania badań
 • Interfejs dostosowany do urządzeń przenośnych
 • Możliwość podpięcia urządzeń pomiarowych
   

 

Utrzymanie ruchu

Moduł utrzymania ruchu pozwala na utrzymaniu w gotowości wszystkich maszyn oraz wszelkich aktywów firmy jak np. hale produkcyjne czy budynki. Dbanie o maszyny, infrastrukturę oraz inne składowe majątku firmy sprawia, że produkcja jest zyskowna i efektywna a firma jest mniej podatna na niespodziewane straty finansowe. Moduł ten oferuje narzędzie do utrzymania ruchu infrastruktury, sprzętu i komponentów, obejmujące planowanie utrzymania, zarządzanie zleceniami naprawczymi i korygującymi.

Główne funkcjonalności

 • Hierarchiczna struktura majątku
 • “Equipment tree”
 • Specyfikacja techniczna maszyn
 • Automatyczne zlecenia utrzymania
 

Raporty

 • Zlecenia naprawcze i korygujące
 • Rozliczanie napraw urządzenie
 • Planowanie pracy mechaników i konserwatorów
 • Generowanie zleceń utrzymania z gromadzenia danych produkcyjnych
 • Analizy napraw

 

Raporty produkcyjne

Zarządzanie produkcją wymagana dokładnej analizy interaktywnych raportów, aby uzyskać informację niezbędną dla procesu podejmowania decyzji. Moduł zarządzania produkcją uefektywnił KONTROLĘ HALI PRODUKCYJNEJ, dostarczając szczegółowe raporty dotyczące wydajności produkcji, pracowników i zasobów firmy.

 • Obecny status zlecenia produkcyjnego
 • Prędkość maszyny w czasie rzeczywistym
 • Historia prędkości
 • Przestoje i ich powody
 • Obłożenie maszyny
 • Status zlecenia
 • Praca i analiza maszyny
 
 • Historia produktywności
 • Tracking
 • Czas oczekiwania na zlecenie
 • Raport wydajności pracowników
 • Odpady na poszczególne zlecenie i maszynę
 • Lista surowców do zlecenia produkcyjnego
 • SCADA 3D

 

 

Zobacz rozwiązanie Manufacturing 4.0:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -