Skuteczne planowanie w Twojej firmie

Zarządzanie produkcją wymaga często podejmowania decyzji w niewiarygodnie krótkim czasie. Aby to było możliwe system MIS|ERP musi dostarczyć informacje z faktycznego stany produkcji w czasie rzeczywistym. Wielokrotnie te informacje muszą spływać z odlegle położonej hali maszyn. Dzięki temu, iż maszyny produkcyjne są podłączone do systemu MIS|ERP, planowanie odbywa się na bazie realnego stanu produkcji. Dane zebrane z maszyn drukujących przedstawiają stan produkcji w chwili obecnej i na bieżąco są aktualizowane.

Planowanie produkcji odbywa się przy użyciu wykresy Gantta. Planista, który ma za zadanie dokonać planu produkcji na najbliższy okres wspomaga się narzędziem do automatycznego planowania, a później dokonuje ewentualnie manualnych korekt. Automatyczne planowanie bazuje na zestawie stworzonych kryteriów. Przykładowym kryterium jest termin dostarczenia produktu do klienta. System tworząc plan produkcji układa kolejność operacji tak aby zmieścić się w wymaganym czasie. Kolejnym kryterium może być rodzaj wykrojnika. Na harmonogramie prace korzystające z tego samego wykrojnika będą ułożone jedna za drugą. Przy dokonywaniu planowania jednocześnie można korzystać z kilku kryteriów.

Posiada następujące funkcje:

> Legenda kolorów: pozwala sprawdzić, czy zlecenie produkcyjne jest zaplanowane w podanym limicie czasu, jest produkowane lub zaplanowane poza limitem. 
> Zmiana rozmiaru: umożliwia powiększanie i pomniejszanie.
> Ukryj/pokaż sekcje: umożliwia ukrycie lub pokazanie sekcji w celu analizy określonego etapu produkcji.
> Ustawienia: umożliwia zmianę interfejsu wizualnego diagramu Gantta.
> Informacja o kontekście operacji: po kliknięciu na operację, system wyświetla informację o tej operacji i jej zleceniu produkcyjnym, np.: data dostawy, ilość, klient itp.
> Menu kontekstowe operacji: pozwala zastosować różne zmiany w operacji. Najważniejsze zmiany to:

 • Ponownie zmienić czas trwania
 • Zakończyć operację
 • Ustalić/uwolnić na datę
 • Ustalić/uwolnić w maszynie
 • Wykazać zlecenie produkcyjne
 • Procent poprzedniej operacji
 • Raporty

> Drag&Drop umożliwia przeciąganie i upuszczanie operacji na tej samej maszynie lub pomiędzy alternatywnymi maszynami.

> Tryb widoku diagramu Gantt: pozwala zobaczyć diagram Gantt w trybie wyświetlania, ten tryb nie pozwala na żadne zmiany.
> Kryteria: pozwala określić, jaka kombinacja kryteriów powinna być użyta do obliczenia harmonogramu:

 • Kryteria sortowania: określa kolejność zlecenia produkcyjnego i jego operacji. Niektóre przykłady to data dostawy, rodzaj pracy, priorytet klienta.
 • Kryteria balansowania: ustala kryteria określające, do której maszyny zostanie przydzielona operacja. Kryteriami tymi może być inny zakres elementów, na przykład narzędzie, które należy zastosować.

> Scenariusze: umożliwia tworzenie różnych scenariuszy i manipulowanie nimi. Służy do wypróbowania różnych kryteriów i różnych danych wejściowych, aby sprawdzić, czy wynik jest zoptymalizowany (w porównaniu z innymi scenariuszami).
> Zakład: pozwala zmienić aktualny zakład.

> Zlecenia produkcyjne do zaplanowania: pozwala dodawać nowe zlecenia produkcyjne do diagramu Gantt. Planista wybiera tylko te zlecenia do zaplanowania, w których można zmienić maszynę i czas produkcji każdej operacji lub podzielić operacje między maszynami. Informacja o zleceniu produkcyjnym jest wyświetlona, aby planista mógł podejmować lepsze decyzje.
> Usuń zlecenia produkcyjne z planowania: umożliwia usunięcie zleceń produkcyjnych z planowania.
> Przelicz planowanie: pozwala przeliczyć planowanie. Posiada dwie podstawowe funkcje:

 • Balansowanie: w celu uzyskania lepszego współczynnika zajętości maszyn system automatycznie zdecyduje, w której alternatywnej maszynie należy zaplanować operację.
 • Rozpoczęcie przeliczenia: umożliwia zmianę daty rozpoczęcia przeliczenia, system wprowadzi jedynie zmiany w kolejności operacji planowanych po tej dacie. Jest to ważne w przypadkach, gdy planista już zoptymalizował, na przykład, kolejne dwa dni produkcji.

> Planowanie w tabeli: pozwala na planowanie w tabeli. Jest ono wykonywane na maszynę i pozwala na zmianę kolejności operacji lub maszyny operacji.
> Scenariusze porównawcze: pozwala na porównanie różnych scenariuszy odwołujących się do niektórych wskaźników, takich jak procent opóźnionego zlecenia produkcyjnego; procent zajętości maszyny; przestój maszyny; itd. Posiada inną funkcję, która umożliwia zmianę jednego ze scenariuszy na scenariusz główny.
> Harmonogram pracownika: pozwala na wykonanie harmonogramu pracownika dla każdej operacji.
> Widok na zlecenie produkcyjne: zmienia diagram Gantta w taki sposób, że oś Y składa się z każdego zlecenia produkcyjnego, dzięki czemu użytkownik może zobaczyć, kiedy zlecenie produkcyjne zaczyna się i kończy.
> Planowanie na ZP: pozwala wydrukować raport, który pokazuje informacje o zleceniu produkcyjnym i dla wybranego scenariusza.

 

Planowanie Mocy Przerobowych Zespołów Ludzkich

Planowanie mocy przerobowych polega na dostarczeniu niezbędnej ilości zasobów ludzkich do poszczególnych operacji.

Funkcja ta, w sposób łatwy i intuicyjny, pozwala określić wizualnie różne zespoły pracowników, którzy będą brali udział w wykonaniu określonej operacji zlecenia produkcyjnego. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć dwukrotnie na punkt przecięcia pomiędzy pracownikiem i zleceniem produkcyjnym/operacją, aby automatycznie przypisać pracownika do operacji. Po połączeniu pracowników z operacją, można określić ilość do wyprodukowania i przekazać wskazówki dla wszystkich operatorów.

 

Harmonogramowanie – Planowanie Dynamiczne

Jest to dynamiczne narzędzie programistyczne, a nie statyczne, wszystkie dane są zbierane w czasie rzeczywistym z maszyn produkcyjnych. Informacje pochodzą z terminali operatora bądź z zainstalowanych czujników, łącznie z kontrolerami PLC.

 

 

Zobacz rozwiązanie planowanie:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -