Optymalne planowanie produkcji dla podejmowania lepszych decyzji

Planowanie produkcji to pełny krąg, który obejmuje alokację materiałów, zasobów i procesów niezbędnych do wytworzenia produktów na czas. Celem harmonogramowania jest maksymalne usprawnienie przebiegu procesu produkcyjnego, czyli równoważy potrzeby produkcyjne z dostępnymi zasobami, a co więcej, robi to w sposób efektywny kosztowo. Dzięki temu producenci opakowań mają pewność, że zamówienia realizowane są bez przerw, opóźnień i są efektywne kosztowo.

Rola, którą harmonogramowanie odgrywa w codziennych operacjach produkcyjnych jest ogromna i dlatego nie można jej lekceważyć, bo może to spowodować bardzo wysokie straty zysku. Harmonogramowania nie można traktować jako odosobnionego działania lub narzędzia, należy je zintegrować z innymi działami przedsiębiorstwa, zapewniając, że jest częścią wydajnego procesu produkcyjnego, w którym wszystkie dane są ze sobą połączone.

Zalety

 • Zapobiega nieplanowanym przestojom i opóźnieniom w dostawach
 • Uporządkowane i aktualne zapasy, co zapobiega niedoborom materiałowym
 • Mniej odpadów i niższe koszty produkcji
 • Pełna integracja z halą produkcyjną
 • Automatyczna synchronizacja z gromadzeniem danych produkcyjnych
 • Skrócenie czasu ustawiania maszyny
 • Auto-optymalizacja
 • Łatwe przydzielanie pracy pracownikom/operatorom
 • Monitorowanie wydajności i wsparcie kontroli
 • Zwiększenie produktywności
 • Symulacja i porównanie scenariuszy planowania produkcji do ułatwienia podejmowania decyzji

Dynamiczne narzędzie do harmonogramowania

Sistrade® Scheduling, moduł, który jest częścią zintegrowanego systemu ERP, zlecenie produkcyjne, zanim trafi do harmonogramu, uwzględnia już wiele szczegółów w zakresie planowania materiałowego i operacyjnego. Planowanie w Sistrade® odbywa się głównie z wykorzystaniem dobrze znanego wykresu - Gantta. Gdzie oś pozioma to oś czasu, a pionowa zawiera listę wszystkich maszyn zakładu. Każdy słupek reprezentuje zlecenie produkcyjne. Jako narzędzie dynamiczne, kontrola tego, co pojawia się na wykresie Gantta jest dość prosta, zlecenia produkcyjne można wrzucać ręcznie lub automatycznie, można je również usunąć z harmonogramu, co więcej, można zarządzać zakończoną lub przerwaną operacją, a wtedy harmonogram jest ponownie odświeżany.
Dla lepszej koordynacji produkcji i popytu, różne kolory na wykresie ostrzegają użytkownika o różnym stanach zamówienia: wyprodukowane, ukończone, zaplanowane, spóźnione na dostawę i inne.
Nie mniej popularne niż planowanie na wykresie Gantt jest planowanie w formie tabeli, w której wszystkie szczegóły dotyczące każdej maszyny są wymienione, zapewniając użytkownikowi jeszcze więcej informacji. Podobnie jak Gantt, w tabeli operacje i zlecenia produkcyjne można również przeciągać metodą drag&drop.

Funkcje

 • Drag & drop na wykresie Gantt
 • Zlecenia produkcyjne wyświetlane na wykresie Gantt
 • Pasek kolorów wskazujący, czy ZP jest zaplanowane, wyprodukowane lub poza ustalonym terminem
 • Automatyczne przeliczanie harmonogramu dla lepszego wskaźnika zajętości maszyn
 • Powiększanie lub pomniejszanie Gantt
 • Parametryzacja czasu operacji
 • Zlecanie poszczególnych zadań na zewnątrz
 • Dynamiczne planowanie z indeksowaniem początku/końca i opóźnieniami
 • Automatycznie dostosowywane ustawienia, w tym opóźnienia i zdarzenia
 • Generowanie i eksport Gantta do PDF

Kryteria i zmiany w harmonogramowaniu

Jedną z kluczowych cech narzędzia jest możliwość ustawiania kryteriów. Gdzie każda firma może zdecydować, jakie będą jej kryteria planowania. Oznacza to, że można zdecydować, czy harmonogramowanie opiera się na prognozowanej dacie dostawy, czy na kolorach drukowania, czy też na innych wybranych kryteriach, można również określić priorytet poprzez drag & drop, nie tylko w czasie, ale także między różnymi maszynami.
Poza tym użytkownik może dostosować czas trwania lub zablokować zlecenie w jednej konkretnej maszynie ze względu na np. pewne specyfikacje techniczne, tak, aby nie można było go przenieść na inną i w ten sposób uniknąć defektów w produkcji.

Narzędzie Deep Optimisation (AI)

Jako ostateczny sposób planowania i optymalizacji procesu produkcyjnego oraz w sytuacjach, gdy konieczne jest wsparcie systemu, Sistrade® posiada narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, które na podstawie wybranych kryteriów, np. obciążenie maszyny lub dowolnego innego, sugeruje optymalną ścieżkę, podając użytkownikowi wybór – zaakceptować te ulepszenia czy nie.
Na przykład, biorąc po uwagę czasy konfiguracji, narzędzie harmonogramowania może zasugerować zmianę maszyn w celu uzyskania optymalnego czasu konfiguracji, co skutkuje 30-minutowym skróceniem konfiguracji, nie tylko oszczędzając czas, ale także zasoby. Po zaakceptowaniu sugerowanych optymalizacji użytkownik musi tylko przeliczyć lub odświeżyć harmonogram, a zmiany zostaną zastosowane.

Scenariusze harmonogramowania

Umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o dane scenariuszy jest jednym z najważniejszych i dość złożonych zadań. Sistrade® Scheduling umożliwia symulowanie i porównywanie różnych scenariuszy bez wpływu na przebieg produkcji. Funkcja porównywania scenariuszy zapewnia użytkownikom doskonałe narzędzie do świadomego podejmowania decyzji z możliwością wyboru najbardziej wydajnego i opłacalnego scenariusza.

Możliwości do poprawy: analiza pracowników i zleceń w maszynach

Ciągłe doskonalenie dla firm jest kwestią przetrwania. Harmonogramowanie nie jest wyjątkiem. Dla tego Sistrade® udostępnia raporty i pulpity do analizy danych, które mogą i powinny prowadzić do bardziej wydajnego i optymalnego planowania. Jednym z przykładów takich funkcji jest raport porównawczy Gantta prognozowanych, rzeczywistych i bieżących harmonogramów, w którym menedżerowie mogą nie tylko zobaczyć pełny obraz tego, co dzieje się na produkcji, ale także szukać sposobów na poprawę.
Jeśli chodzi o zarządzanie pracownikami, narzędzie do planowania pozwala analizować czas pracowników na wykonanie zadań. Cecha ta zapewnia efektywne zarządzanie czasem pracowników przypisując ich do określonych operacji produkcyjnych, wszystko to przyczynia się do optymalnego rozłożenia siły roboczej, obniżając koszty i podnosząc jakość.
Dla zajęcia maszyny i rozkładu obciążenia, Sistrade® udostępnia wykres, który umożliwia przeglądanie i analizę maszyny, przedstawiając maszyny na zakładzie na określoną datę, gdzie każdy kolor oznacza inną maszynę, umożliwiając firmom maksymalne wykorzystanie istniejących maszyn.

Komunikacja z halą produkcyjną

Harmonogramowanie nie jest zadaniem izolowanym, dlatego Sistrade® Scheduling komunikuje się bezpośrednio z halą produkcyjną i vice versa. Dodatkowo, dla firm, w których harmonogramowanie jest wykonywane przez kierownika produkcji, istnieje funkcja szczegółowego planowania w interfejsie gromadzenia danych z hali produkcyjnej, gdzie dla każdej maszyny lub każdego etapu produkcji można to zrobić za pomocą drag&drop lub przez kody kreskowe.

 

 

Zobacz rozwiązanie Planowania:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -