ERP Software dla zarządzania finansami

Zarządzanie finansami pozwala analizować i kontrolować finansową działalność przedsiębiorstwa za pomocą modułu rachunków bieżących, zarządzania bankami, itp.

System ERP dla zarządzania zasobami ludzkimi

Moduł zarządzania zasobami ludzkimi ERP Sistrade jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

System ERP dla zarządzania środkami trwałymi

Moduł zarządzania środkami trwałymi jest niezbędnym narzędziem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. System monitoruje cykl życia aktywów oraz analizuje wpływ procesów decyzyjnych na powstałe koszty.