Lepsze zarządzanie finansami w Twojej firmie

Zarządzanie finansami pozwala analizować i kontrolować finansową działalność przedsiębiorstwa za pomocą modułu rachunków bieżących, zarządzania bankami, itp.

Zarządzanie finansami udostępnia

> Zarządzanie płatnościami do dostawców i od klientów
Zarządzanie prowizjami dla handlowców
Koszty administracyjne
Konta księgowe
Opóźnienia w płatnościach
Przypomnienia o płatnościach
Zarządzanie bankami
Kontrola sposobów płatności
Budżetowanie
Księgowość analityczna i zarządcza
Analiza przepływu płatności w czasie rzeczywistym
Automatyczna integracja z bankami
Deklaracje do portali rządowych (JPL, VAT, ZUS)

 

Finanse

Konta księgowe

 • Wejścia i wyjścia na konta księgowe;
 • Rejestracja dokumentów od dostawców;
 • Dokumenty księgowe do klientów oraz rozrachunki;
 • Zarządzanie płatnościami od klientów;
 • Zarządzanie płatnościami do dostawców;
 • Dokumenty księgowe indywidualnie stworzone pod danego klienta;
 • System wewnętrznej akceptacji dokumentów księgowych;
 • Automatyczne generowanie dokumentów księgowych;
 • Podpięcie z systemami bankowymi (np. Raiffaisen, Millenium itp.);
 • Zarządzanie kursami wymiany walut;
 • Factoring;
 • Cash flow – analiza i zarządzanie;
 • Tworzenie dokumentów księgowych;
 • Zarządzanie dokumentami;
 • Automatyczna integracja z systemami księgowymi firm trzecich.
 

Kontrola płatności kontrahentów

 • Typy księgowań;
 • Automatyczne wejścia;
 • Wyszukiwanie konkretnych księgowań;
 • Kontrola rachunków;
 • Transfer do banków;
 • Zarządzanie rachunkami bankowymi;
 • Zarządzanie rachunkami w firmach mających oddziały;
 • Konta księgowe;
 • Banki - integracje;
 • Integracje – oprogramowanie stron trzecich;
 • Gotówka, przelewy i inne sposoby płatności;
 • Prognozowanie stanu gotówki;
 • Prognozowanie płatności;
 • Tworzenie własnych raportów;
 • Pulpity menadżerskie dla dyrektora finansowego;
 • Płatności klientów i ich wpływ na prowizje handlowców.

Dostawcy i Agenci

 • Zarządzanie prowizjami dla handlowców i agentów:
  • Sprzedaż nie uwzględniana na fakturze;
  • Zarządzanie progami, targetami, budżetami, grupy produktowe;
  • Budżetowania sprzedaży produktów, grup produktowych, budżety wartościowe, marże;
 • Płatności klientów i ich wpływ na prowizje handlowców.

Rachunkowość zarządcza i księgowość

Sistrade® moduł (finansowo) księgowy umożliwiający automatyzację procesów oraz wspomagający szybką integrację ksiąg rachunkowych i obliczeń.

 • Integracja z innymi modułami;
 • Księgowość analityczna oraz system tworzenia dokumentów księgowych i deklaracji;
 • Wysoki poziom automatyzacji przy tworzeniu deklaracji i zeznań;
 • Definicja typowych księgowań;
 • Księgowość budżetowa pozwalająca na analitykę stopnia osiągnięcia budżetu;
 • Zarządzanie centrami kosztowymi (miejsca powstania kosztu);
 • Tworzenie i precyzowanie centr kosztowych;
 • Zarządzanie planami:
  • Zarządzaj i analizuj podatek VAT
  • Zarządzaj i analizuj rodzaje centr kosztowych
  • Zarządzaj i analizuj przepływy pieniężne
  • Zarządzaj i analizuj budżety
 • Otwarcie i zamknięcie okresu rozliczeniowego
 • Zarządzanie okresami rozliczeniowymi;
 • Zarządzanie VAT – straty i zyski w organizacji;
 • Symulowanie podatku VAT należnego;
 • Indywidualne konta księgowe;
 • Pełne zarządzanie podatkami (deklaracje, zestawienia, dokumenty do urzędu skarbowego);
 • Layouty deklaracji dostosowane do wymogów danego kraju;
 • Bilans zysków i strat
 • Zarządzanie integracją z:
  • Sprzedażą;
  • Zakupami;
  • Środkami trwałymi;
  • Przepływami pieniężnymi;
  • Magazynami;
  • Płacami;
  • Majątkiem;
 • Zarządzanie z integracją z oprogramowaniem firm trzecich jak kadry i płace czy zewnętrzna księgowość.

Raporty i Analityka

Rozwiązanie Sistrade® zapewnia różnorodne standardy raportów dla wszystkich obszarów ERP, umożliwiając szybki dostęp do kluczowych informacji w firmie. Poniżej kilka przykładów raportów:

Rachunki bieżące

 • Raporty związane z kontami księgowymi;
 • Płatności;
 • Płatności oczekujące;
 • Dokumenty i raporty płatności;
 • Klienci, dostawcy, opóźnienia w płatnościach.
 

Dostawcy i Agenci

 • Przeterminowane płatności;
 • Podsumowanie przepływów;
 • Płatności do dostawców;
 • Wydruk dokumentów;
 • Portfel wirtualny klientów i dostawców.

Księgowość Ogólna i Analityczna

 • Konta księgowe i wartości podatku VAT;
 • Przegląd przepływów pieniężnych;
 • Cashflow;
 • Raport miesięczny;
 • Analityka VAT w porównaniu do centr kosztowych;
 • Założony i faktyczny bilans;
 • Bilans miesięczny;
 • Straty i powody strat;
 • Otwarcie miesiąca, zamknięcie, ponowne otwarcie;
 • Konta księgowe;
 • Bilans zysków i strat;
 • Bilans VAT;
 • Rachunkowość analityczna;
 • Centrum kosztowe;
 • Zyski i straty w niestandardowym okresie;
 • Raporty finansowe oraz niezbędne deklaracje dla organów skarbowych danego kraju;
 • Pulpity menadżerskie przeznaczone dla główne księgowej.
 

Kontrola Należności i Zobowiązań

 • Wyszukiwanie konta;
 • Wyszukiwanie płatności;
 • Płatności dostawcy;
 • Kontrola przelewów;
 • Banki i raporty bankowe.

 

Pulpity menadżerskie

Zestaw pulpitów menadżerskich dedykowanych dla osoby zarządzającej danym działem. Na pulpicie przedstawione są KPI danego działu. Pulpity pozwalają na monitorowanie w czasie rzeczywistym danego działu.

Każdy pulpit przedstawia najważniejsze KPI dla danego działu, tak jak:

 • Wartość zafakturowana;
 • Obłożenie magazynu i jego wartość;
 • Zlecenia zaakceptowane do produkcji;
 • Wartość księgowa;
 • Ilość aktywnych pracowników na liniach produkcyjnych;
 • Różnica w wartości rzeczywistej środka trwałego;
 • Przepływy pieniężne;
 • Oraz wiele innych, które są istotne dla danego przedsiębiorstwa.

 

 

Business Intelligence

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja;
 • Sprzedaż;
 • Magazyny i zakupy;
 • Produkcja;
 • Kontrola jakości;
 • Środki trwałe.

 

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania finansami:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -