Zarządzaj zasobami ludzkimi Twojej firmy w prosty i skuteczny sposób

Zasoby ludzkie - ludzie są istotnymi elementami istnienia i funkcjonowania każdej organizacji. Bez nich, nie istnieje rozwój produktów, ani działalności. Tak, więc, na rynku pracy, który jest coraz bardziej konkurencyjny, istotne jest, aby każda organizacja mogła prawidłowo zarządzać najcenniejszymi zasobami. Należy wziąć pod uwagę ogromną liczbę elementów, które utrudniają skuteczne zarządzanie.

Aby ułatwić zarządzanie zasobami ludzkimi firmy, opracowaliśmy moduł zarządzania zasobami ludzkimi Sistrade MIS|ERP. Z przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz szeroką gamą funkcji, pozwala na zarządzanie w prosty i wydajny sposób wszystkimi problemami związanymi z kapitałem ludzkim w Twojej organizacji.

 

ZARZĄDZANIE ADMINISTRACYJNE

Zmiany organizacyjne, prawne i rynkowe wymagają większej elastyczności i sprawności. Dzięki oprogramowaniu Sistrade, firmy mogą dostosować się do ciągłych zmian w najbardziej zróżnicowanych obszarach działania. To narzędzie jest zintegrowane z księgowością, co stanowi ogromną przewagę pod względem płac, i jest zintegrowane ze środkami trwałymi dla płatności i prowizji zespołu sprzedaży.

Profil pracownika

Dla każdego pracownika można stworzyć indywidualny profil w systemie. Profil jest podzielony na sekcje, aby ułatwić wprowadzenie danych. Użytkownik może także dodać zdjęcie pracownika lub dołączyć dowolny plik lub dokument pracownika.

Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

Oprogramowanie dostosowuje się do rzeczywistości każdej organizacji, śledząc przepływ walidacji nieobecności i urlopów dla każdego obszaru/działu. Wyświetlany jest miesięczny lub roczny kalendarz zespołu, ułatwiający podejmowanie decyzji i podział zadań. Oprogramowanie Sistrade umożliwia również interakcję z rejestratorem czasu pracy oraz z Portalem Pracownika, aby zautomatyzować proces oznaczania nieobecności i nadgodzin.

Zarządzanie czasem pracy

Można określić stały harmonogram pracy lub na zmiany. Jeśli chodzi o harmonogramy zmian rotacyjnych, użytkownik może zdefiniować harmonogramy miesięczne, wskazując zmiany, które powinny pracować w określonych okresach.

Zarządzanie rejestratorami czasu pracy

Można importować i przetwarzać pliki rejestratora czasu. Pozwala to użytkownikowi wykonać mapowanie z normalnymi harmonogramami i na zmiany. W rezultacie umożliwia to wprowadzanie nieobecności i nadgodzin.

Automatyczne naliczanie płac

Naliczanie w wypłata płac dla wszystkich pracowników. Użytkownik może automatycznie naliczać płace z różnymi składnikami i potrąceniami.

Zarządzanie BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

Zarządzanie wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Możliwość rejestracji konsultacji/badań pracowników, wypadków w pracy i chorób zawodowych. Możliwość rejestracji czynników ryzyka (fizyczne, chemiczne, biologiczne, itp.) oraz zarządzanie dostawami sprzętu ochrony osobistej (SOO) dla pracowników.

Raporty

Generowanie standardowych raportów dla dobrego zarządzania firmą:

Raporty wewnętrzne, takie jak:

 • Płatności
 • Składki do ZUS
 • Potrącenia od wynagrodzeń – miesięczne i roczne

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Ludzie to podstawa organizacji!
Kierownicy dążą do rozwoju i zachęcają swoich pracowników do osiągania zamierzonych celów. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc organizacjom zarządzać talentami, identyfikować potrzeby i śledzić rozwój.

Zarządzanie szkoleniem

Użytkownik może zdefiniować różne moduły dla każdego kursu szkoleniowego. Po zarejestrowaniu kursów użytkownik może łatwo zarządzać rejestracją i uczestnictwem. Interfejs pozwala użytkownikowi wskazać, czy pracownicy uczestniczyli w całym szkoleniu.
Szkolenia są dostępne na portalu pracowników z informacjami na temat czasu, miejsca, instruktora i uczestników.

Ocena pracowników

Ocena wydajności pracowników i monitorowanie ich rozwoju jest priorytetem dla firm. Od momentu zatrudnienia pracownika ważne jest określić Plany działania i opinie zwrotne, aby nadążać za rozwojem pracownika, a w rezultacie wypłacać premie. Aby sprostać tym wyzwaniom, oprogramowanie Sistrade umożliwia ocenę pracownika według umiejętności i celów. Ocena według umiejętności to ocena jakościowa za pomocą ankiety dostępnej na Portalu Pracownika. Ocena według celów opiera się na określeniu celów, które każdy pracownik lub zespół będzie musiał osiągnąć w określonym czasie. W momencie oceny i po połączeniu danych w oprogramowaniu system wyświetla, czy pracownik osiągnął cel, czy nie.

Zadowolenie z pracy

Utrzymanie talentów to wyzwanie dla wielu firm. Utrzymanie pracowników osiąga się przede wszystkim wtedy, gdy czują się szczęśliwi w pracy. Aby poznać poziom motywacji i szczęścia pracowników, oprogramowanie Sistrade umożliwia stworzenie ankiety (anonimowej lub nie), w której można ocenić, co sprawia, że pracownicy są zadowoleni z pracy i jakie sugestie usprawnień można zastosować. Za pomocą tego narzędzia firmy mogą planować działania do podjęcia, aby zwiększyć satysfakcję swoich pracowników.

 

PORTAL PRACOWNIKA

Aby uprościć komunikację i zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do ważnej i istotnej informacji, opracowaliśmy Portal Pracownika. To narzędzie jest dostosowane do modułu zasobów ludzkich oprogramowania, obsługując konfigurowalne funkcje i procesy.

Portal obsługuje obszar administracyjny i zarządzania talentami w organizacji. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do:

 • Dane ogólne (osobiste i profesjonalne)
 • Schemat organizacyjny firmy
 • Plan urlopu
 • Ocena pracowników
 • Planowane szkolenia 

 

DASHBOARDS

Sposób organizacji danych ma coraz większe znaczenie, ponieważ może ułatwić i usprawnić analizę informacji. Dostępna liczba pulpitów nawigacyjnych zapewnia szybką i szczegółową analizę organizacji. Wszystkie dane mogą być filtrowane wg pracownika i daty, aby zapewnić dokładniejszą analizę.

Analiza danych pracowników, a mianowicie:

 • Nieobecności
 • Urlopy
 • Umowy
 • Harmonogramy pracy
 • Lista płac
 • Ocena pracowników
 • Szkolenie
 • Zadowolenie z pracy

 

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -