Zarządzaj zasobami ludzkimi Twojej firmy w prosty i skuteczny sposób

Zasoby ludzkie - ludzie są istotnymi elementami istnienia i funkcjonowania każdej organizacji. Bez nich, nie istnieje rozwój produktów, ani działalności. Tak, więc, na rynku pracy, który jest coraz bardziej konkurencyjny, istotne jest, aby każda organizacja mogła prawidłowo zarządzać najcenniejszymi zasobami. Należy wziąć pod uwagę ogromną liczbę elementów, które utrudniają skuteczne zarządzanie.

Aby ułatwić zarządzanie zasobami ludzkimi firmy, opracowaliśmy moduł zarządzania zasobami ludzkimi Sistrade® MIS|ERP. Z przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz szeroką gamą funkcji, pozwala na zarządzanie w prosty i wydajny sposób wszystkimi problemami związanymi z kapitałem ludzkim w Twojej organizacji.

 

Zmiany organizacyjne, prawne i rynkowe wymagają większej elastyczności i sprawności. Dzięki oprogramowaniu Sistrade firmy mogą dostosować się do ciągłych zmian w najbardziej zróżnicowanych obszarach działania. To narzędzie jest zintegrowane z księgowością, co stanowi ogromną przewagę pod względem płac, i jest zintegrowane ze środkami trwałymi dla płatności i prowizji zespołu sprzedaży. /h3>

Profil pracownika

Dla każdego pracownika można stworzyć indywidualny profil w systemie. Profil jest podzielony na sekcje, aby ułatwić wprowadzenie danych. Użytkownik może także dodać zdjęcie pracownika lub dołączyć dowolny plik lub dokument pracownika.

 

Zarządzanie urlopem

Istnieje możliwość indywidualnego zaplanowania urlopu lub zatwierdzenia urlopu, po tym jak pracownicy zaplanują urlop na portalu pracowników. Użytkownik może uzyskać dostęp do miesięcznego kalendarza lub wybrać wyświetlanie urlopu wszystkich pracowników.

 

Zarządzanie nieobecnością

Nieobecności można zaznaczać indywidualnie lub w grupie. Użytkownik ma dostęp do miesięcznego kalendarza lub może przeglądać wszystkie nieobecności pracownika jednocześnie. Aplikacja umożliwia także interakcję z rejestratorami czasu pracy, aby zautomatyzować proces oznaczania nieobecności i nadgodzin.

 

Zarządzanie czasem pracy

Można określić stały harmonogram pracy lub na zmiany. Jeśli chodzi o harmonogramy zmian rotacyjnych, użytkownik może zdefiniować harmonogramy miesięczne, wskazując zmiany, które powinny pracować w określonych okresach.

 

Zarządzanie rejestratorami czasu pracy

Można importować i przetwarzać pliki rejestratora czasu. Pozwala to użytkownikowi wykonać mapowanie z normalnymi harmonogramami i na zmiany. W rezultacie umożliwia to wprowadzanie nieobecności i nadgodzin.

 

Automatyczne naliczanie płac

Naliczanie w wypłata płac dla wszystkich pracowników. Użytkownik może automatycznie naliczać płace z różnymi składnikami i potrąceniami.

 

Zarządzanie BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

Zarządzanie wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Możliwość rejestracji konsultacji/badań pracowników, wypadków w pracy i chorób zawodowych. Możliwość rejestracji czynników ryzyka (fizyczne, chemiczne, biologiczne, itp.) oraz zarządzanie dostawami sprzętu ochrony osobistej (SOO) dla pracowników.

 

Raporty

Generowanie standardowych raportów dla dobrego zarządzania firmą:

Raporty wewnętrzne, takie jak:

 • Płatności
 • Składki do ZUS
 • Potrącenia od wynagrodzeń – miesięczne i roczne
 

Ludzie to podstawa organizacji!
Kierownicy dążą do rozwoju i zachęcają swoich pracowników do osiągania zamierzonych celów. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc organizacjom zarządzać talentami, identyfikować potrzeby i śledzić rozwój.

Zarządzanie szkoleniem

Użytkownik może zdefiniować różne moduły dla każdego kursu szkoleniowego. Po zarejestrowaniu kursów użytkownik może łatwo zarządzać rejestracją i uczestnictwem. Interfejs pozwala użytkownikowi wskazać, czy pracownicy uczestniczyli w całym szkoleniu.
Szkolenia są dostępne na portalu pracowników z informacjami na temat czasu, miejsca, instruktora i uczestników.

 

Ocena pracowników

Możliwość oceny pracowników w ramach zestawu umiejętności uprzednio zdefiniowanych przez organizację, a także skala oceny.
Możliwość zdefiniowania ocenianych i oceniających, a także proporcji każdego z nich.
Możliwość zdefiniowania planów działania dla każdego pracownika.
Możliwość przeglądania końcowych wyników oceny.
Oceny wydajności dokonywane są na portalu pracownika.

 

Aby uprościć komunikację i zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do ważnej i istotnej informacji, opracowaliśmy Portal Pracownika. To narzędzie jest dostosowane do modułu zasobów ludzkich oprogramowania, obsługując konfigurowalne funkcje i procesy.

Portal obsługuje obszar administracyjny i zarządzania talentami w organizacji. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do:

 • Dane ogólne (osobiste i profesjonalne)
 • Schemat organizacyjny firmy
 • Plan urlopu
 • Ocena pracowników
 • Planowane szkolenia

 

Sposób organizacji danych ma coraz większe znaczenie, ponieważ może ułatwić i usprawnić analizę informacji. Dostępna liczba pulpitów nawigacyjnych zapewnia szybką i szczegółową analizę organizacji. Wszystkie dane mogą być filtrowane wg pracownika i daty, aby zapewnić dokładniejszą analizę.

Analiza danych pracowników, a mianowicie:

 • Nieobecności
 • Urlopy
 • Umowy
 • Harmonogramy pracy
 • Lista płac
 • Ocena pracowników

 

 

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania finansami:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -