System ERP dla poligrafii i branży opakowaniowej

Kalkulacja każdego rodzaju towaru, workflow do zatwierdzenia wyceny, symulacja innych nakładów, automatyczne obliczenie rozmieszczenia druku, c ...

System ERP dla druku etykiet i opakowań giętkich

System klasy ERP Sistrade dla producentów etykiet i opakowań giętkich umożliwia kalkulację etykiet, etykiet foliowych, biletów i opakowań giętk ...

System ERP dla rynków branżowych

System pozwala tworzyć karty technologiczne, efektywny pobór danych produkcyjnych, karty technologiczne uwzględniające niezbędne surowce i oper ...