System ERP dla druku offsetowego oraz gazet

Sistrade® to system MIS|ERP stworzony dla branży offsetowej, zarówno dla druku arkuszowego jak i zwojowego oraz druku gazet. Zintegrowany system informatyczny spinający drukarnię offsetową w jedną całość. Zarządza nią począwsz ...

System ERP dla druku opakowań twardych

Sistrade specjalizuje się w zakresie druku opakowań z kartonu i z tektury falistej itp. Obecnie system ma możliwość kalkulacji i zarządzania produkcją opakowań.

System ERP dla druku formularzy i kopert

Sistrade® specjalizuje się w zakresie druku formularzy ciągłych lub pojedynczych oraz druku i konfekcjonowania kopert. Projekt powstał w wyniku potrzeby wdrożenia Sistrade® w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym.

System ERP dla druku cyfrowego małoformatowego, wielkoformatowego

Sistrade specjalizuje się w obszarze druku cyfrowego małoformatowego, wielkoformatowego, ulotek itp.

System ERP dla branży druku zabezpieczonego

Produkcja druków zabezpieczonych posiada specjalistyczne środowisko produkcyjne oraz przepływ pracy różniący się od pozostałej części poligrafii.