Czy wiesz, że możesz obliczyć w czasie rzeczywistym ilość wyprodukowanej folii?

Ekstruzja folii jest ogromnie skomplikowanym procesem, wymagającym połączenia zaawansowanych maszyn produkcyjnych, wykwalifikowanego personelu oraz systemu informatycznego zdolnego pobierać dane z procesu produkcji. Powyższy system informatyczny ma dwa najważniejsze zadanie. Po pierwsze, jest niezbędnym narzędziem do otrzymania faktycznych kosztów wytworzonego produktu. Po drugie pozwala podjąć czynności aby obniżyć koszty produkcji oraz poprawić jej wydajność.

Na rynku, wytwarza się folie stosując dwie podstawowe metody ekstruzji - rozdmuchu oraz wylewania (cast).

Jedną z popularnych metod wytwarzania folii jest ekstruzja z rozdmuchem folii, gdzie substratem są tworzywa sztuczne w postaci granulatu. Są one stapiane w wysokiej temperaturze i przetłaczane przez okrągłą głowicę. Powstały w ten sposób rękaw folii, jest wyciągany do góry przez specjalny system rolek. Tworzywo zostaje schłodzone i przybiera kształt stałej folii. Ekstruzję metodą rozdmuchu stosujemy do produkcji folii polietylenowych jedno- i wielowarstwowych.

Zasadniczo proces ekstruzji jest procesem, który polega na przejściu pod wpływem działania ciśnienia materiału przez otwór (pierścień) tak aby formowany materiał uzyskał przekrój równy temu otworowi.

Przy ekstruzji metodą wylewania (cast) głowica ma kształt podłużny. Stopione tworzywo jest przetłaczane przez głowicę i wylewane na wypolerowaną, chłodzoną rolkę. Powyższa rolka schładza folię i przesuwa ją do kolejnego etapu chłodzenia. Ta metoda ekstruzji jest stosowana do produkcji folii polipropylenowych do pakowania żywności.

Zasadniczo proces ekstruzji jest procesem, który polega na przejściu pod wpływem działania ciśnienia materiału przez otwór (pierścień) tak aby formowany materiał uzyskał przekrój równy temu otworowi.

System Sistrade wykorzystuje wszystkie zalety i bazuje na standardach systemu zarządzania kontroli produkcji MES (Manufacturing Execution System). Dzięki temu, moduł zarządzania produkcją folii może być zintegrowany z systemem zarządzania klasy MIS|ERP firmy Sistrade, bądź może nastąpić integracja z systemem MIS|ERP innego producenta.

System ERP dla produkcji folii pozwala:

> System monitorowania produkcji (prędkość w kg/h; stan pracy; przestoje; ostrzeżenia; itp)
> Monitorowanie w czasie rzeczywistym, założenia versus produkcja
> Automatyczny system obliczania metrów i kilogramów wyprodukowanej folii
> Monitorowanie zużycia surowców w czasie rzeczywistym
> Analiza wydajności operatora, ekstrudera, zespołu pracowników
> Stosunek wydajności, jakości i dostępności oraz OEE (Overall Equipment Effectiveness)
> Wysyłanie automatycznych powiadomień od awariach i przestojach
> Identyfikacja partii wyprodukowanej folii za pomocą kodu kreskowego lub tagiem RFID
> Podgląd tygodniowego planu produkcji
> Kontrola jakości produkowanej folii podczas jak i po produkcji
> Zbieranie danych produkcyjnych (za pomocą komputerów z czytnikiem kodów kreskowych lub za pomocą ekranów dotykowych) o rodzaju zlecenia, wydajności maszyny, operatorów
> Określenie ilości surowców na dane zlecenie produkcyjne
> Paletyzacja (za pomocą PDT paleta jest tworzona i zidentyfikowana przy pomocy kodu kreskowego)
> Wspomaganie i optymalizacja procesu dostawy produkcji do klienta (za pomocą PDA pracownik magazynu przygotowuje dostawę, odczytuje kody kreskowe z opakowań i automatycznie wydaje dowody dostawy/faktury)
> Raporty i analizy statystyczne z wykonanego zlecenia produkcyjnego
> Analiza i statystyki wszystkich operacji podczas każdego zlecenia
> Raporty i statystyki odpadów, analiza ich przyczyn
> Analityczne i graficzne sprawozdania z pracy ekstruderów.

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży produkcji folii:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -