Szybka kalkulacja dowolnego rodzaju pracy?

Sistrade® to system MIS|ERP stworzony dla poligrafii - branży offsetowej, zarówno dla druku arkuszowego jak i zwojowego oraz druku gazet. Zintegrowany system informatyczny spinający drukarnię offsetową w jedną całość. Zarządza nią począwszy od otrzymania zapytania ofertowego, poprzez przygotowalni, druk, introligatornię, a skończywszy na wysyłce gotowego produktu do klienta końćowego.

Sistrade® jest w stanie dostarczyć wszystkie niezbędne narzędzia do zarządzania wszystkimi branżami drukarskimi, które działają w obszarze komercyjnym, tworząc broszury, czasopisma, książki, gazety i inne. Jest to w pełni konfigurowalne rozwiązanie, które można wdrożyć zgodnie z konkretnymi potrzebami, zarówno pod względem niezbędnych modułów, jak i narzędzi dostosowanych do realiów Twojej firmy, stając się bardzo elastycznym w nowych specyfikacjach.

Druk Offsetowy

Sistrade® dostarcza narzędzia dzięki którym to ty zarządzasz czasem a nie czas zarządza tobą. Dzięki jednym kliknięciu możesz otrzymać pożądane przez ciebie informacje jak wyniki finansowe twojego przedsiębiorstwa czy dane o kalkulacji lub wydajności produkcji. Wszystkie dane otrzymasz szybko i w sposób intuicyjny. Pamiętaj, że zawsze możesz je wyeksportować do Excela. Dane są też dostępne dla ciebie w czasie rzeczywistym. System MIS|ERP jest narzędziem, który ułatwi ci proces zarządzania twoim przedsiębiorstwem.

 

 

Główne Cechy

 • Kalkulacja każdego rodzaju towaru np.: czasopisma, broszury, katalogi: obliczenie liczby bloków książki i liczby stron jednego bloku
 • Książki w twardej oprawie: obliczenie kształtu oprawy i potrzeb materiału (karton, płótno, itp.)
 • Zarządzanie zwojami papieru
 • Szczegółowe wyliczenie kosztów jednostki towaru
 • Porównanie różnych sytuacji
 • Symulacja innych nakładów
 • Workflow do zatwierdzenia wyceny
 • Stosowanie marż handlowych i ekonomiczno/finansowa analiza wyceny
 • Przesyłanie wyceny do klienta pocztą elektroniczną
 

Definicja Zlecenia

 • Części zlecenia są całkowicie przystosowalne i dodane do wyceny zgodnie z wymaganiami estymatora
 • Wprowadzenie elementów całkowicie dostosowanych do firmy
 • Określenie typu formatu i ilości
 • Liczba stron i jednostek
 • Określaniu formatu otwartego i zamkniętego
 • Rodzaj i gramatura papieru
 • Wybór rodzaju formatu i trudności zlecenia
 • Drukowanie podwójne

 

Drukowanie/Obliczanie Rozmieszczenia

 • System proponuje papier do drukowania w zależności od rodzaju wybranej maszyny
 • System automatycznie oblicza rozmieszczenie druku zgodnie z określonymi parametrami
 • Użytkownik może zmienić wartości składek i marginesów na łapki
 • Systemu szacuje zużycie papieru, a także koszty ogólne
 • Aplikacja określa wartość zużytego atramentu, w zależności od obszaru drukowania
 • Optymalizacja rozmieszczenia druku odbywa się na podstawie towaru do wykonania, wydajności maszyny, rodzaju papieru itp
 

Operacje i Materiały

 • System określa operacje niezbędne do wykonania, zależnie od wybranej maszyny
 • Wycena kosztów operacji
 • Możliwość zmiany działań na każdym etapie produkcji
 • Wybór niezbędnych materiałów
 • Użytkownik może wskazać operację lub etap produkcji wykonany przez podwykonawcę

Określanie Kosztów

 • Ogólne koszty komponentów i przygotowania
 • Koszty druku, uwzględnienie środków przewidzianych w rozmieszczeniu i czasu drukowania
 • Koszty atramentu w zależności od obszaru pracy
 • Koszty z zasobami/maszynami, czasem instalacji i innymi potrzebami
 • Operacje, w tym u podwykonawców
 • Ogólne koszty, określenie kosztów i korzyści
 • Prowizje dystrybutorów i sprzedawców
 • Uwzględnianie marż i rabatów, kosztów administracyjnych, kosztów stałych, itp.
 • Wskaźniki finansowe

Przemysł Drukarski Gazet

Przemysł drukowania gazet ma szczególne właściwości ze specyficznymi potrzebami zarządzania i kontroli w tym sektorze. Do uzyskania wyników wysokiej jakości, konieczne jest opracowanie skutecznej kontroli wszystkich etapów produkcji zlecenia, szybkie i niezawodne zarządzanie zapasami, a także systemy informacji, które dotyczą wszystkich procesów związanych z drukowaniem treści w offsetowych obrotowych maszynach drukarskich coldset, które są zasilane zwojami.

Ponadto, należy mieć rozwiązania technologiczne w celu wspierania osób odpowiedzialnych za zarządzanie i konserwację wyposażenia. O ile system informacji jest w stanie wysyłać ostrzeżenia dla konserwacji zapobiegawczej CTP lub grupy drukowania maszyny rotacyjnej. Celem jest zmniejszenie odstępów czasu oczekiwania na interwencję wyposażenia, bardziej efektywne planowanie pracy i w ten sposób, zmniejszenie kosztów konserwacji.

Oprócz ogólnych funkcji oprogramowania SISTRADE, moduł "Gazety" oferuje następujące funkcje:

 • Łatwość w wykonaniu funkcji związanych z zarządzaniem magazynu
 • Działania zwojów poprzez kod kreskowy standardu IFRA
 • Skuteczniejsza kontrola zużycia papieru na wydanie
 • Wyjście zlecenia produkcyjnego za pomocą WiFi PDA
 • Stała inwentaryzacja za pomocą jednego kliknięcia
 • Kontrola zwojów papieru różnych klientów
 • Określenie planów konserwacji
 • Wydawanie zleceń konserwacji naprawczej
 • Automatyczne uruchomienie zleceń konserwacji zapobiegawczej
 • Ostrzeżenia awarii
 • Kontrola czasów konserwacji
 • Zarządzanie częściami zamiennymi
 • Koszty konserwacji

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

 

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w przemyśle offsetowym i prasowym:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -