Czy chcesz, aby Twoje kalkulacje były dokładniejsze?


Sistrade® MIS|ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym dedykowanym branży opakowań z tektury litej (kartoników) oraz tektury falistej. Posiada moduły do całkowitego zarządzania drukarnią opakowaniową, począwszy od kalkulacji, zarządzania produkcją, magazynem oraz pełną analitykę i moduł raportowania.

Sistrade® tworzy kalkulację, w której podane są szczegóły produkcji, w tym wszystkie istotne koszty i cechy produktu końcowego i odbywa się zgodnie z sekwencją handlową:

 

 

System ERP do druku opakowań udostępnia:

> Kalkulacja opakowań kartonowych, z tektury falistej i display’ów
> Biblioteka własnych konstrukcji oraz baza konstrukcji ECMA i FEFCO
> Integracja z oprogramowaniem typu CAD poprzez pliki CAD/DXF
> Impozycja pudełek na arkuszu uwzględniająca wymogi technologiczne
> Kalkulacja zużycia farb i lakierów
> Baza danych wykrojników (wykrawania, sztancowanie, tłoczenie, Braille itp.)
> Śledzenie partii materiałów
> Kalkulacja pakowania kartoników w opakowania zbiorcze i na palety
> Workflow pre-press i zatwierdzeń Klienta
> Planowanie multi-plant uwzględniające alternatywne scenariusze planistyczne
> Zbieranie faktycznych kosztów produkcji i porównanie ich do estymacji
> OEE – Overall Equipment Effectiveness
> Zarządzanie wyrobami gotowymi (w tym uwzględnienie standard GS1);
> Szybka lista wysyłki wyrobów gotowych oraz fakturowanie.

 

Kalkulacje

Kalkulacje nigdy nie były tak szybkie i precyzyjne! W mniej niż jedną minutę użytkownik podaje dane klienta, rodzaj produktu, techniczne informacje o produkcie, symuluje dodatkowe nakłady, nadaje marże, analizuje współczynniki finansowe kalkulacji oraz wysyła ofertę do klienta przez system. Dzięki dostępności konstrukcji ECMA i FEFCO można tworzyć własną optymalną impozycję. System dodatkowo pilnuje kierunku włókien na papierze.

 

 

CAD/DXF integracja z plikami zewnętrznymi

 • Pozwala na dynamiczną integrację z plikami z systemów typu CAD;
 • System pobiera informacje o impozycji, ilości użytków, formacie arkusza, długości noży wykrojnika;
 • System pozwala również na zmianę impozycji. Przykładowo zamiast 9 użytków użyć tylko 6 użytków;
 • System pozwala na zarządzanie i archiwizowanie wszystkich plików z konstrukcjami i plikami.
 

Optymalizacja impozycji

 • Pozwala na tworzenie wielu scenariuszy z różnymi wersjami ułożenia kartoników na arkuszu i wybór najkorzystniejszego pod względem kosztowym;
 • Definicja maszyn drukujących i alternatywne scenariusze wyboru różnych formatów kartonu;
 • System podpowiada jaki jest najoptymalniejszy karton do zadruku;

 

Pakowanie, paletyzacja oraz ładunek

 

Informacje o pudełku:

 • Precyzyjna informacja o sposobie pakowania produktu;
 • Rodzaj opakowania zbiorczego;
 • System dokonuje symulacji różnego sposobu pakowania kartoników do pudełka oraz porównuje wszystkie scenariusze pod względem kosztowym;
 • Automatyczna kalkulacja wymiarów złożonego kartonika oraz automatyczny wybór opakowań zbiorczych;
 • Rozmieszczenie opakowań zbiorczych na palecie a w dalszej kolejności na samochodzie dostawczym;
 • Precyzyjny szacunek kosztów transportu.
 

Palety

 • Definicja różnego rodzaju palet;
 • Definicja ilości warstw opakowań zbiorczych na palecie;
 • Rozmieszczenie opakowań zbiorczych w warstwie;
 • Kalkulacja ilości potrzebnych palet;
 • Informacja o najkorzystniejszym rozmieszczeniu palet w samochodzie dostawczym.

Marże

 • System pozwala na wprowadzenie dowolnej polityki marż i prowizji;
 • Zapisywane schematy marż.

Display’e

 • System skrojony jest również na potrzeby produkcji display’ów i standów reklamowych;
 • System zarządza produkcją złożoną z wielu komponentów, tak jak jest to w przypadku standów reklamowych;
 • Podział na arkusze drukowe produkcji display’ów;
 • System archiwizuje i zarządza plikami graficznymi do produkcji standów reklamowych;
 • Zarządzanie i kalkulacja produkcji ręcznej;
 • Każdy element standu ma swój własny ciąg technologiczny;
 • System umożliwia zarządzanie produkcją display’ową, w przypadku kiedy to display składa się nawet z kilkudziesięciu elementów;
 • Dodatkowo brane pod uwagę są sytuacje kiedy to na arkuszy drukowym znajduje się kilka różnych elementów.

Koszty kalkulowane

 • Rodzaj kartonu. Odpad przy przyrządzie oraz podczas druku. Czasy produkcyjne i roboczogodziny;
 • Farby i lakiery;
 • Kalkulacja płyt;
 • Kalkulacja wykonania płyt;
 • Czas i koszt druku;
 • Operacje pre-press;
 • Operacje typu post-press (laminacja, hot/cold stamping);
 • Składanie;
 • Operacje podzlecone (np. wykonanie wykrojnika);
 • Materiały pomocnicze (np. matryce);
 • Surowce do produkcji;
 • Inne materiały (wykrojniki, Braille) itp

 

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży druku opakowań twardych:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -