Szybka kalkulacja sitodruku optymalizuje czas reakcji

Sistrade® ERP przyspieszyło zarządzanie kalkulacją sitodruku, umożliwiając użytkownikom w jednej kalkulacji zarządzać wieloma wariantami produktu, optymalizując w ten sposób czas reakcji na nowe zamówienia od klientów.

 

System ERP dla Sitodruku:

> Kalkulacja sitodruku
> Szczegółowa kalkulacja kosztów
> Karta danych produktu
> Usprawnienie procesu uzyskania wariantów tego samego produktu
> Szczegółowa personalizacja każdego wariantu (farba/pantone i wymiary)
Układ sitodruku
> Specyfikacja siatek
> Specyfikacja etapów produkcji
> Bezpośrednie generowanie zleceń przygotowania materiału
> Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
> Zarządzanie procesem graficznym sitodruku
> Automatyczne zarządzanie sprawdzaniem poprawności kolorów za pomocą obrazów zewnętrznych
> Zarządzanie informacją o farbach/pantone
> Przegląd karty technicznej do generowania ZP
> Usprawnienie wprowadzania informacji do zleceń produkcyjnych sitodruku
> Połączenie z oprogramowaniem graficznym
> Połączenie z oprogramowaniem do impozycji
> Workflow zatwierdzania
> Symulacja dodatkowych nakładów
> Elektroniczna wysyłka oferty
> Zarządzanie komponentami dla tego samego zlecenia w gromadzeniu danych

 

Karta Danych Produktu

Karty danych technicznych sitodruku przechowują wszystkie informacje związane z produktem i jego wariantami. W karcie danych produktu można zarządzać informacją techniczną kolorów, wymiarów, siatki i jej użycia, informacji dla klientów i załączników. Karty danych są podstawą procesu, w którym gromadzone są informacje umożliwiające nowe kalkulacje produktu lub jego wariantu.

 

Siatka jest jednym z głównych narzędzi sitodruku, w Sistrade® ERP użytkownik może zdefiniować siatkę, która będzie używana w każdym wariancie, identyfikując warunki jej użytkowania.

 

Informacje konfigurowalne i zapisywane w KT

 • Warianty
 • Informacje graficzne
 • Materiały (siatka) oraz zastosowane warunki
 • Warianty produktu, wymiary i informacje o kliencie
 • Kolory, kopie i kolejność
 • Techniczna specyfikacja kolorów
 • Komentarze operacji
 • Załączone pliki
 • Kontrola jakości
 • Proces graficzny
 • Walidacja i porównanie kolorów
 • Wymagania do zleceń przygotowania materiału

 

Realizacja Zamówień Sitodruku

Sistrade® ERP pozwala użytkownikowi zarządzać zatwierdzonymi zamówieniami, umożliwiając tworzenie zamówień podobnych artykułów, w celu optymalizacji kosztów i czasu. Jedną z zalet tej opcji jest możliwość dostosowania różnych komponentów sitodruku, które zostaną wygenerowane w zleceniu produkcyjnym.

 

 

Cechy główne

 • Zarządzanie zamówieniami niedostępnymi z powodu braku informacji technicznych
 • Kopiowanie informacji technicznych bezpośrednio z kalkulacji
 • Przygotowanie danych technicznych do generowania zleceń produkcyjnych
 • Przegląd bieżących zamówień na sitodruk
 • Połączenie z oprogramowaniem do impozycji
 • Automatyczne generowanie zleceń pracy
 • Personalizacja alertów produkcyjnych
 • Grupowanie zamówień według komponentu sitodruku
 • Połączenie z oprogramowaniem graficznym sitodruku

 

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Aktywa trwałe

 

Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -