Sektor wydawniczy produkujący średnie i duże nakłady graficzne, Sistrade® specjalizuje się w tym obszarze działania.

Integracja Sistrade® odpowiada potrzebom branży wydawniczej, która rozwija szeroki zakres działań operacyjnych związanych z produkcją i wprowadzaniem do obrotu gazet i czasopism o różnych częstotliwościach.

Ten typ działalności, a także charakter koordynacji wielu publikacji, wymaga zintegrowanej firmy z potencjałem kalkulacji, zarządzania podwykonawcami, planowania produkcji, zakupów i magazynu, nie zapominając o kontroli i koordynacji wymagającego harmonogramu dostaw. Wszystkie te wymagania sektora wydawniczego mogą być wspierane przez Sistrade®.

 

System ERP dla wydawnictwa pozwala

> Kalkulacja dla każdego rodzaju produkcji
> Kalkulacja oparta o park maszynowy podwykonawców
> Szczegółowe wyliczenie kosztów
> Powiadomienia przepływu pracy
> Symulacje innych nakładów
> Definiowanie cenników dla klientów/dostawców:
 > Symulacja + 1000
 > Kontrola ważności cenniku
 > Stan cenniku
> Zarządzanie podwykonawcami
> Workflow do zatwierdzenia prac
> Automatyczne obliczanie planu lub różnych planów drukowania (w zależności od sytuacji)
> Stosowanie marż handlowych i ekonomiczno/finansowa analiza kalkulacji
> Śledzenie dokumentów
> Planowanie wydawnicze

 

Karty Technologiczne Wydawnictwa

 • Przechowuje wszystkie informacje związane z produkcją kalkulacji początkowo rejestrowanej i później zatwierdzonej
 • Wynika z workflow przed zmianą stanu
 • Pozwala zdefiniować dla każdego klienta rodzaj towaru i datę wydania, produkt końcowy, wydruk każdej operacji, części/jednostki produktu końcowego, obsługi, rozmiar, itp.
 • Plan dystrybucji wydania
 • Identyfikacja wydań, autorów, ISBN, itp.
 • Łączenie różnych produktów w ramach jednego projektu wydawniczego
 

Definicja Zlecenia

 • Monitorowanie procesu produkcji
 • Wystawianie i kontrola zleceń produkcyjnych
 • Koszty produkcji
 • Porównanie wyliczonych i rzeczywistych kosztów
 • Kontrola jakości
 • Gromadzenie danych produkcji
 • Teczka projektu
 • Planowanie prac i poszczególnych operacji
 • Zarządzanie danymi prac

 

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowane przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Aktywa trwałe

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -