SISTRADE prezentuje nowe zintegrowane rozwiązania dla producentów kabli i dostawców transmisji oraz dystrybucji energii elektrycznej.

SISTRADE opracowała rozwiązanie dla tego sektora do zarządzania i kontrolowania produkcji kabli. System jest przygotowany do pracy z przewodami izolowanymi (niskie, średnie i wysokie napięcie), w tym podziemne i podmorskie kable; przewody powietrzne; przewody aluminiowe lub miedziane; i inne rodzaje przewodów.

Przemysł ten ma wysokie standardy jakości, zatwierdzania i certyfikacji wyrobów, a zatem wymaga systemu do wspierania tych procesów, zwłaszcza, rejestracji autokontroli, badań jakościowych, minimalizacji czasów konfiguracji maszyn, skutecznej kontroli zużycia aluminium lub miedzi, czasu i kontroli produkcji, optymalizacji logistyki itp.

System do zarządzania Sistrade dla przemysłu produkcji kabli rozwiązuje te problemy poprzez efektywne monitorowanie stanowisk pracy i efektywne gromadzenie danych produkcyjnych. W ten sposób, branża produkcyjna kabli oraz przewodów ma teraz narzędzia do zarządzania i kontroli projektów oraz zwiększenia konkurencyjności.

 

Główne Cechy:

> Karty technologiczne wg zmiennych konfigurowalnych, takich jak wygląd zewnętrzny, nawijanie, okablowanie, średnica, gęstość liniowa, rezystancja, tubus itp.
> Karty technologiczne wg kodu produktu, który zawiera informację o zakresie operacyjnym, drzewie produktu, cechach technicznych, dodatkowych dokumentach, testowaniu kontroli i jakości oraz konfigurowalnych atrybutach dla każdego rodzaju produktu
> Możliwość wymiany informacji z suwmiarką lub wagami do automatycznego rejestrowania wartości i porównania z zaprogramowanymi odstępami tolerancji
> Kontrola procesów, takich jak odlewanie, laminowanie, okablowanie, sieciowanie, ciągnienie, suszenie, testowanie, itp.
> Kompletny system kontroli jakości z możliwością rejestracji przeprowadzonych testów, wyznaczania standardów, rejestrowania wizualnych niezgodności, rejestrowania zmiennych testów od produktu, określenia poziomów pomiarowych itp.
> Kontrola zwojów wyprodukowanych na partię, zapewniając pełny przegląd produkcji
> Planowanie i sekwencjonowanie zleceń produkcyjnych
> Wydawanie certyfikatów jakości, zatwierdzeń, potwierdzania testowania oraz rezultatów wyników analizy laboratoryjnej
> Wspomagany proces dostawy, od przygotowania wysyłki, lista pobrania używając PDT WiFi i automatyczne wydanie listów przewozowych i wykaz opakowań
> Śledzenie pustych i pełnych zwojów kablowych
> Lokalizacja geograficzna zwojów w magazynie przez georeferencing

 

Manufacturing 4.0

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu Sistrade jest Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

 

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

 • Idea multi-factory
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja pracowników
 • Informacja o rzeczywistych odpadach
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju
 • Wykres prędkości w czasie
 • Obłożenie maszyny
 • Historia prędkości
 • Wydajność na maszynę
 • Czas produkcyjny versus przestoje
 • Efektywność maszyn
 

Zlecenie produkcyjne

 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego
 • Zarządzanie seriami
 • Poziomy akceptacji
 • Parametry maszyn
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych
 • Lista materiałów do konsumpcji
 • Definicja poszczególnych etapów
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta

 

Panel produkcyjny

 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji
 

Planowanie

 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a
 • Symulacja produkcji
 • Czasy produkcji
 • Opóźnienia w produkcji
 • Dostępność maszyn produkcyjnych
 • Obłożenia poszczególnych maszyn
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych
 • Drag & Drop
 • Kolory oznaczające różne stany
 • Zarządzanie datą wysyłki
 • Multi-plant

 

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowane przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Aktywa trwałe

 

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branżach przemysłu:

Powiązane tematy
UDANE WDROŻENIA

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -