Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę przemysłu metalurgicznego. Przemysł ten składa się z producentów części, którzy stosują różne procesy produkcyjne. W niektórych przypadkach firmy te są ekspertami poszczególnych procesów. Sektor metalurgiczny używa często procesu produkcji seryjnej każdej części. Produkcja dużych elementów wymaga większej uwagi na zarządzanie czasem i kosztami.

Czasami produkcja części jest dość czasochłonna, w trakcie procesu transformacji wykonywana jest przez wiele osób i maszyn, w ten sposób, nieodpowiednie zarządzanie maszynami i siłą roboczą, może zwiększyć koszty produktu. Korzystanie z systemu ERP do zarządzania Sistrade rozwiązuje te problemy poprzez efektywne monitorowanie stacji pracy i efektywnego zbierania danych produkcyjnych. Tak, więc, przemysł metalurgiczny posiada narzędzia do zarządzania i kontroli projektów, co przyczynia się do poprawy konkurencyjności.

 

System ERP dla przemysłu metalurgicznego pozwala:

> Określenie wymiarów z opisu przedmiotów, takich jak rodzaj stali, rodzaj materiału, kategoria, itp.
> Określenie drzewa produktu, z podaniem projektu i elementów towaru
> Określenie rutingu
> Dołączenie wzorów na karcie technologicznej (szerokość x wysokość x głębokość)
> Zarządzanie pochodnymi oraz odpadami
> Włączenie czasu przygotowania, oczekiwania i zmian w planowaniu produkcji
> Zarządzanie numerami seryjnymi

 

Manufacturing 4.0

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

 

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):

 • Idea multi-factory
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja pracowników
 • Informacja o rzeczywistych odpadach
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju
 • Wykres prędkości w czasie
 • Obłożenie maszyny
 • Historia prędkości
 • Wydajność na maszynę
 • Czas produkcyjny versus przestoje
 • Efektywność maszyn
 

Zlecenie produkcyjne:

 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego
 • Zarządzanie seriami
 • Poziomy akceptacji
 • Parametry maszyn
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych
 • Lista materiałów do konsumpcji
 • Definicja poszczególnych etapów
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta

 

Panel produkcyjny:

 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji
 

Planowanie:

 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a
 • Symulacja produkcji
 • Czasy produkcji
 • Opóźnienia w produkcji
 • Dostępność maszyn produkcyjnych
 • Obłożenia poszczególnych maszyn
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych
 • Drag & Drop
 • Kolory oznaczające różne stany
 • Zarządzanie datą wysyłki
 • Multi-plant

 

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą analizować informacje firmy przefiltrowane przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Informacja dostępna dla:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Aktywa trwałe

 

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branżach przemysłowych:

Powiązane tematy
UDANE WDROŻENIA

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -