Kontroluj czas i koszty każdego projektu na platformie internetowej

SISTRADE dostarcza zintegrowane rozwiązania dla sektora usług, opracowane i zaprojektowane dla potrzeb organizacji w celu wdrożenia najlepszych praktyk i automatyzacji procesów z dnia na dzień.

Zestaw rozwiązań oferowany przez SISTRADE jest bardzo szeroki, obejmujący cały obszar organizacji/instytucji/firmy, od zarządzania projektami w celu kontroli czasu i kosztów każdego projektu, zarządzania dokumentami, w celu złagodnienia biurokracji, aż do rozwiązań typu e-usług, które obejmują rozwiązania iProcurement, zarządzanie treścią (Content Management), CRM, Workflow i Marketplace. SISTRADE również dąży do zapewnienia usług ASP i usług doradczych do rozwoju specyficznych rozwiązań w zależności od specyfikacji.

Jest to rozwiązanie technologiczne ukierunkowane na rozwój usług elektronicznych, zwiększając produktywność pracowników firmy, połączenie dostawców, klientów i partnerów z punktu widzenia łańcucha wartości, zapewniając im pełną integrację i automatyzację, zajmując stanowisko innowacyjne i współpracujące.

Rozwiązania SISTRADE Services są opracowane i zorientowane o platformę WWW, pozwalającą interaktywny interfejs przyjazny dla użytkownika i czasu. Nie jest to pakiet oprogramowania z dysku, ale zestaw elementów oprogramowania, które można sparametryzować i realizować w ramach projektu.

Ten zestaw rozwiązań jest oprogramowaniem, gwarantującym skalowalność i elastyczność, co i jest oczekiwane od takiego rodzaju rozwiązań.

 

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wiele innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowane przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Aktywa trwałe

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -