Finansal Yönetim, operasyonel faaliyetlerden elde edilen ekonomik ve mali sonuçların en üst düzeye çıkarılması için şirket finansal faaliyetlerinin planlanması, analizi ve kontrolünü içeren bir dizi eylem ve idari işlemdir.

Finansal Yönetim:

> Müşterilere kesilen ve tedarikçilerden gelen faturaların yönetimi
> Acente ve satış personelleri komisyonlarının yönetimi
> Maliyet Yönetimi
> Cari Hesaplar
> Gecikmiş ödemeler
> Ödeme vadesi uyarıları
> Banka hesapları yönetimi
> Çeklerin ve faturaların kontrolü
> Genel, Analitik ve Bütçesel Muhasebe
> Küresel finansal durumun gerçek zamanlı analizi
> Verilerin şirket genelinde otomatik olarak senkronize edilmesi
> Hukuki belgelerin Finans Portalına doğrudan aktarılması

 

Hazine

Cari Hesaplar

 • Cari hesaplara doğrudan kayıt yapma
 • Müşterilere ve tedarikçilere ait belgelerin mutabakatının yapma
 • Sistemde müşteri ve tedarikçi belgelerinin nakit işlemlerinin yapma
 • Müşterilerden bekleyen ödemeleri yöneme
 • Tedarikçiler için yapılan ödemeleri yönetme
 • Müşteriler veya tedarikçiler arasındaki borç veya alacak transferlerini yönetme
 • Belge grupları oluşturma, doğrulama ve kabul etme
 • Müşterilere ve tedarikçilere ödeme teyitlerini otomatik olarak gönderme
 • Banka hesaplarına doğrudan bağlantı
 • Döviz kurlarını görüntüleme ve otomatik olarak yönetme
 • Faktoring şirketi ile ilgili işlemler
 • Nakit akışının yönetimi
 • Genel ve Analitik Muhasebe modülü ile otomatik entegrasyon
 

Ödemelerin ve Alacakların Kontrolü

 • Değişik giriş işlemlerini tanımlayabilme
 • Önceden programlanabilen otomatik hareketler
 • Girişleri gerçekleştirme ve arama ve bakiye görüntüleme
 • Kontrol kayıtları, senetler, indirimli menkul kıymetler ve tablolar
 • Bankalar arasında transfer işlemlerini gerçekleştirme
 • Her bir banka için bir veya daha fazla hesap açma ve her birini ayrı ayrı arayabilme
 • Farklı bankalardaki birkaç şirket hesabının kaydı ve kontrolü
 • Her hesabın tablolarını oluşturma, kontrol etme ve görüntüleme
 • Banka beyannamesinin mutabakatı ve yönetimi
 • Mevduat ve transferlerin hazine girişlerini entegre etme
 • Çekle veya nakit olarak alınan ödemeleri yönetme
 • Banka nakit akışlarını ve banka giderlerini yönetme
 • Alınan çeklerin nakit akış yönetimi gerçekleştirme
 • Özelleştirilmiş raporlar oluşturma
 • Analitik inceleme için eksiksiz bilgi içeren dinamik Dashboards raporları

Satış Temsilcileri ve Acentalar

  • Acente ve Satış temsilcisi komisyonlarının üç şekilde yönetilmesi:
   • Fatura / tahsilat üzerinden yapılan satışlar
   • Belli bir süre boyunca faturaya / tahsilata ilişkin sabit oran
   • Sıralamalara veya hedeflere göre belirli bir süre boyunca fatura / tahsilat üzerinden değişken
  • Ödemeler ve komisyonların aylık veya üç aylık özeti

Genel ve Analitik Muhasebe

Sistrade® muhasebe modülü, muhasebe kayıtlarının ve hesaplamaların güvenli ve hızlı entegrasyonunu sağlayarak sürecin otomatikleştirilmesini sağlar.

   • Diğer modüller ile entegre
   • Kapsamlı bir raporlama sistemi ile genel ve analitik muhasebe
   • Yüksek düzeyde otomasyon, verimlilik arttırma ve hata önleme
   • Kuruluş tarafından kullanılan tüm tipik hareketleri tanımlayabilme
   • Gerçek ve tahmini işlemler arasındaki sapmayı analiz etmek için bütçe tanımı yapmaya olanak sağlayan bütçe muhasebesi
   • Hesap planları yönetimi:
    • Tüm KDV hesap planlarını tanımlama ve yönetme
    • Tüm maliyet merkezi hesap planlarını tanımlama ve yönetme
    • Tüm nakit akış hesap planlarını tanımlama ve yönetme
    • Tüm hesap planı detaylarını tanımlama ve yönetme
   • Mali yıl açılışı ve kapanışı (Devir işlemleri):
   • Kuruluşun KDV ile kar ve zarar giderlerini yönetme
   • KDV ödemeler simulasyonu
   • Kâr ve zarar hesabıt
   • Tam vergi yönetimi, her ülkenin gereksinimlerine göre resmi dosyaların otomatik olarak oluşturulması ve çıktı şekilleri
   • Muhasebeye entegre edilebilecek modüller:
    • Satış
    • Satın Alma
    • Hazine
    • Finansal işlemler
    • Stok
    • İnsan Kaynakları
    • Sabit Kıymetler
   • Entegrasyonlar, hazine belgeleri, muhasebe, insan kaynakları ve hisse senetleri için bağlantıları yönetme ve yapılandırma

Raporlar

Sistrade® çözümü, ERP'nin tüm alanlarında çeşitli standart raporlar sunarak şirketin temel bilgilerine hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar:

Cari Hesaplar

 • Cari hesap bakiye sorgulama
 • Ödemeler tablosu
 • Bekleyenler tablosu
 • Üçüncü taraflara ait tüm belgelerin eksiksiz raporlaması
 • Müşteriler, tedarikçiler ve diğer borçlu ve alacaklıların geciken ödemeleri
 

Satış Temsilcileri ve Acentalar

 • Vade tarihleri
 • Tahsilat bildirimleri
 • Tedarikçiler ödemeleri tablosu
 • Birden fazla belge için makbuz yazdırma
 • Müşteri ve tedarikçi sanal cüzdan

Genel ve Analitik Muhasebe

 • Hesap özeti ve tahakkuk özeti
 • Periyodik KDV tablosu ve birikmiş KDV tablosu
 • Nakit akış tablosu
 • Maliyet merkezi tablosu ve birikmiş maliyet merkezi raporları
 • Yevmiye Defteri Raporu
 • Analitik KDV, Maliyet Merkezi mizanı
 • Tahakkuk mizanı ve nihai bakiye
 • Aylık özet yevmiye Defteri
 • Kar ve zarar bilançosu
 • Düzenleme kayıtları, Kapanış ve Açılış özet raporları
 • Muhasebe defteri
 • Bilançosu
 • KDV mizanı
 • Analitik mizan
 • Maliyet merkezi mizanı
 • Yıllık Gelir / Beyan ve tüm ekleri
 • Bakiye, Kar ve Zarar göstergeleri, Hesap Analizi, Gelir Tablosu, IES ve diğerlerini içeren mali raporlar
 • Analitik inceleme için genel bilgiler içeren dinamik SmartStatistics raporları
 

Ödemelerin ve Alacakların Kontrolü

 • Hesap arama ve kontrol
 • Senet araması
 • Tedarikçilerin senetleri
 • Verilen / verilen belgelerin raporu
 • Çek kontrolü
 • Banka hesabı kontrolü

 

Dashboards

Tüm modüller, her alan için sunulabilecek en uygun göstergelere sahiptir: Satış faturaları analizi, Depodaki stokların kullanımı, Üretim için onaylanan iş emirleri, Muhasebede borç ve alacak toplamı, İnsan kaynakları olarak aktif çalışan sayısı, ve benzeri.

Bu önemli araç sayesinde kullanıcılar şirketin önemli bilgilerini şu filtreler ile analiz edebilirler:

   • Hafta/ay/çeyrek yıl/dönem/yıl/mali yıl ve diğer dönemler
   • Cari/satış temsilcisi/ülke

 

 

İş Zekası

BI sistemleri kuruluşların, günlük operasyonlarını etkileyen faktörler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmelerini; böylece de iş süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlamaktadır. Satış ve satın alma analizi yapmak, mali durumu izlemek, stok hareketlerini görmek ve hatta üretim alanında o anda ne olduğunu anlamak için çoklu veri kaynaklarına erişimi sağlayarak performansını arttırma adına şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sistrade® BI şu anda aşağıdaki alanlar için 3 ayrı gösterge paneline sahiptir:

   • Satış
   • Finans
   • Satın Alma
   • Stok
   • Üretim
   • Kalite Yönetimi
   • Varlık Bakımı

 

 

Finansal Yönetim çözümünü izle:

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -