İnsan kaynakları – İnsanlar, herhangi bir kurumun varlığının ve işleyişinin hayati unsurudur. Onlar olmadan,hiçbir şirket ürünler geliştiremezdi, şirketlerin ana amaçları olan verimlilik ve performans indekskli iyi sonuçları elde etmek mümkün olmazdı. Böylece, giderek daha rekabetçi bir işgücü piyasasında, kuruluşların ya da şirketlerin insan kaynaklarının iyi bir yönetim yeteneğine sahip olması gerekti.

Ancak, insan kaynakları yönetimi, ne basit ne de düz mantığa dayalıdır. Yönetimin başarıya ulaşması için evrenin bir çok elementlerini göz önünde bulundurması lazım. İyi insan kaynakları yönetimi çalışanların tüm element bilgilsini özel ve geliştirilmiş bir yazılım kulanarak yönetir. ERP Sistrade, Şirket yönetimi için ideal bir çözümdür. Kullanıcı dostu ara yüzü ve geniş bir yelpazedeki özellikleri ile bu yazılım insan kaynakları yönetimi basit ve verimli bir şekilde yönetmesini sağlar.

 

Çalışanların Kaydı

Her bir çalışanın organizasyon ile ilgili tüm veri kayıdı tutulur. Kayıt kısmı bölümlere ayrılır, kişisel bilgi, profesyonel bilgi, yasal bilgiler,maaş ve sabit indirimler,tarih, vs konuları içerir. Kullanıcılar ayrıca çalışanlarla (nüfus cüzdanı fotokopisi gibi) ilgili herhangi bir belge yükleyebilirler. Bu dosya, "Ekler" adlı bir bölümünde saklanır. Bir fotoğraf ile beraber özel kişisel bilgiler bölümünde "Kişisel Veriler" olarak görünecektir.

 • Bireysel çalışan sayfası
 • Bölümlere göre organize edilmiş kayıtlar:
  • Kişisel veriler
  • Profesyonel veriler
  • Gelir ve sosyal güvence ile ilişkili veriler
  • Mali haklar ve sabit kesintiler
  • Tarihçe
 • Çalışan fotoğrafını, dosyasını ve belgelerini ekleme

 

Çalışma Programı Yönetimi

Sabit çalışma takvimi veya vardiya bazında çalışma programı tanımlamak mümkündür. Her çalışma dönemi ile ilişkili çalışma süreleri belirlenebilir. Vardiyalı çalışma sistemi olan firmalar için kullanıcı, belirli periyotlarda çalışılması planlanan vardiyaları gösteren aylık programları belirleyebilir.

 • Sabit çalışma programı tanımla
 • Çalışma programını vardiyalara göre tanımla
 • Her çalışma programı için çalışma sürelerini belirle

 

Giderler Yönetimi

Çalışanlara ait şirket giderlerinin kontrolünü yapmak önemlidir, dolaysıyla aplikasyonumuz çalışan bazında giderlerini ve bu giderleri onaylıyanı sistemde görebilir.

 • Kayıtlar, katılımlar ve değerlendirmeler
 • Kayıtların, katılımların, devamsızlıkların ve değerlendirmelerin genel raporları
 • Sertifikaların verilmesi

 

Istişareler Yönetimi ve Tibbi Tetkikler

Her organizasyon için sağlık ve güvenlik çok önemli bir unsurdur. Aplikasyon her çalışanı için programlı randevular sağlar. HSE konusunda daha fazla bilgi ise, İnsan kaynakları Yönetimi kazaların geçmişini yönetir.

 • Çalışanların danışma ve incelemelerinin kaydı
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları
 • Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi programlarının yönetimi
 • Risk faktörlerinin tescili (fiziksel, kimyasal, biyolojik, vb.)
 • Çalışanlara Kişisel Koruma Ekipmanlarının (PPE) temini
 • Denetim ve kontrol kayıtları
 • SHHW bilgilerinin özelleştirilmiş ve genel raporları

 

Raporlar

Sistrade çözümü, ERP'nin tüm alanlarında çeşitli standart raporlar sunarak şirketin temel bilgilerine hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar:

Dahili raporlar

 • Dahili raporlar
 • Bordro
 • Maaş
 • Ödeme
 • Aylık ve yıllık ücret
 • Yıllık çalışan gelir beyanları
 • Çalışanların listesi
 • Devamsızlıklar
 • Fazla mesai saatleri ve zaman kontrolü
 • Tatiller ve Bayram / Yıl sonu ödenekleri
 • Vergi Dairesi anlaşması
 • Sosyal güvenlik indirimleri
 • Çalışma saatleri kontrolül
 

Yasal raporlar

 • Ücret Beyanı (TA)
 • Aylık Gelir Tablosu
 • Gelir ve Çalışma Saatleri Anketi
 • Çalışanların Tazminat Fonu

 

 

 

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -