Sistrade CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) günümüzde müşteri ilişkileri açısından kalite parametrelerini yükseltmek isteyen bir şirket için vazgeçilmez bir araçtır. Büyük rekabet gücü ve sıklıkla yaşanan ekonomik durgunluk, şirketleri yalnızca mevcut ilişkileri korumakla kalmayıp aynı zamanda iyileştirmek için; müşterileri ile olan ilişkilerini güçlendirmek için bir yöntem geliştirmeye ve uyarlamaya zorluyor ve daha da önemlisi, en önemli müşteriler -Pareto İlkesine göre şirket müşterilerinin% 20'si sirket cirosunun% 80'ini temsil eder - ,.,n için kazancı arttırıyor, güven ve sadakata dayalı ilişkiyi geliştiriyor.

Ayrıca mevcut müşterilere odaklanmanın yanı sıra Sistrade® CRM, şirketlere potansiyel müşterilerin, yeni tekliflerin ve sonuçlarının yönetimine izin veren ve fiyat tekliflerinin onaylanmasına veya reddedilmesine neden olan sebeplerin araştırılmasına olanak tanıyan pazar araştırması araçları da sağlıyor. , Bu nedenle hataların tekrar edilmemesini ve müşterilerin gelecekte faydalı olabilecek geribildirim almasını sağlayarak satış sürecinde sürekli bir gelişim sağlar.

Memnun müşteri portföyü, satış hacminin artmasına dolayısıyla müşteriye şirkete daha yüksek getiri sağlamasına, satış temsilcileri ile ilgili komisyonlarının, şikayetlerin azalması ve üretimde iyileşmelerin sağlanması için şirket üzerinde verimliliği arttırma yönünde çabuk bir etki yaratır.
Sistrade® CRM modülünün asıl amacı, tüm müşterilerin memnuniyetini kapsayacak şekilde, şirketin ihtiyaç duyduğu araçları sunarak, müşterinin daha kararlı ama çoğunlukla daha akıllı bir şekilde çalışmasına imkân tanımak için gerekli araçları zamanında sağlamaktır.

 

Takvim

Planlanan veya periyodik olarak tanımlanmış etkinliklerin yönetebilmek iöindir. (toplantı, iş ziyareti vb.). Olayların amacı, belirli bir süre boyunca belirli bir müşteriyle gerçekleştirilecek etkinlikleri tanımlamaktır. Her bir kullanıcı için günlük, haftalık veya aylık olay düzenleme imkanı vardır.

Hesaplar

Yıla, satış temsilcisine, müşteriye, ürün tipine, malzemeye veya satış hacmine göre tanımlanabilen ve belirli parametrelere göre belirlenen hedeflerle satış tahmini sunma imkanı.

 

Satış Fırsatları

Kullanıcı, tüm satış fırsatlarını yönetebilir veya yeni fırsatlarla ilgili tim ayrıntıları ekleyebilir. Durum değişiklikleri ile işin gelişimini izleyebilir ve sorgulayabilir.

 

Dashboard

Şirketin durmunu hızlı bir şekilde görüntüleyebilen en üst yönetim aracıdır. Şirketin temel bilgilerine her şeyden önce hızlıca ve kolayca erişilmesini sağlar, böylece kararlar önceki tecrübelerin yardımıyla ve düşük belirsizlik seviyesiyle mümkün olan en az riskle alınabilir. Özetle, Sistrade CRM Gösterge Tablosunda sunulan bazı bilgiler, tahminler, siparişler, iş emirleri, faturalandırma, şikayetler.

Satış Sonrası Servis

Diğerlerinin arasından sıyrılmak isteyen tüm şirketler, yüksek kalite standartlarını oluşturmalıdır. Şikâyetler, bu doğrultuda, araştırılmalarda dikkate alınacak faktörlerden birini temsil etmektedir. Sistrade CRM modülü, kullanıcıya, üretim sürecinin iyileştirilmesi yoluyla anormal durumların ortaya çıkmasını önlemek için firmaların şikâyetleri yönetmesine ve gerekli tüm ayrıntıları sağlar. Daha verimli bir üretim süreci, daha düşük bir ürün maliyetinin oluşmasını ve bu sayede daha rekabetçi bir firma ortaya çıkmasını sağlar.

 

Sistrade CRM Raporları

Çeşitli satış, ticari yönetim ve müşteri ilişkileri yönetimi raporlarına erişme imkânı.

 • Hesaplar;
 • Hesaplar ve Adresler and Addresses;
 • Hesaplar ve temslar;
 • Temaslar ve Adresler;
 • Hesaplar ve Güncel İletişimler;
 • Hesaplar ve Satış Fırsatları;
 • Hesap Detayları;
 • Şikayetler;
 • Gerçekleşen/Öngörüken Kazanç gelişimi;
 
 • Şikayet Raporu;
 • Yıllık Öngörü Durumu;
 • ABC Müşteri Listesi;
 • Üç Aylık Performans Analizi;
 • Tedarikçiye Göre Hesaplar ve Adresler;
 • Müşteri Olay Raporu;
 • Satış Temsilcisi Başına Yeni Müşteriler;
 • Satış Temsilcileri Arasında Müşterinin Değiştirilmesi.

 

Dashboards

Tüm modüller, her alan için sunulabilecek en uygun göstergelere sahiptir: Satış faturaları analizi, Depodaki stokların kullanımı, Üretim için onaylanan iş emirleri, Muhasebede borç ve alacak toplamı, İnsan kaynakları olarak aktif çalışan sayısı, ve benzeri.

Bu önemli araç sayesinde kullanıcılar şirketin önemli bilgilerini şu filtreler ile analiz edebilirler:

 • Hafta/ay/çeyrek yıl/dönem/yıl/mali yıl ve diğer dönemler
 • Cari/satış temsilcisi/ülke

 

 

CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümünü izle:

 

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -