İnovasyon, şirketlerin tüm faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu durumun farkında olan SISTRADE, en iyi fikirlerin bir seçimi olarak inovasyon desteğini sağlayan bir çözüm geliştirdi. Bu araç, performansı, bilgiyi artırmayı ve rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sistem, fikrin üretildiği andan uygulanmasına kadar olan sürecin izlenmesini sağlar, çünkü hiç bir fikir mükemmel olarak oluşmaz. Oluşturulan bilgiler, fikirlerin seçilmesi ve geliştirilmesine izin veren bir değerlendirme/analiz aşamasından geçer.

Bu çözüm uygulamasıyla, çalışanların inovasyonu ile ilgili dolaylı olarak büyük miktarda bilgi üretilebilmektedir. ARGE ve inovasyon yönetim sistemi, bir PUKÖ (Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) sürecini takip eder ve sürekli iyileştirme için çaba harcar. Bu döngünün farklı evrelerinin bağlantısı için şartları yapılandırır. Bu aracın önemli bir yönü, organizasyona tam adaptasyonu mümkün kılan yapılandırmayı/parametreleştirmeyi mümkün kılması ve faaliyetlerin tam kontrolünü sağlamasıdır.

Yazilimin Temel Yapisi

> Bir fikrin oluşturulması
> Değerlendirme
> Seçim
> Proje kabulü.

Avantajlari

 • Planlı ve sistematik bir inovasyon süreci yoluyla organizasyon ve müşteriler için değer yaratma;
 • Organize bir inovasyon kültürü yaratma;
  "know-how" geliştirmek için ARGE ve inovasyon faaliyetlerini sistematize etmek;
 • Fikirlerin sisteme tanıtılması;
 • Bilgi tabanındaki mevcut fikirlerin düzenlenmesi;
 • Gösterilen bilgilerin iyileştirilmesi;
 • Üretilen fikirlerin değerlendirilmesi;
 • Değerlendirme kriterlerinin parametreleştirilmesi;
 

Çözümün Ana Özellikleri

 • Bilgi tabanı yönetimi;
 • İnovatif bir fikre eklenmiş dosyaları indirme ve yükleme;
 • İnovatif fikrin durumunu izleme;
 • Sonuçların değerlendirilmesi;
 • ARGE ve inovasyon belgelerinin düzenlenmesinde şirkete destek olma;
 • Amaç ve hedeflerin belirlenmesi;
 • Fon kaynakları fırsatlarını belirtme;
 • İlgili insani ve mali kaynakların belirlenmesi.

Bu sistem, gelişen bilgi tabanını zenginleştirmek için kullanıcının fikir ekleyip uygun dokümanları eklemesine izin veren çeşitli alanlardan oluşur. Bilgiler, şirketin çalışanları tarafından paylaşılır ve ihtiyaç duyulması halinde sunulur. Değerlendirme yapılır yapılmaz, bir kişinin fikrinin çalışma zamanı durumunu izleyebilmek mümkündür.

Bu modül, kullanıcıların sistemi şirket için en uygun şekilde yönetmelerini sağlar.

 • İnovasyon fikirlerinin, ürün yeniliği, süreç, organizasyon ve pazarlama gibi yönetici tarafından gerektiğinde değiştirilebilecek alanlara ayrılabildiği alt modül alanlarının yönetimi;
 • Alt modül varlıklarının yönetimi, yöneticinin yenilikçi bir fikri tanımlamasına olanak tanır;
 • Alt modül yönetimi sayesinde yönetici, inovasyon alanındaki fikirlerin kolay bir şekilde yönetilebilmesi için gerektiğinde bir değerlendirici ataması yapabilir;
 • Alt modül değerlendirme kriterlerinin idaresi: Değerlendirme kriterleri, yöneticinin şirketini kendine en uygun şekilde şekillendirmesini sağlar.

 

 

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -