Eskiden, enerjinin bol olduğu düşünülürken, günümüzde ise enerji evlerde ve ağırlıklı olarak iş yerlerinde dikkatlice yönetilmesi gereken bir kaynak olduğu anlaşılmıştır. Bir firmada enerji yönetim sisteminin uygulanması enerji tüketiminde %10’luk iyileşme sağlayabilir. Bu da yeni bir enerji kaynağı gibi hizmet eder. Günümüzde aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir yönetici işletmedeki maliyetlerin çoğuna ulaşabilir:

Enerji Yönetim:

Enerji yönetim sistemi kullanıcının firmanın enerji kaynaklarını ne zaman, nerde ve nasıl kullanıldığını bilmesini sağlar.

Kaynakların ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketildiğini bilerek, şirketler enerji tüketimini azaltmak için düzeltici önlemler alabilir.

Sistrade Çözümü

Enerji verimliliği giderek daha zorlu hale gelen pazarda aynı işi daha az tüketimle gerçekleştirme yeteneği olarak anlaşılabilir, düşük enerji maliyeti daha rekabetçi bir şirket anlamına demektir.

Sistrade enerji yönetim sistemi şirketler için enerji tüketiminin iyileştirilmesiyle pazardaki rekabet gücünün artmasında vazgeçilmez bir araç haline gelebilir, bununla birlikte faaliyetlerinin topluma olan etkisini en aza indirerek, bu konuda bir sosyal sorumluluk gelişmesine katkıda bulunur.

> Ekipman yardımıyla tesis düzenini gerçek zamanlı enerji tüketim göstergeleriyle web tarayıcısı üzerinden denetleme
> Varsayılan X% değerinden daha büyük sapmalarda kullanıcıyı uyarmak için tolerans aralığı ayarlama simgeleri
> Enerji tüketimi ile ilgili gerçek zamanlı bilgi, sürecin içinde belirli bir noktada güncel ve optimize edilmiş tüketim arasındaki farkların belli bir değeri aşması durumunda uyarma
> Ekipman veya makine yardımıyla enerji izlemeyle ilgili parametreler kümesi kullanarak gerçek zamanlı bilgi
> Denetime, her makineye yerleştirilen enerji analizörlerini izleme imkanı
> Üretim Alanı Kontrolü / Üretim Yönetim Sistemi Modülüne makine başına anlık tüketim bilgileri dahil
> Makine ve ürün çeşidine göre tüketim veri karşılaştırması
> Enerji profili üzerinden belli enerji tüketim operasyonları için standart tüketim ve gerçek tüketim arasında karşılaştırma tablosu
> Sektör, makine, ürün için web tarayıcısı üzerinden,, gerçek zamanlı enerji tüketim grafiği izleme
> Tablo ya da grafik biçiminde sektörel analiz
> Ekip çalışmasına göre tüketimin sürekli karşılaştırılması. Belirli bir zaman diliminde çalışanların anlık tüketimini karşılaştırma ve standarttan sapmalar hakkında kullanıcıyı uyarma imkanı.

 

Sistrade® Enerji Sisteminin Makro Özekkilkeri Energy

> Çalışma ekipman ve ölçülen enerji tüketimi parametreleri arasındaki korelasyon algoritmaları
> Her enerji analizöründeki çeşitli parametreler yoluyla grafiksel veya analitik izleme, örneğin
> Faz Gerilimi; Ortalama Faz Gerilimi, Güncel Faz; Güncel Ortalama Faz, Faz Gücü, Toplam Güç, Faz Güç Faktörü; Toplam Güç Faktörü; Gerilimin Harmonik Bozulması; Akımın Harmonik Bozulması; makine başına Aktif Güç
> Tüketimi analizöre, vardiyaya, bölüme veya başka kriterlere göre , belirli periyotlarda sorgulama
> Tedarikçinin elektrik faturasının kontrolü ile ilgili özellikler. Sistem, elektrik enerjisi dahil olmak üzere maliyet tahmini yapamaya imkan tanıyor
> Belirli bir fatura döneminde enerji, güç, aktif ve reaktif enerji için en yüksek ve en düşük değerleri gösteren unsurlar
> Parametreler ve enerji maliyetleri bakımı ve yapılandırması
> Üretim döngüsü ve zaman başına enerji maliyeti geçmişi
> Üretim ve hat başına maliyet ve zaman karşılaştırılması.

 

Üretim Süreci Enerji Optimizasyonu Çözümleri Yararlari

> Zaman içinde devamlı maliyet tasarrufu üretebilen bir enerji yönetimi programı sağlama özerkliği
> Karar vermeyi kolaylaştıran kullanılabilir gerçek zamanlı veri
> Enerji maliyetlerinin azaltılması
> Sürecin ve aktivitenin enerji performansını artırma
> Enerji maliyetlerinin kontrolü
> Ekipman ömrü artırma
> içinde ve tüm değer zincirinde genel farkındalık düzeyinin artırılması, sistematik enerji yönetiminin yararları
> Mevcut yönetim sistemleri ile entegrasyon imkanı
> Enerji kullanımında yenilik talebi ve sürekli iyileştirme
> Marka imajı ve itibar iyileşmesi
> Sosyal sorumluluk bu noktada ihmal etme eğiliminde olan şirketlerle rekabette üstünlük
> Faaliyetten kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması
> İstikrarsız enerji piyasalarına karşı koruma.

 

 

Watch the solution of Energy Management:

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -