Kontrol edin. Düzeltin. Önleyin.
Endüstri 4.0 için Kalite Kontrol

Sistrade Kalite Kontrol, tüm üretim süreçlerin, hammaddesi, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin kalite kontrolünü hedefliyor. Kalite ve süreç kontrolü uygun bir politika uygulanması, toplam üretim maliyetlerinin azalmasına yol açar.

Sistrade Kalite Kontrol, Müdürlere bir projenin tüm aktivitelerini analiz etme fırsatını ve her aktivite için atanan sorumlu kişi hakkında bilgilere sahip oluyor. Denetimler belirli ürünlerden sorumlu olanlar tarafından yürütülmektedir, bu denetimlerde yapılacak olan işlemleri otomatik olarak atanan uygulamalara kayıt eder. Uygunsuzluk veya kaliteli ile ilgili bir şüphe söz konusu olduğunda, yönetici verilen ekipman ile belirli bir deneme / test yapma imkanına sahip. Geri takip opsiyonu ile Kalite müdürü en son neyin denetlendiğini görür ve problemin başlangıcını bulur. Kalibrasyonlar seçeneği kullanarak, kullanıcıların tüm ekipman kalibrasyonlarını kaydeder, kim yaptı, hangi üründe yaptı ve ayrıca yapılan tüm kalibrasyonların tarihçesini görmek de mümkün.

Sistrade Kalite Kontrol, uygunsuzlukları yönetmenize yardımcı olur, sorunların köklerine ve nedenlerini kayıt altında tutar. Maliyet merkezleri tarafından, denetim ve uygunsuzluklar yönetim maliyetlerini üstlenmesi, onları bölmek ve şirket hesaplarına otomatik olarak dağıtmak.

Sistrade Kalite Kontrol, her parametre için, işiniz ile alakalı birden çok farklı durumlar oluşturabilmenize izin veriyor. Sistrade Kalite Kontrol kullanarak tüm testleri ve değerleri kaydetmek, bir veya daha fazla kalite kuralları (önceden tanımlanmış) ile Teknik Kalite Kontrol Data-Sheet tanımlamak mümkündür. Ürünün teknik veri sayfası yetkisine göre kullanıcıların tüm sayfalarına ulaşmasına sınır konulmuştur.Veri sayfaların versiyonlarını kontrol etmek mümkündür.

Kalite Kontrol Yazılımı şunları sağlars:

  • Kalite kontrol tarihçesi;
  • Yeniden sınıflandırılan ürünlerin istatistikleri;
  • Kalite sertifikaları;
  • Uyarı sistemi;
  • Test ve test grupları oluşturma;
  • Kalibrasyonlar;
  • Kontrol maliyetleri;
  • İzlenebilirlik;
  • Gerçek zamanlı reaktif eylemler;
  • Kalite kayıtları için kullanıcı dostu arayüz;
  • Tolerans aralıklarının mutlak veya yüzde değerinin tanımlanması;
  • İşlem türüne göre kalite parametrelerinin konfigürasyonu;
  • Testi gerçekleştiren kullanıcı, gerçekleştirme tarihi ve saati tanımlama;
  • Dokunmatik ekran ve taşınabilir veri terminali için optimize edilmiş arayüz;
  • Ölçüm cihazına bağlantı imkanı;
  • Vardiya ve iş emri başına atık analizi;
  • Vardiya, makine ve iş emri başına uyumsuzluklar;
  • Kusurların grafik analizi

Dashboards

Sistrade Dashboards çeşitli iş alanlarında ;sağlayıcılara geri dönüşler ,ortalama teslim zamanı, ürün tüketimleri, banka hesaplarına nakit akışları ,her bir çalışanın çalışma etkinliği ve benzeri konular hakkında bilgi analizleri yapar.

Kalite Kontrol

   • Grafik arayüzü
   • Ürün ailesi ve alt aileye göre tedarikçi değerlendirmesi
   • Uygunsuzluklar

 

Business Intelligence

Sistrade Business Intelligence, şirketlerin operasyonları ile ilgili bilgileri üretebilmeleri için büyük miktarda veriyi toplayan ve derleyen bir araçtır. Bu modül sayesinde, şirketler günlük faaliyetlerini ve çevrelerini daha iyi anlayabilmektedir.
İş Zekası, örneğin İşletme, Finans, Satış, Satın Alma veya Üretim gibi bir organizasyona uygulanabilecek geniş kapsamlu bir uygulama aracıdır.

Sistrade Çözümü:

   • Birden çok boyut ve metriği dayalı performan analizi;
   • Herhangi bir analiz boyutuna göre filtreleme;
   • PC, Tablet, akıllı telefon gibi cihazlar kullanarak analitik ve grafiksel sonuçlar alma;
   • Saatlik, günlük veya haftalık olarak güncellenebilen bilgiler;
   • Güncel ve doğru veri sonuçları;
   • Veri sonuçların PDF, Excel ve Word dosyalarına aktarılması

Üretim İçin Temel Özellikler

   • Öngörülen termin tarihi ile gerçek teslimat tarihi ilişkisine göre “termin tarihine uygunluk” analizi sunulur
   • İş emri maliyet analizi (gerçek maliyet vs öngörülen maliyet vs satış fiyatı)
   • Bir üretimi gerçekleştirmek için makinelerde harcanacak hazırlık sürelerini önceden belirleyebilmek amacıyla toplam üretim süresi içinde harcanan hazırlık süresinin yüzde analizi
   • Kullanılabilirlik oranı analizi: Makine/bölüm/tesis bazında çalışma kapasitesi ile fiili çalışma sürelerinin karşılaştırılması

 

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -