Sistrade® Proje Yönetimi, SISTRADE tarafından geliştirilen ve şirketin işlerini diğer iş ortaklarına genişletmesini sağlayan web tabanlı bir modüldür. Bu modül, sipariş, ürün tasarımı, proje faturalandırması, gönderim ve etkinlik planlamasını izlemek gibi bir şirketin farklı alanlarının yönetimini sağlar.

Sistrade® Proje Yönetimi, bir şirkette artan sayıdaki projeyi ele alıyor, böylece daha hızlı ve verimli bir yönetim sağlanıyor ve aynı zamanda bir projede var olan tüm bilgileri yönetmekle yükümlü olan insan kaynaklarının yükünü de azaltıyor.

Şirket, Sistrade® PY'yi kullanarak, devam eden çeşitli projelerin tüm süreçlerini izleyebilir, doğru ve verimli bir yönetim elde edebilir, kayma riskinden kaçınabilir ve projenin planlandığı gibi başarısını garanti altına alabilir.

Sistrade® PY, şirkette üretilen bilgilerin depolanmasına, işlenmesine ve organize edilmesine izin veren bir uygulamadır.

Proje Yönetimi:

> Çeşitli grafikler (ağaç/hub) imkanı
> Modül parametrelemesi
> Gerçek zamanlı proje yönetimi
> Zamansal bileşen
> Mali bileşen
> Proje oluşturma / değiştirme / silme
> Grafikler / raporlar oluşturma
> Proje kaynaklarını ilişkilendirmek / ayırmak
> Faaliyetlere kaynak ayırmak
> Görevleri bileşenine göre görüntüleme
> Tedarikçi değerlendirmesi
> Bilgiye hızlı erişim
> Haftalık iş yüküne genel bakış
> Projeler için Gantt tablosu
> OPPM (One Page Project Manager)
> Proje durumuyla ilgili gelecek tahmini
> Etkinlik yürütme metodolojisini başlatma/durdurma
> E-posta yoluyla otomatik bildirimler
> Faaliyetlerin ilerlemesini kontrol etme
> Dış belgeleri projelerle ilişkilendirme
> Planlan ve fiili karşılaştırma raporları
> rojeye tahsis edilen kaynakların gerçek değerlerini toplama (zaman, maliyet vb.)
> Faaliyetlerin iş akışı.

 

Hub Grafikleri

Proje yönetimi modülü, kullanıcıya basit bir tıklamayla çeşitli modül seçeneklerini seçebilen bir HUB aracılığıyla sunulabilir.

Firmaların ihtiyaçlarına göre modülü parametreleştirme imkanı:

 • İş Bölümleri
 • Proje Kaynakları Türleri
 • Proje Modülleri
 • Proje Bileşenleri
 • Proje Faaliyetleri
 • Proje Kaynakları

 

Tedarikçi Değerlendirmesi

Uygulama, belirli yapılandırılabilir parametrelere göre tedarikçilere erişime izin verir. Bir şirket belirli bir tedarikçi ile etkileşime girdiğinde, bu etkileşimin değerlendirilmesi sunulabilir. Daha sonra, bugünkü zamana kadar olan değerlendirmeleri dikkate alan bilgi panosuna erişmek mümkündür.

 

Proje Detaylari

Bu özellik, projenin hiyerarşik yapısını tanımlamanıza ve seviyelerinin ayrıntılarını belirlemenize olanak tanır: modüller; bileşenleri ve faaliyetler (PMBOK terminolojisine göre).

> Proje Modüllerinin Tanimi
> Modül Bileşenlerini Belirleme
> Bileşenin Faaliyetlerini Tanimlama
> Çalişma Ekibi Tanimi
> Proje belgelerini Ekleme/Çikarma
> Proje/Faaliyete Ilişkin Belgeleri Görme

 

OPPM (One Page Project Manager)<

Basitleştirilmiş bir proje yönetim aracı olan bir sayfada Proje Yönetimi (OPPM - One Page Project Manager) ile şu işlemleri yapmak mümkündür:

 • Hedefler – O güne kadar tamamlanmış veya tamamlanmamış hedeflerin sunumu;
 • Son teslim tarihi (tahmini başlangıç ve bitiş tarihi) - Başlangıç tarihi, bitiş tarihi, tamamlanması gereken gün sayısı (bu durumda faaliyet, bileşen veya modül için geçerlidir);
 • Zaman % - Tamamlanma yüzdesi kayma oranı (bu durumda etkinlik, bileşen veya modül için geçerlidir);
 • Yürütme % - Fiziksel tamamlanma yüzdesi;
 
 • Öngörülen zaman - tamamlanması beklenen saatler, tahmini olarak ayarlanır;
 • Fiili zaman - harcanan zaman ve faaliyet, bileşen veya modül icrasında sayılan saatler;
 • Müsait zaman – Faaliyet, bileşen veya modülün tamamlanması için hala kullanılabilir saatler;
 • Gantt grafiği sunumu.

 

Çalişma Ekranina Erişim

Her kullanıcının çalışma ekranı, kullanıcının sorumlu olduğu ve projeyle gruplanmış olarak görüntülenen tüm faaliyetlere sahiptir. Ayrıca haftalık iş yükünü görüntüleme imkanı da sunulmaktadır. Burada kullanıcı START / STOP yöntemini kullanarak bir faaliyeti başlatabilir / durdurabilir, geen süre her zaman sayılır; harcanmış ve kullanılabilir zaman hakkında bilgi verilir.

> Faaliyet Durumunun Kontrolü
> Faaliyetlerin Iş Akişi
> Proje Faalityetlerinin Kaydi
> Mevcut ve Bitmiş Faaliyetlerin Sunumu

 

 

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -