Stok ve satın alma yönetimi, şirketin doğru yönetimi açısından oldukça kritiktir çünkü bu alandaki işlemler bir şirketin finansal ve operasyonel sonuçlarında doğrudan etkilere sahiptir. Günümüzde satın alma kararının alınması, ne alınacağı, kimlerden ve ne miktarlarda olması gibi konuları belirleyebilecek hızlı ve etkin bir sisteme sahip olmak kesinlikle çok önemlidir. Bu nedenlerden dolayı SISTRADE müşterilerine, stok ve satın alma yönetimi konusunda, her organizasyonun kendisine farklı iş kuralları için yeterince esnek ve uyarlanabilir olan bir sistem geliştirmiştir.

Neden Sistrade stok ve satın alma yönetimi modülü?

> Harcanan zamanın azaltılması
> Özelleştirilmiş ve çok yönlü çözümler
> Kullanıcı dostu
> Maliyet kontrolü
> Web yoluyla sağlanan yönetim araçları, coğrafi konumdan bağımsız olarak tüm süreçlerin toplam kontrolünü sağlar
> Dashboards aracılığıyla şirketin 360º görünümünü elde etmek için verileri elde edebilir, böylece yönetimsel kararları zamanında alabilirsiniz.

 

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Yönetimi, tedarikçi fiyatlarının yönetiminden sorumludur. Tedarikçi Yönetimi sayesinde tedarik zinciri ile ilgili ve tedarikçiler hakkındaki tüm bilgileri görebilirsiniz.

 • Tedarikçilerin interaktif yönetimi ve tedarik sözleşmeleri yönetimi
 • Tedarik edilen ürünlerin alt aileleri
 • Tedarik edilen ürünlerin kataloğu
 • Katalog fiyatları
 • Ürün kurallarına ve tedarikçiye göre dinamik fiyat listelerinin tanımlanması
 • Otomatik ya da yarı-otomatik olarak tedarikçilerden fiyat isteği
 • Önceden belirlenmiş ölçütlere dayalı olarak tedarikçilerin seçimi ve teklif yanıtlarının analizi
 • Seçilen teklifin tedarikçiye satınalma siparişine dönüştürülmesi
 
 • İlgili kullanıcılar tarafından malzeme taleplerinin oluşturulması ve sorumlu kullanıcıların onaylaması
 • Belirli koşullar altında şirket içi taleplerin oluşturulması
 • Onaylanmış taleplerin satın alma siparişine dönüştürülmesi
 • Hızlı bir şekilde talep gönderme: Tek bir tıklama ile birkaç tedarikçiden birden teklif istemek ve bu talebi de e-postayla göndermek mümkündür.
 • Sipariş kaydı ile tedarikçilerin entegrasyonu
 • Fason hizmetleri ve işlemleri için Fason Yönetimi

 

MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması

Malzeme İhtiyaç Planlaması, satın alma planlaması ve envanter kontrolünü sağlayan bir algoritma yardımıyla oluşan bir analiz programıdır. Yani hangi malzemenin ne zaman sipariş edileceğini belirlemeye yarayan zaman öncelikli bir planlama tekniğdir. Bu araç, otomatik olarak üretim emirlerinin oluşturulması için bileşenlerin, malzemelerin ve ürünlerin miktarsal uygunluğunu kontrol eden belirli mantıksal aşamalara dayalı olarak düzenlenmiştir.

Sipariş -> İş Emri

 • Malzeme Talepleri
  • Kullanılacak malzemelerin seçimi
 • Malzeme Listesi
 • Malzeme Rezervi
 • Satın alma ihtiyaçları
  • Satın alma ve üretim ihtiyaçlarının hesaplanması
  • Tarihlerin hesaplanması ve bunların satın alma ve üretim sürelerine göre ilişkilendirilmesi
  • Ürünlerin müşteriye tesliminde yaşanacak olası bir gecikme durumunda tarihlerin yeniden hesaplanması ve kullanıcılara bildirilmesi
 

Diğer özellikler

 • Minimum stoğa bağlı olarak sipariş oluşturma önerisi
 • Malzeme rezervi önerisi
 • Hazırlık süresini azaltarak üretim duruşlarını en aza indirmek için malzemelerin gruplandırılması
 • Dinamik izleme: Rezervlerde veya satın alma değerlerinde meydana gelen değişikliklerin sonuçları
 • Makinel kapasitelerini ve kullanılabilir sürelerini gösteren dinamik 3D grafikler

 

Satın alma Yönetimi İş Akışı

Satın Alma Yönetiminde sistem analizi için stok değişim uyarılarına ihtiyaç duyar. Kullanıcının her hangi bir alım ihtiyaçını direkt ihtiyaç listesinden tedarikçiye sipariş geçebilir. Satın alma, sipariş karşılama durum analizi ile kontrol edilebilir. Uygulama, ürün karşılamada, ürünün barkodu ve malzeme teslimat evraklarını sunar. Barkodu tarayarak sistem materyalın girişini yapar ve stok hareketlerini otomatik olarak günceler.

İhtiyaç analizi

 • Depo ihtiyaçlarının analizi
 • Stok değiştirme uyarısı
 • Malzeme Talepleri
 • Satın alımlar
 

Satın alma siparişlerinin onayı

 • Tarihe veya depoya göre dağıtım planı
 • Tedarikçiye satın alma siparişinin gönderilmesi
 • Doğrudan e-posta ile gönderme
 • Fason yönetimi

Fason Yönetimi

 • Fasona malzeme gönderme
 • Fasondan malzeme alımı
 • Teslimat performansı
 • Fasondan gelen malzemelerin değerlemesi
 

Tedarikçi faturası

 • Tedarikçilerden gelen faturaların kaydedilmesi
 • Cari hesaplarla entegrasyon
 • Ödeme yapmak için onaylı hale getirilmesi

 

Stok Yönetimi

Sistrade® MIS|ERP - Stok Yönetimi, gerçek zamanlı bir izleme sağlar ve “tam zamanlı envanter”den yararlanmanızı en üst düzeye çıkarır. İşinizin büyümesini hızlandırmak ve envanterinizi tüm yönleriyle kontrol etmek için tüm stok iş döngüsünü kapsayan eksiksiz bir stok kontrolü çözümüdür.

 • Kullanılabilir stok
 • Alımların kontrolü
 • Stok güncelleme
 • Malzeme Arama ve Analiz özelliğini kullanarak, kullanıcılar envanterdeki ürünleri için çeşitli sorgular düzenleyebilir
 • Referans ve ürün tipi filtrelerine göre ortalama birim fiyat, belirlenen fiyat ve ürünlerin miktarları analiz edilebilmektedir
 • Ürün bazlı olarak stok hareketlerini görmek ve analiz etmek mümkündür
 • Lot bölünmelerini görme
 • Üretime yapılan çıkışlar ve iadeler
 • Stok düzeltme
 
 • Stoktaki malzemeler, siparişi verilenler, sarfedilenler ve stok düzeltmesi yapılanlar gibi envanter bilgileri
 • Üretim aşamasına göre malzeme maliyeti detayları
 • Planlanan teslim listesi, depoda sevkiyatı bekleyen malzemeler veya minimum stok tanımları
 • Emniyet stoğu uyarısı
 • Birden çok depo
 • Lot İzleme
 • Teslimat programı
 • Girilen kaydın doğrudan stoklara etki etmesi
 • Malzeme alımının kaydedilmesinden sonra onaya bağlı olarak stoklara girilmesi

 

Raporlar

Tüm modüller, her alan için sunulabilecek en uygun göstergelere sahiptir:

Satin Alma Yönetimi

 • Tedarikçi fiyatları kataloğu
 • İhtiyaç analizi
 • Satın alma analizi ve satın alma siparişleri
 • Malzeme bazında satın alma
 • Malzeme türü bazından satın alma
 • Satın alma yönetimi göstergeleri
 • Fason maliyetleri
 • Tedarikçi faturalarının kontrolü
 

Stok Yonetimi

 • Kullanılabilir stok
 • Alımların kontrolü
 • Stok güncelleme
 • Lot bölünmelerini görme
 • Üretime yapılan çıkışlar ve iadeler
 • Stok düzeltme
 • Üretim aşamasına göre malzeme maliyeti detayları
 • Emniyet stoğu uyarısı
 • Birden çok depo
 • Lot İzleme

 

Dashboards

Tüm modüller, her alan için sunulabilecek en uygun göstergelere sahiptir: Satış faturaları analizi, Depodaki stokların kullanımı, Üretim için onaylanan iş emirleri, Muhasebede borç ve alacak toplamı, İnsan kaynakları olarak aktif çalışan sayısı, ve benzeri.

Bu önemli araç sayesinde kullanıcılar şirketin önemli bilgilerini şu filtreler ile analiz edebilirler:

 • Hafta/ay/çeyrek yıl/dönem/yıl/mali yıl ve diğer dönemler
 • Cari/satış temsilcisi/ülke

 

 

İş Zekası

BI sistemleri kuruluşların, günlük operasyonlarını etkileyen faktörler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmelerini; böylece de iş süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlamaktadır. Satış ve satın alma analizi yapmak, mali durumu izlemek, stok hareketlerini görmek ve hatta üretim alanında o anda ne olduğunu anlamak için çoklu veri kaynaklarına erişimi sağlayarak performansını arttırma adına şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sistrade® BI şu anda aşağıdaki alanlar için 3 ayrı gösterge paneline sahiptir:

 • Satış
 • Finans
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Kalite Yönetimi
 • Varlık Bakımı

 

 

Stok ve Satın Alma Yönetimi çözümünü izle:

 

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -