Üretim yönetimi yazılımı, üretim süreçlerini optimize etmek ve operasyonlarda daha yüksek verimlilik elde etmek isteyen şirketler için vazgeçilmez bir araçtır. Bir Üretim Yürütme Sistemi (MES), üretim süreçlerini izleme, kontrol etme ve optimize etme imkanı sağlayarak endüstriyel operasyonların verimliliğini, kalitesini ve görünürlüğünü artırır. Gerçek zamanlı izleme, izlenebilirlik, kalite kontrolü, süreç optimizasyonu, envanter yönetimi ve diğer sistemlerle entegrasyon gibi özellikler sunarak daha etkili ve bilinçli bir üretim yönetimi sağlar.

SISTRADE şirketinizi, üretim hattınızı optimize eden, otomatikleştiren ve kontrol eden Endüstri 4.0'a yönlendirecek doğru araçlara sahiptir. Sistrade, temel uygulamalardan biri olan Üretim Yürütme Sistemi (MES) ile planlama, verilerin toplanması, denetlenmesi ve endüstriyel proses kontrolü için çözümler sunmaktadır.

SISTRADE Endüstri 4.0'ın temelleri ile uyumlu olarak kararları hızla almaya yardımcı olacak ve üretkenliği arttırmak için uygun bilgileri üretebilecek çözümler sunar

 

Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)

Üretim Endüstri 4.0 uygulamasının başlangıç noktası olarak Ürün Yaşam Döngüsü yönetimi ile ilgili bir dizi süreç tanımlamak gerekmektedir.Bu bağlamda SISTRADE etkin bir PLM oluşumuna katkıda bulunacak önemli özellikler sunar. Üretim yönetiminin ağırlıklı olarak iş emirlerinin yönetimi ile yani PLM tarafından tanımlanan tüm öğeler ve süreçlerin doğru bir şekilde okunmasıyla desteklendiğini vurgulamak gerekir.

 • Ürün teknik belgesi
 • Malzeme Listesi
 • Operasyonların Listesi
 • Versiyon kontrolü
 • Veri deposu
 • Elektronik iş talimatları
 • Seri numarası yönetimi
 
 • Maliyet simülasyonu ve tahmini
 • Ürün geliştirme
 • Depolama kuralları
 • Çıktı öncelikleri
 • Testler ve denemeler
 • Operasyonlar arası sürelerin kontrolü
 • Ekipman ayarları

 

İş Emri

Üretim hattına gönderilecek bir iş talimatı, İş Emir adı ile belirlenir ve bir müşteri siparişinin kaydedilmesi yoluyla veya MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) aracılığıyla manuel veya otomatik olarak oluşturulabilir.

 • MRP ile otomatik iş emri oluşturma
 • Seri ve versiyon yönetimi
 • Onay iş akışı
 • İlave dosya ekleme
 • Makine parametreleri
 
 • Teknik Veri Sayfası ile doğrudan bağlantı
 • Grup iş emri
 • Kullanılacak malzemelerin listesi
 • Üretim lot tanımı

 

Üretim Kontrolü ve Veri Toplama (SCADA)

SCADA operatörler, makine sensörleri, PLC (Programlanabilir mantık denetleyicileri) cihazları ve tesis içindeki çeşitli cihazlardan veri alabilen web tabanlı bir yazılımdır. SCADA tüm makinelerin, operatörlerin ve proseslerin gerçek zamanlı olarak 3D görüntüsünü sunma yeteneğine sahiptir ve böylece verimsiz zamanı azaltır.

 • Yerel veya uzaktan denetim, çoklu fabrika
 • Makinedeki işlemlerin anlık durumu hakkında gerçek bilgiler
 • Makinede çalışan çalışanların kimlikleri
 • Üretimi devam eden iş emri
 • Üretilen ve reddedilen miktarlar
 • İş emir bazında gerçekleştirilen işlemler
 • Makine ve iş emir bazında duruşlar ve arızalar
 • Gerçek zamanlı olarak makine üretim hızının görüntülenmesi
 
 • Hız tarihçesinin grafikleri
 • Otomatik olarak duruşların kaydedilmesi ve sebepleri
 • Fiili hazırlık ve üretim süreleri
 • Karlılık analizi
 • Doluluk oranları
 • Verimli ve verimsiz sürelerin analizi
 • Makine başına verimlilik

 

Üretim Veri Toplama

Sistem, işletmelerin endüstri konsollarından ve mobil cihazlardan manuel olarak veya “Nesnelerin İnterneti” konseptini uygulayarak PLC cihazları yardımıyla doğrudan makinelerden web tabanlı veri toplama imkanı sağlamaktadır.

Sistrade yazılımı, kuruluşların üretim süreçlerini otomatikleştirmelerine, üretim hatlarını optimize etmelerine ve “SMART FACTORY” yani akıllı fabrikaya sahip olmalarına olanak sağlar.

Manuel olarak toplanan bilgiler

 • İş emrini okutma (başlangıç/bitiş)
 • Operasyonların başlangıcı/bitişi (verimli üretim)
 • Çalışanları makineye atama/makineden kaldırma
 • Duruşların nedeni (verimsiz üretim)
 • Makinede sarfiyatı yapılacak malzemeler
 • Üretim kayıtları
 • Kalite Kontrol testleri
 

Neden otomatik veri toplama?

 • Yüksek veri güvenilirliği
 • İnsan hatasını en aza indirme
 • Makine hızının daha iyi kontrolü
 • Güvenilir duruş kaydı

Otomatik veri nasıl elde edilir?

 • Kişiye özel veri kartları kullanarak
 • Standart PLC cihazları kullanarak (örn; Omron, Siemens, ...)
 • Standart protokoller kullanarak (örn; OPC Server, XML, ...)
 • İlişkisel veritabanı kullanarak (örn; SQL Server)
 

Otomatik veri toplama ile elde edilen bilgiler

 • Makine durumu
 • Anlık hız
 • Ortalama hız
 • Üretilen miktar
 • Hazırlık ve üretim süresi
 • Duruş
 • Tüketilen miktar
 • Alakalı olabilecek diğer veriler

 

Sürekli İyileştirme

Sistrade, Sürekli İyileştirme uygulamasını desteklemek için kullanılan interaktif bir ön konsol sunarak, sürekli İyileştirme geleceğe taşıyor. Kağıt gösterge tablolarını son derece dinamik ve etkileşimli bir gösterge tablosuyla değiştiriyor.

 • Hazırlık grafiği
 • Duruş grafiği
 • Etkileşimli gösterge tabloları
 • Hedef ve sonuçların net tanımı
 • Farklı boyutlarda grafiksel OEE analizi
 
 • Kaizen'i desteklemek için dokunmatik ekran
 • Hazırlık sürelerinin belirli bir zaman aralığındaki analizi
 • Performans sonucunu hızlı bir şekilde iletebilme
 • Farklı boyutlardaki (makine, zaman, iş emri, vardiya, çalışan)

 

Andon Board

Sistrade üretim hatlarındaki durum değişikliklerini ve duruş gerçekleştiğinde uyarıları gösteren bir dijital pano sunar.

 • KPI
 • Bildirimler ve alarmlar
 • Gecikmeler ve duruşlar
 • Mevcut/sonraki iş emri
 • Parametreleri vurgulamak için özelleştirilebilir görseller
 
 • Olaylar
 • Hedef / fiili
 • İyi / fire
 • Hazırlık süreleri
 • Duruş

 

Genel Ekipman Verimliliği (OEE)

Genel ekipman verimliliği, bir üretim biriminin planlandığı periyotlar boyunca ve tasarım kapasitesine göre ne kadar iyi performans gösterdiğini nicelikle ifade eder.
Sistrade yazılımı, bir şirketin sürekli olarak gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla üretim performansını ve verimliliğini optimize etmek için OEE denetimi ve analizini gerçek zamanlı olarak sunar.

 • Mevcut performansın analizi
 • Duruş analizi
 • Kullanılabilirlik oranı
 • Verimlilik oranı
 • Kalite oranı
 
 • OEE oranı
 • Grafikler ve analizler
 • Üretim süreçlerinin etkinliğini ve güvenilirliğini optimize etme
 • Vardiya, makine, çalışan bazında ve günlük, aylık ve yıllık performans
 • Anahtar Performans Göstergeleri (KPI’s)

 

Üretim Raporları

Üretimin yönetimi, yöneticilerin karar almasını kolaylaştıracak bilgileri edinmek için etkileşimli raporlar aracılığıyla daha fazla analiz yapmayı gerektirmektedir.
Sistrade Üretim Yönetimi; üretim, çalışanlar ve kaynak verimliliği ile ilgili detaylı raporlar sağlayarak Üretim Veri Kontrolünü başka bir seviyeye taşımaktadır.

 • Gerçek zamanlı makine hızı
 • Hız tarihçesi çizelgesi
 • Otomatik duruş kaydı ve nedeni
 • Doluluk oranları
 • İş emirlerinin kaydı
 • Makine ve üretim zamanı ve sapmaları
 • Makine hazırlık analizi
 • Makinedeki işlerin analizi
 
 • Makine verimliliği tarihçesi
 • Üretim sürecinin izlenebilirliği
 • Bölüm başına iş emri bekleme süreleri ve işlem özeti
 • Üretim veri toplama ayrıntılı kaydı
 • Çalışanın verimliliği, çalışma süreleri ve izlenmesini sağlayan raporlar
 • İş emri bazında makine analizi ve fireler
 • İhtiyaç listesi
 • 3 boyutlu olarak SCADA

 

Çizelgeleme

Sistrade Çizelgeleme, tüm görevleri ve etkinlikleri otomatik ve tam etkileşimli bir Gantt tablosunda düzenleyebileceğiniz bir çözüm sunar. Yazılım, işleri makinelere ve kaynaklara tahsis etme özelliğine sahiptir, ayrıca grafiksel bir sürükle ve bırak özelliği sunarak tamamen dinamik bir sistem oluşturur.

 • Üretimin genel planı
 • Gantt çizelgesinde sürükle ve bırak özelliği
 • İş emri ve/veya siparişlerin planlanması
 • İş emirlerinin Gantt çizelgesinde görselleştirilmesi
 • Operasyonların sürelerinin ayarlanması
 • Belirli operasyonları fasona gönderme
 • Üretim başlangıç/bitiş ve gecikmelerini endeksleyerek dinamik planlama
 • Üretim veri toplama ekranıyla senkronize
 • Gecikmeler ve beklenmedik olaylar da dahil olmak üzere otomatik düzeltmeler
 • Otomatik optimizasyon
 
 • Stok Yönetimi ve Ekipman Bakım modülleri ile entegrasyon
 • Çalışanların işlere kolayca atanması
 • Matris tabanlı çizelgeleme
 • Entegre alarm sistemi
 • Üretim planlama senaryolarının simülasyonu ve karşılaştırılması
 • İş emri planlama sürelerini kontrol için raporlar
 • Çalışanın verimliliği, çalışma süreleri ve izlenmesini sağlayan raporlar

 

Üretim kayıtları

Sistrade, konsol aracılığıyla operatör tarafından manuel olarak veya makineye bağlanacak sensörler sayesinde PLC cihazları ile otomatik olarak ile kayıt yapmaya hazırdır.

 • Üretilen miktarın endüstriyel konsola kaydedilmesi
 • Üretilen miktarın endüstriyel otomasyon yoluyla kayıt edilmesi
 • Üretim zamanı veya hızı için bir fonksiyon kullanarak üretim hesaplaması
 • Gerçek ağırlıkları belirlemek için tartı aletinin entegrasyonu
 • İki ölçüm biriminde üretim girdisi (örneğin, metre ve kilogram)
 • Üretim sürecinin izlenebilirliği

 

Hammadde Yönetimi

Sistrade hammaddeleri yönetmek için tamamlayıcı bir modül sunmaktadır. Bu modül, ürün ağaçlarının tanımından, formülasyona, manuel ve otomatik tüketimden oluşma faktörlerine göre çeşitli konulardan meydana gelmektedir.

 • Ürün ağaçlarının çok seviyeli tanımı
 • Barkod okuma ile manuel tüketim
 • Üretilen miktara dayalı otomatik tüketim
 • Stoktan çıkış yapan malzemelerin ön onayı
 
 • İş emrinin başlangıcı ile formülasyon tanımı
 • Makine ve vardiya başına anlık tüketim
 • İş emri ve makine başına hammadde sarfiyatı için çeşitli uyarılar

 

Kalite Kontrol

Bir şirketin itibarı, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için yüksek derecede kontrol gerektiren ürün ve hizmet kalitesine dayanır.

 • Kalite kontrol tarihçesi
 • Yeniden sınıflandırılan ürünlerin istatistikleri
 • Kalite sertifikaları
 • Uyarı sistemi
 • Test ve test grupları oluşturma
 • Kalibrasyonlar
 • Kontrol maliyetleri
 • İzlenebilirlik
 • Gerçek zamanlı reaktif eylemler
 
 • Kalite kayıtları için kullanıcı dostu arayüz
 • Tolerans aralıklarının mutlak veya yüzde değerinin tanımlanması
 • İşlem türüne göre kalite parametrelerinin konfigürasyonu
 • Testi gerçekleştiren kullanıcı, gerçekleştirme tarihi ve saati tanımlama
 • Dokunmatik ekran ve taşınabilir veri terminali için optimize edilmiş arayüz
 • Ölçüm cihazına bağlantı imkanı
 • Vardiya ve iş emri başına atık analizi
 • Vardiya, makine ve iş emri başına uyumsuzluklar
 • Kusurların grafik analizi

 

Endüstriyel Maliyetler

Bir üretim süreci çok pahalı olabilir, bu nedenle endüstriyel maliyetlerin yönetimi her imalat şirketi için önemli bir faaliyettir. Doğrudan malzeme maliyetlerini, doğrudan işçilik maliyetlerini ve üretimdeki üretim masraflarını toplamak, bize endüstriyel üretim maliyetini verir. Sistrade, gerçeğe en yakın maliyet tahminini hesaplamak için dolaylı maliyetler de dahil olmak üzere malzemelerin her maliyetini kaydetmeye yönelik bir çözüm sunar.

 • İş emri gerçek maliyeti
 • İşçilik maliyeti
 • Tahmini/fiili maliyet karşılaştırması
 • Sipariş karlılığı
 
 • Varsayılan masrafların otomatik olarak güncellenmesi
 • Dolaylı maliyetlerin üretim aşamalarına göre dağılımı
 • Dolaylı maliyetlerin maliyet merkezlerine göre dağılımı

 

Varlık Yönetimi

Varlık yönetimi, özellikle kritik ekipmanlara önemli yatırımlar yapmış olan her organizasyon için özel dikkat gerektirir. Zayıf varlık yönetimi, devasa mali kayıplara neden olabilir.

Temel Özellikleri

 • Varlıkların hiyerarşik yapısı
 • Ekipman ağacı
 • Ayrıntılı ekipman sayfası
 • Otomatik bakım talepleri
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler
 • Kaydedilen olaylar ve müdahaleler
 • Çizelgeleme ile entegrasyon
 

Ana Raporlar

 • Bakım analizi
 • Varsayılanın üstündeki yanıt süreleri için uyarılar
 • Çalışan/ekipman bazında haftalık bakım özeti
 • Teknik Gösterge Tablosu
 • Ekipman kaydı
 • İhtiyaç listesi
 • Bakım masrafları
 • Bakım kayıtları

 

Dashboards

Sistrade Dashboards çeşitli iş alanlarında ;sağlayıcılara geri dönüşler ,ortalama teslim zamanı, ürün tüketimleri, banka hesaplarına nakit akışları ,her bir çalışanın çalışma etkinliği ve benzeri konular hakkında bilgi analizleri yapar.

Üretim Raporları

 • Miktar ve fire oranları
 • Miktar ve uygunluk oranları
 • OEE, kalite, kullanılabilirlik ve verimlilik oranları
 

Kalite Kontrol

 • Grafik arayüzü
 • Ürün ailesi ve alt aileye göre tedarikçi değerlendirmesi
 • Uygunsuzluklar
 

Varlık Yönetimi

 • Makineye göre bakım saatleri
 • Bakım saatleri
 • Bölüme göre duruşlar
 • Gerçek ve planlanan bakım

 

İş Zekası

Sistrade Business Intelligence, şirketlerin operasyonları ile ilgili bilgileri üretebilmeleri için büyük miktarda veriyi toplayan ve derleyen bir araçtır. Bu modül sayesinde, şirketler günlük faaliyetlerini ve çevrelerini daha iyi anlayabilmektedir.
İş Zekası, örneğin İşletme, Finans, Satış, Satın Alma veya Üretim gibi bir organizasyona uygulanabilecek geniş kapsamlu bir uygulama aracıdır.

Üretim İçin Temel Özellikler

 • Öngörülen termin tarihi ile gerçek teslimat tarihi ilişkisine göre “termin tarihine uygunluk” analizi sunulur
 • İş emri maliyet analizi (gerçek maliyet vs öngörülen maliyet vs satış fiyatı)
 • Bir üretimi gerçekleştirmek için makinelerde harcanacak hazırlık sürelerini önceden belirleyebilmek amacıyla toplam üretim süresi içinde harcanan hazırlık süresinin yüzde analizi
 • Kullanılabilirlik oranı analizi: Makine/bölüm/tesis bazında çalışma kapasitesi ile fiili çalışma sürelerinin karşılaştırılması

 

 

Üretim çözümünü izle:

 

 

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -