Editoryal sektörü aktiviteleri olan bir sektör v orta / büyük grafik yapımlara üretim yapabilen ve Sistrade® BASKI bu alanda uzmanlaşmıştır.

Sistrade® Bu dikey entegrasyon yayıncılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılar,dergileri ve gazetelerin üretiminde geniş bir yelpaze ile operasyon aktiviteleri geliştirebilir.

Bu tür faaliyet, birden fazla yayınların koordinasyon niteliğine çoklu şirketler gerektirir, Tahmin, Taşeron Yönetimi, Üretim Planlama, Satınalma ve Hisse Senedi potansiyeli ile entegre ve kontrolü ve koordinasyonlu ayrıca zorlu bir teslimat takvimini de unutmamalıyız. Editoryal endüstrisinin tüm bu talepleri Sistrade® BASKI tarafından rahatlıkla destekleniyor.

 

ERP Software - Editoryal sektörü:

> Her türlü ön teklif hesaplaması
> Istenildiğinde bir tedarikçininin veya değişik alt yüklenicilerin makine düzenini tanımlanabilmesi
> Maaliyet hesaplaması ve sunum için detaylı ön teklif hazırlanabilmesi
> Kuralları önceden belirlenmiş İş Akışları
> Ek miktarlar simülasyon / Adetler
Müşteri ve tedarikçiler fiyatlar liste tanımı:
   > 1000’den fazla simülasyon;
   > Fiyat kontrolü ve geçerliliği;
   > Fiyat listesinin durumu;
> Alt yükleniciler Yönetimi
> İş Akışlarının onayı
> Otomatik montaj planı hesaplaması veya duruma göre daha fazla baskı planları oluşturulması
> Marjlar ve oranlar tahmini
> Belgelerin izlenmesi
> Editörlük planlaması

 

Yazi İşleri Teknik Bilgi Formu

 • Bir teklif ile ilgili tüm bilgilerin, daha önceden kayıt altına alınmış ve müşteri tarafından kabul edilmiş versiyonlarıyla birlikte saklanması;
 • Durum değişikliği yapılmadan önce, önceden tanımlanmış iş akış bilgisine uyum takibi;
 • Herhangi bir ürünün veya yayının boyutları, baskı adetleri, tüm işlemleri, yayın tarihi, iş akışı vb. bilgilerin müşteri veya departman bazında tanımı;
 • Yayın dağıtım planı;
 • Yayın sayısı, yazarı, üreticisi, ISBN numarası gibi bilgilerin saklanması;
 • Aynı projeye farklı işlemlerin tanımlanması.
 

Üretim

 • Üretim süreçlerinin izlenmesi;
 • İş emri oluşturulması ve yönetimi;
 • Endüstriyel maliyetler;
 • Tahmin edilmiş maliyetler ile fiili durum karşılaştırması;
 • Kalite kontrol;
 • Üretim bilgisi toplama;
 • Proje dosyası mantığı;
 • İş veya işlem planlanması;
 • İş dosyası yönetimi.
 

 

Dashboards

Tüm modüller, her alan için sunulabilecek en uygun göstergelere sahiptir: Satış faturaları analizi, Depodaki stokların kullanımı, Üretim için onaylanan iş emirleri, Muhasebede borç ve alacak toplamı, İnsan kaynakları olarak aktif çalışan sayısı, ve benzeri.

 

 

Bu önemli araç sayesinde kullanıcılar şirketin önemli bilgilerini şu filtreler ile analiz edebilirler:

 • Hafta/ay/çeyrek yıl/dönem/yıl/mali yıl ve diğer dönemler
 • Cari/satış temsilcisi/ülke

Için kullanılabilir anahtar bilgiler:

 • CRM
 • Satış
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Ekipman Bakım
 • Kalite Kontrol
 • Hazine
 • Muhasebe
 • İnsan Kaynakları
 • Sabit Kıymetler

 

İş Zekası

BI sistemleri kuruluşların, günlük operasyonlarını etkileyen faktörler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmelerini; böylece de iş süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlamaktadır. Satış ve satın alma analizi yapmak, mali durumu izlemek, stok hareketlerini görmek ve hatta üretim alanında o anda ne olduğunu anlamak için çoklu veri kaynaklarına erişimi sağlayarak performansını arttırma adına şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sistrade® BI şu anda aşağıdaki alanlar için ayrı gösterge paneline sahiptir:

 • Satış
 • Finans
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Kalite Yönetimi
 • Varlık Bakımı

 

 

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -