Gıda endüstrisi, geleneksel olarak kalite, hijyen, güvenlik ve lojistik konularının önem teşkil ettiği ve bu amaçla ileri teknolojiye ihtiyaç duyan bir sektördür. Tipik olarak, tüm endüstriyel parkın ve lojistik sürecini optimize eden süreçlerin kontrol ve denetim sisteminin kullanılmasında veya uygulamasında eksiklikler olsa da, doldurma, temizleme, CIP (yerinde temizleme), yıkama işlemlerini otomatik hale getirmek için teknolojik çözümleri kullanan bir alandır. SISTRADE, giderek artan kalite ve verimlilik talebine mükemmel olarak yanıt verme ve gıda endüstrisinin maliyetlerini ve çevresel uygunluğunu düşüren çözümleri sunmaya odaklanarak bu ihtiyaçları karşılamayı taahhüt eder.

Müşterilerimize üstün verimlilik seviyeleri ve artan işletme kazançları, bilgi sistemlerinin etkin kullanımı ve süreçlerin otomasyonu, gelişmiş rekabet gücü ve işletme performansı sunmaktayız.

SISTRADE endüstri yönetimi yazılımı ile bu konular, iş merkezlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve etkin bir üretim veri toplama yoluyla çözülür. Yani, Gıda Endüstrisi çözümlerimiz, hem projeleri yönetmek ve izlemek için hem de rekabet gücünü artırmak amacıyla araçlar sunmaktadır.

 

ERP Software - Gıda Endüstrisi:

> Dolum hatlarının grafik denetimi sistemi
> Planlanan ve gerçekleşen senaryoların gerçek zamanlı izlenmesi
> Kırık ve sağlam şişelerin sayımı için otomatik sistem
> Şişeleme hatlarındaki kritik noktalarda sayaçlar
> Vardiya, şişeleme hattı, içecek türü bazında verimlilik endeksleri
> Ürünlerin teknik veri sayfalarının yönetimi: bira, maden suyu, meyve suyu, şarap veya köpüklü şarap
> Üretim hatları bazında üretim siparişlerinin planlanması ve sıralanması
> Fabrika katında kurulu toplama istasyonlarındaki haftalık planın görüntülenmesi
> Haftalık kayıtlara göre takvim
> Kendinden izleme ve kontrol (üretim verilerinin toplanmasında kalite parametrelerinin kaydedilmesi)
> Dolum ünitesi başına bileşenlerin bakımı (Tank, Su, vb.)
> Bilgilendirme panelleri (yönetim göstergelerini ve üretim hatlarının performansını göstermek amacıyla fabrikaya yerleştirilmiş LCD monitörler)
> Şişeleme siparişlerinin bakımı

 

 

> Günün özeti (Üretim saati, duruş süresi, kurulum süresi, üretilen şişe miktarı, koli, ürün tipi, kopmalar, kişisel kontrol, direksiyon simidi kontrolleri vb. Kayıtların gerçek zamanlı bilgileri içeren göstergeler)
> Üretim verisi toplama (Fabrika genelindeki stratejik konumlara yerleştirilen barkod okuyucu veya dokunmatik ekranlı bilgisayarlar yardımıyla Şişeleme siparişinin başlangıcının ve sonunun kayıtlarını yapma, çalışanların işe başlama ve bitirme işlemleri, duruş nedenlerini sınıflandırma, operasyon tanımlama (kurulum veya üretim), vs.)
> Depo Çıkış Listesi ve Mobil Listeleme
> Çeki Listesi
> Şişeleme siparişinde Tüketilen Lot tanımlaması
> Malzemelerin ve diğer hammaddelerin (şişe, kutu, mantar, kapak, etiket vb.) Tüketiminin kaydedilmesi
> Sevkiyat sürecini optimize eden yardımcı yönetim (Taşınabilir endüstriyel Wi-Fi terminalini kullanarak sevkiyatın hazırlanması, paketlerin barkodlarının okunması ve irsaliyelerin/faturaların otomatik olarak gönderilmesi)
> Şişeleme siparişine göre istatistiksel analiz sorguları
> Otomatik kontrol, kumanda tekerleği ve kayıtlı duruşların sorguları
> Dolum grubuna göre Kalite Sorgusu
> Analitik ve grafik raporlar

 

 

Üretim 4.0

Üretim hattınızı optimize eden, otomatikleştiren ve tam kontrol sağlayan çözümleriyle SISTRADE, şirketinizi Endüstri 4.0'a yöneltmenin en doğru yoludur. Sistrade'nin temel uygulamalardan biri olan Üretim Uygulama Sistemi (MES) ile üretim süreçlerini planlama, veri toplama, denetleme ve kontrol etme fırsatına sahip olursunuz.

 

Üretim Kontrolü ve Veri Toplama (SCADA)

 • Yerel veya uzaktan denetim, çoklu fabrika
 • Makinedeki işlemlerin anlık durumu hakkında gerçek bilgiler
 • Makinede çalışan çalışanların kimlikleri
 • Üretimi devam eden iş emri
 • Üretilen ve reddedilen miktarlar
 • İş emri bazında gerçekleştirilen işlemler
 • Makine ve iş emri bazında duruşlar ve arızalar
 • Gerçek zamanlı olarak makine üretim hızının görüntülenmesi
 • Hız tarihçesinin grafikleri
 • Otomatik olarak duruşların kaydedilmesi ve sebepleri
 • Fiili hazırlık ve üretim süreleri
 • Karlılık analizi
 • Doluluk oranları
 • Verimli ve verimsiz sürelerin analizi
 • Makine başına verimlilik
 

İş Emri

 • Sipariş onayı ile otomatik iş emri oluşturma
 • Seri ve versiyon yönetimi
 • Onay iş akışı
 • İlave dosya ekleme
 • Makine parametreleri
 • Grup iş emri
 • Kullanılacak malzemelerin listesi
 • Üretim lot tanımı
 

 

Üretim Veri Toplama

 • İş emrini okutma (başlangıç/bitiş)
 • Operasyonların başlangıcı/bitişi (verimli üretim)
 • Çalışanları makineye atama/makineden kaldırma
 • Duruşların nedeni (verimsiz üretim)
 • Makinede sarfiyatı yapılacak malzemeler
 • Üretim kayıtları
 • Kalite Kontrol testleri
 

Çizelgeleme

 • İş emirlerinin Gantt çizelgesinde görselleştirilmesi
 • Destekli üretim simülasyonu
 • Operasyon veya etkinlik planlama
 • Üretim başlangıç / bitişinin gerçek zamanlı indekslenmesi
 • Iş yükü analizi ve makine kullanılabilirliği
 • Renk kodlu olarak operasyonların durum takibi
 • Birden çok operasyon için Sürükle ve Bırak seçeneği
 • Termin tarihlerinin yönetimi
 • Senaryo simülasyonu
 • Birden fazla tesisin kontrolü
 

 

Dashboards

Tüm modüller, her alan için sunulabilecek en uygun göstergelere sahiptir: Satış faturaları analizi, Depodaki stokların kullanımı, Üretim için onaylanan iş emirleri, Muhasebede borç ve alacak toplamı, İnsan kaynakları olarak aktif çalışan sayısı, ve benzeri.

 

 

Bu önemli araç sayesinde kullanıcılar şirketin önemli bilgilerini şu filtreler ile analiz edebilirler:

 • Hafta/ay/çeyrek yıl/dönem/yıl/mali yıl ve diğer dönemler
 • Cari/satış temsilcisi/ülke

Için kullanılabilir anahtar bilgiler:

 • CRM
 • Satış
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Ekipman Bakım
 • Kalite Kontrol
 • Hazine
 • Muhasebe
 • İnsan Kaynakları
 • Sabit Kıymetler

 

İş Zekası

BI sistemleri kuruluşların, günlük operasyonlarını etkileyen faktörler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmelerini; böylece de iş süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlamaktadır. Satış ve satın alma analizi yapmak, mali durumu izlemek, stok hareketlerini görmek ve hatta üretim alanında o anda ne olduğunu anlamak için çoklu veri kaynaklarına erişimi sağlayarak performansını arttırma adına şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sistrade® BI şu anda aşağıdaki alanlar için ayrı gösterge paneline sahiptir:

 • Satış
 • Finans
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Kalite Yönetimi
 • Varlık Bakımı

 

 

Watch how Sistrade® ERP is being used in the Vertical Industry:

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -