Küçük ve orta ölçekli işletmeler metal işleme endüstrisinin temelini oluşturmaktadır. Bu endüstri, çeşitli imalat süreçlerini kullanan atölyeler ve parça üreticilerinden oluşur. Bazı durumlarda, bu şirketler belli süreçlerde uzmanlaşmışlardır. Metal işleme sektörü, çoğunlukla parça parça üretim sürecini kullanmaktadır. Büyük parçaların üretimi ise zaman ve maliyet yönetimi konusunda daha fazla dikkat gerektirir. Bazen parçaların üretimi oldukça geniş kapsamlıdır, Çeşitli kişi ve makineler tarafından gerçekleştirilen dönüşüm süreci boyunca, makine ve işgücünün yanlış yönetilmesi sırasında ürünün maliyeti artırabilir.

Endüstri yönetimi yazılımını kullanarak SISTRADE, iş merkezlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve etkin bir üretim verileri derlemesi yoluyla bu sorunları çözmektedir. Bu nedenle Metal İşleme Sanayii, rekabet güçlerini geliştirmeye yardım eden projelerin yönetimi ve kontrolü için araçlar barındırmaktadır.

 

ERP Software - Metal İşleme Endüstrisi:

> Ürün özelliklerinin boyutlarının tanımlanması, örneğin çelik türü, malzeme türü, kategori vb.
> Projenin spesifikasyonu ve işin bileşenleri ile proje ağaçlarının tanımı
> İş rotası tanımı
> Teknik veri sayfasında formül ekleme (genişlik x yükseklik x derinlik)
> Türev ve atık yönetimi
> Üretimin planlanması sırasında hazırlık süresi, duruş süreleri ve operasyon süresinin eklenmesi
> Seri numarası yönetimi

 

Üretim 4.0

Üretim hattınızı optimize eden, otomatikleştiren ve tam kontrol sağlayan çözümleriyle SISTRADE, şirketinizi Endüstri 4.0'a yöneltmenin en doğru yoludur. Sistrade'nin temel uygulamalardan biri olan Üretim Uygulama Sistemi (MES) ile üretim süreçlerini planlama, veri toplama, denetleme ve kontrol etme fırsatına sahip olursunuz.

 

Üretim Kontrolü ve Veri Toplama (SCADA)

 • Yerel veya uzaktan denetim, çoklu fabrika
 • Makinedeki işlemlerin anlık durumu hakkında gerçek bilgiler
 • Makinede çalışan çalışanların kimlikleri
 • Üretimi devam eden iş emri
 • Üretilen ve reddedilen miktarlar
 • İş emri bazında gerçekleştirilen işlemler
 • Makine ve iş emri bazında duruşlar ve arızalar
 • Gerçek zamanlı olarak makine üretim hızının görüntülenmesi
 • Hız tarihçesinin grafikleri
 • Otomatik olarak duruşların kaydedilmesi ve sebepleri
 • Fiili hazırlık ve üretim süreleri
 • Karlılık analizi
 • Doluluk oranları
 • Verimli ve verimsiz sürelerin analizi
 • Makine başına verimlilik
 

İş Emri

 • Sipariş onayı ile otomatik iş emri oluşturma
 • Seri ve versiyon yönetimi
 • Onay iş akışı
 • İlave dosya ekleme
 • Makine parametreleri
 • Grup iş emri
 • Kullanılacak malzemelerin listesi
 • Üretim lot tanımı
 

 

Üretim Veri Toplama

 • İş emrini okutma (başlangıç/bitiş)
 • Operasyonların başlangıcı/bitişi (verimli üretim)
 • Çalışanları makineye atama/makineden kaldırma
 • Duruşların nedeni (verimsiz üretim)
 • Makinede sarfiyatı yapılacak malzemeler
 • Üretim kayıtları
 • Kalite Kontrol testleri
 

Çizelgeleme

 • İş emirlerinin Gantt çizelgesinde görselleştirilmesi
 • Destekli üretim simülasyonu
 • Operasyon veya etkinlik planlama
 • Üretim başlangıç / bitişinin gerçek zamanlı indekslenmesi
 • Iş yükü analizi ve makine kullanılabilirliği
 • Renk kodlu olarak operasyonların durum takibi
 • Birden çok operasyon için Sürükle ve Bırak seçeneği
 • Termin tarihlerinin yönetimi
 • Senaryo simülasyonu
 • Birden fazla tesisin kontrolü
 

 

Dashboards

Tüm modüller, her alan için sunulabilecek en uygun göstergelere sahiptir: Satış faturaları analizi, Depodaki stokların kullanımı, Üretim için onaylanan iş emirleri, Muhasebede borç ve alacak toplamı, İnsan kaynakları olarak aktif çalışan sayısı, ve benzeri.

 

 

Bu önemli araç sayesinde kullanıcılar şirketin önemli bilgilerini şu filtreler ile analiz edebilirler:

 • Hafta/ay/çeyrek yıl/dönem/yıl/mali yıl ve diğer dönemler
 • Cari/satış temsilcisi/ülke

Için kullanılabilir anahtar bilgiler:

 • CRM
 • Satış
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Ekipman Bakım
 • Kalite Kontrol
 • Hazine
 • Muhasebe
 • İnsan Kaynakları
 • Sabit Kıymetler

 

İş Zekası

BI sistemleri kuruluşların, günlük operasyonlarını etkileyen faktörler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmelerini; böylece de iş süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlamaktadır. Satış ve satın alma analizi yapmak, mali durumu izlemek, stok hareketlerini görmek ve hatta üretim alanında o anda ne olduğunu anlamak için çoklu veri kaynaklarına erişimi sağlayarak performansını arttırma adına şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sistrade® BI şu anda aşağıdaki alanlar için ayrı gösterge paneline sahiptir:

 • Satış
 • Finans
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Kalite Yönetimi
 • Varlık Bakımı

 

 

Watch how Sistrade® ERP is being used in the Vertical Industry:

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -